Vì sao ngày gửi hàng của tôi lại thay đổi?


Ngày gửi hàng có thể được điều chỉnh theo thời điểm FedEx lấy được gói hàng.