Tôi theo dõi lô hàng của mình và thấy không có lượt quét nào. Tôi phải làm gì?


Nếu không có lượt quét nào cho số theo dõi bạn nhập, hãy liên hệ với người gửi hàng để xác minh số theo dõi là đúng. Nếu bạn là người gửi hàng và đã quá 24 giờ kể từ khi bạn bỏ hàng vào thùng nhận hàng hoặc lô hàng đã có người đến nhận, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của FedEx.