Hvorfor ser jeg ingen utskiper- eller mottakerinformasjon for pakken min?


For å se fullstendig detaljert informasjon for pakken må du logge på og ha nødvendige innsynsrettigheter. Hvis du ikke er logget på og/eller ikke har nødvendige rettigheter, vil du bare se sted, stat og postkode.