Làm thế nào để xác định địa chỉ mà gói hàng của tôi được gửi đến?


Bạn phải đăng nhập vào ứng dụng FedEx để lấy thông tin này. Sau khi tìm được gói hàng của bạn, hãy nhấn vào lô hàng đó để đi đến màn hình Tóm tắt theo dõi. Tên người gửi có màu xám trong thanh trạng thái. Nhấn vào “chi tiết” bên cạnh tên người gửi để xem thông tin đầy đủ về gói hàng, trong đó có cả địa chỉ gửi hàng và nhận hàng.