"Mã trạng thái ngoại lệ" là gì?


Đây là thông tin cho biết có ngoại lệ đối với hình thức giao hàng truyền thống sử dụng nhân viên.

Ví dụ:
  • Không có ai ở địa chỉ nhận hàng nên gói hàng được gửi cho hàng xóm hoặc quầy tiếp tân
  • Nhân viên không để lại gói hàng và sẽ giao hàng lại sau
  • Nhân viên để lại gói hàng mà không cần ký nhận vì người gửi hoặc người nhận đã đồng ý như vậy từ trước