Vì sao tôi không thấy chi tiết người gửi hàng và người nhận cho gói hàng của tôi?


Để xem thông tin đầy đủ về gói hàng của bạn, bạn cần đăng nhập và có các quyền xem thích hợp. Nếu không đăng nhập và/hoặc không có các quyền xem thích hợp, bạn sẽ chỉ thấy thành phố, tiểu bang và mã bưu điện.