Tôi băn khoăn về lộ trình vận chuyển lô hàng của tôi. Thành phố mà lô hàng đang được quét có vẻ không thuộc lộ trình đó. Tôi có nên lo ngại không?


Lô hàng có thể di chuyển qua nhiều địa điểm sắp xếp của khu vực rồi mới đến điểm giao hàng. Đôi khi, đây có thể không phải là tuyến đường trực tiếp nhất từ địa điểm nhận hàng đến điểm giao hàng.