Print   Skriv ut    Lukk vindu
FedEx® Min profil - Påloggings- og kontaktinformasjon
Påloggings-& og kontaktinformasjon
På denne siden kan du administrere profilen din på fedex.com, og velge hvordan du vil at FedEx skal kontakte deg ved behov.
 
 Påloggingsinformasjon
For din egen sikkerhet har FedEx utarbeidet følgende sikkerhetsretningslinjer for din fedex.com-profil. Oppbevar din påloggingsinformasjon, hemmelig spørsmål og hemmelig svar på et sikkert sted.
Bruker-ID og passord
 • Bruker-ID må bestå av 6 tegn eller mer og skiller mellom små og store bokstaver.
  • Gyldig bruker-ID: abc2def
  • Ugyldig bruker-ID: ab2cd
 • Passordet må inneholde minst 8 tegn eller mer, og skiller mellom små og store bokstaver
  • Gyldig passord: GladIDag
  • Ugyldig passord: ab2cd
 • Passordet må inneholde minst én stor bokstav, én liten bokstav og ett tall
  • Gyldig passord: Glad1dag, Glad2dag2
  • Ugyldig passord: såglad, 12345678
 • Passordet kan ikke inneholde mer enn tre like tegn på rad.
  • Gyldig passord: abc222a, aaa222a
  • Ugyldig passord: abc2222a, aaaa222a
 • Passordet kan ikke inneholde hele bedriftsnavnet (hvis aktuelt) eller e-postadressen

MERK: Av sikkerhetsmessige grunner må du oppgi det gamle passordet igjen for å opprette et nytt.

Hemmelig spørsmål og hemmelig svar
 • For å oppnå best mulig beskyttelse av profilen din, må du oppgi et hemmelig spørsmål og svar. Hvis du skulle glemme din påloggingsinfo, vil denne informasjonen brukes til å bekrefte din identitet og gi deg tilgang til fedex.com.Kontaktinformasjon
Din kontaktinformasjon brukes bare av FedEx hvis det oppstår en situasjon da vi trenger å kontakte deg.
Landet du velger vil bestemme hvilke felt som er obligatoriske.
 

Lukk vindu