Oppsummeringsskjerm for priser


Priser som angis her, kan være forskjellig fra det forsendelsen din faktisk belastes med. Forskjeller kan oppstå basert på faktisk vekt, dimensjoner, valutakurs, andre tillegg og skatter. Se FedEx tjenesteveiledning på FedEx.com for å få mer informasjon. Du må være logget på for å motta kontospesifikke priser. Logg på ved å trykke på «Logg på» på navigasjonslinjen og angi deretter bruker-ID og passord.