Tôi đang chờ một gói hàng. Khi nào thì gói hàng này đến nơi?


Để theo dõi trạng thái của gói hàng, bạn chỉ cần nhập số theo dõi trực tiếp vào trường tìm kiếm. Khi lô hàng của bạn xuất hiện, hãy tìm thông tin Ngày giao hàng ước tính ngay bên dưới chi tiết gói hàng. Ngày giao hàng sẽ có màu đỏ, xanh hoặc tím tùy theo trạng thái của gói hàng.