Tôi theo dõi lô hàng của mình và thấy lô hàng đã không được quét hơn một ngày rồi. Tôi phải làm gì?


Các gói hàng trong hệ thống FedEx được quét vào nhiều thời điểm từ khi nhận hàng đến khi giao hàng. Việc gói hàng không được quét trong hơn 24 giờ khi đang vận chuyển không phải là việc bất thường – có thể gói hàng của bạn đang được vận chuyển như dự kiến.