Skärmen Pakettyp


  • FedEx Envelope: För försändelser upp till 0,5 kg.
  • FedEx Pak: För försändelser upp till 2,5 kg.
  • FedEx® Box – liten, FedEx® Box – medium och FedEx® Tube: För försändelser upp till 9,07 kg.
  • FedEx® Box – stor: För försändelser upp till 9,07 kg.

För att se till att ditt paket anländer säkert och oskadat ska du observera viktgränserna ovan. Vikter som överskrider paketets viktgräns kan leda till tilläggsavgifter. Om ett paket har överfyllts kan det leda till tilläggsavgifter eller ett nytt pris.