Đáng lẽ gói hàng của tôi đã phải ở đây nhưng vẫn chưa thấy đâu. Tôi có thể làm gì?


Tìm gói hàng bằng cách nhập số theo dõi trong trường tìm kiếm. Nhấn vào lô hàng của bạn để xem Tóm tắt theo dõi. Ngày và giờ giao hàng đối với dịch vụ FedEx Express là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều (và Thứ Bảy với tùy chọn xử lý đặc biệt Giao hàng vào Thứ Bảy).

Nếu bạn không có số theo dõi, hãy liên hệ với người gửi hàng để lấy số theo dõi. Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của FedEx có thể tìm được thông tin về lô hàng của bạn nếu bạn không lấy được số theo dõi từ người gửi hàng.

Để nhận được thông báo về trạng thái của gói hàng, hãy đăng ký nhận thông báo bằng ứng dụng FedEx. Nhấn vào Thông báo từ danh sách Cài đặt rồi chọn điện thoại, email hoặc tin nhắn trong một hoặc tất cả các tùy chọn trạng thái.