Vil prisen min bli den samme hvis jeg sender en annen dag?


Prisene og tidspunktene som vises, er basert på en forsendelse som sendes i dag. Priser og tidspunkter er kun gyldige hvis forsendelsen klargjøres og leveres til FedEx med siste publiserte siste hentetid for i dag på ditt opprinnelsessted. Se priser og tidspunkter for forsendelser som sendes i morgen eller en annen dato i fremtiden ved å gå til verktøyet for priser og transittider på FedEx.com