Adressfälten Från och Till

Från är den ort och den adress som du skickar ifrån. Till är leveransorten och -adressen. När du skriver i fälten Från och Till visas en listruta med möjliga träffar. Du kan skriva:
  • Endast postnummer: 38017 eller 12359.
  • Ort och stat/region eller land/område: Collierville eller Collierville, TN.
  • Ort, stat/region och/eller postnummer: Collierville, TN 38017.
  • Fullständig gatuadress: FedEx Pkwy, Collierville, TN eller 30 FedEx Pkwy, Collierville, TN 38017. FedEx levererar inte till postboxadresser i USA.