Khi theo dõi gói hàng lần đầu tiên, tôi thấy có ngày giao hàng ước tính nhưng hiện tại thì lại không có. Điều này nghĩa là gì?


Chúng tôi có thể đưa ra thông tin về ngày giao hàng ước tính cho nhiều lô hàng. Khi lô hàng bị trì hoãn hoặc gặp ngoại lệ xử lý, chúng tôi không thể nêu chính xác thời điểm giao gói hàng dự kiến.