Varför ändras mitt försändelsedatum?


Försändelsedatum kan justeras utifrån när paketet överlämnats till FedEx.