Adressefeltene Fra og Til

Fra er adressen du sender fra, avsenderens adresse. Til er leveringsadressen. Mens du skriver i Fra- og Til-feltene, vil du bli vist en rullegardinliste med mulige matcher. Du kan skrive:
  • Bare postkode, for eksempel 31200
  • Sted og land, for eksempel Toulouse, FR
  • Sted og postkode, for eksempel Toulouse, FR 31200.
  • Komplett adresse, for eksempel 75 Rue Jean Roy, 31200 Toulouse, Frankrike.