Jeg sporet forsendelsen, og det virker som om det er en toll- eller klareringsforsinkelse. Hva bør jeg gjøre?


Toll- eller klareringsforsinkelser oppstår av en rekke ulike årsaker. Hvis det er nødvendig med ekstra informasjon fra utskiper eller mottaker, vil FedEx forsøke å kontakte dem.