fedexi tarne autojuhtlükkab lumisel kõnniteel pakke

Nõuanded pühade ajal USA-s saatmiseks

Nõuanded pühade ajal USA-s saatmiseks

Kas saadate kingitusi USA-sse?

Vaadake meie nõuandeid.

Toidu import USA-sse.
Toidusaadetised peavad olema õigesti märgistatud, et näidata, kas kehtib üks järgmistest tingimustest või mõlemad.

 • Isiklikuks kasutamiseks või tarbimiseks, mitte edasimüügiks.
 • Kingitus.

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) määratleb toidusaadetisena pakke, mis sisaldab toitu, jooke, vitamiine, toidulisandeid, inim- või loomatoiduks mõeldud närimiskummi. Saadetis, mis sisaldab mitut mittesöödavat eset ja kasvõi ainult ühte toiduainet, peab vastama toiduainete saadetise impordinõuetele.

Üldised keelud

 • Kiirestiriknevad toidukaubad.
 • Alkohoolsete jookide isiklikud saadetised.


Nõuded isetehtud asjadele.

 • Õhutranspordi saateleht ja faktuurarve peavad sisaldama saatja ja saaja nime.
 • Õhutranspordi saatelehel ja faktuurarvel peavad olema märgitud „ise tehtud – isiklikuks kasutamiseks“ ja tootekirjeldus.
 • Hea kirjelduse näide: isetehtud šokolaadiküpsised, isiklikuks kasutamiseks.
 • Kui väärtus on suurem kui 200 dollarit, on vajalik eelteatis FDA (toidu- ja ravimiameti) kaudu.
 • Kui saadetise väärtus ületab 200 dollarit, on vajalik FDA deklaratsioon.


Nõuded inimeselt inimesele kaupadele

 • Õhutranspordi saateleht ja faktuurarve peavad sisaldama saatja ja saaja nime.
 • Kui ükskõik kus õhutranspordi saatelehel ja faktuurarvel on ettevõtte nimi, on vaja mis tahes väärtuse korral eelteatist.
 • Õhutranspordi saatelehel ja faktuurarvel peavad olema märgitud „isiklikuks kasutamiseks“ ja tootekirjeldus.
 • Hea kirjelduse näide: isiklikuks kasutamiseks – mitte edasimüügiks – võiküpsised.
 • Kui deklareeritud väärtus on suurem kui 200 dollarit, on vajalik eelteatis FDA (toidu- ja ravimiameti) kaudu.


Välisriigis/-piirkonnas poest või veebist ostetud toit

 • Sidusettevõtte kaudu tellitud ja üksikisikule saadetud spetsiaalsete korvide ja kaupade puhul tuleb FDA-le eelteatis esitada, kui ettevõtte nime näidatakse ükskõik kus õhutranspordi saatelehel.
 • Kui saadetakse inimeselt inimesele, peavad õhutranspordi saateleht ja faktuurarve sisaldama saatja ja saaja nime.
 • Kui ettevõtte nime näidatakse õhutranspordi saatelehel või faktuurarvel kas saatjana või kaubasaajana, on vaja mis tahes väärtuse korral eelteatist.
 • Hea kirjeldus peaks sisaldama järgmist: mis see on, kuidas see on pakendatud (sisepakend, st klaaspudel, plastikümbris jne), mõõtühik (kilogramm, gramm, unts jne), kogus ning kuidas seda kasutada / kuhu see kasutamiseks läheb (nt inimtoiduks või muuks otstarbeks, laborikatseteks jne).


Lisateavet leiate FDA kodulehel aadressil www.fda.gov


Kingisaadetised USA-sse (VÄLJA ARVATUD toiduained või FDA alla kuuluvad esemed)

 • USA toll lubab kingituste tollimaksu-/maksuvaba sisenemise väärtusega kuni 100 dollarit inimese kohta
 • Kingituse deklaratsioon: kõik kingitused peavad olema eraldi pakitud ja välisküljel kingitusena märgitud
 • Kombineeritud saadetised: rohkem kui ühele inimesele mõeldud kingitused võib lisada samasse pakki, kui need on tuvastatavad saaja nime ja iga saaja õiglase väärtuse järgi (nt John, June ja Julie Stone)
 • Õhutranspordi saateleht või arve peab näitama, et tegemist on vabatahtliku kingitusega, märgitud peab olema kingituse saaja nimi ja kingituse väärtus ei tohi ületada 100 dollarit inimese kohta
 • Välismaiselt ettevõttelt eraisikule saadetud kingituste saadetisi tavaliselt kingitusena käsitleda ei saa, kuid võib olla lubatud, kui väärtuse nõue on täidetud ning pakk ja õhutranspordi saateleht või arve näitavad, et see on kingitus (v.a. toit)
 • Arvel või õhutranspordi saatelehel võib näidata ka inimese ja ettevõtte nime (nt Cindy Jones c/o ABC Company), kui dokumentatsioonis on märgitud, et see on kingitus
 • Erandid: alkohoolsed joogid, alkoholi sisaldavad parfüümid, sigarid või sigaretid ei lähe tollimaksu-/maksuvaba sisenemise alla. Kuuba päritolu sigarite saatmine USA-sse on keelatud
 • Kalade ja eluslooduse puhul võib tolli läbimine olla vajalik, kui toode on pärit elusloodusest või sisaldab selle osi

Tekstiilide kvoodipiirangud kingituste impordi suhtes ei kehti. Kaubale ei kohaldata kvoodipiiranguid, kui kaupa imporditakse kingitusena.


Isiklikuks kasutamiseks imporditud tooted
Isikliku kasutamise definitsioon: saadetis, mis koosneb esemetest, mis on mõeldud üksnes üksikisiku isiklikuks kasutamiseks ning mitte äriliseks kasutamiseks ega edasimüügiks. Märkus. saatjata tarnitud enda valduses olev kaup ei ole isiklikuks kasutamiseks mõeldud import, vaid seda peetakse isiklikuks ja majapidamistarbeks.

 • Isiklikuks kasutamiseks mõeldud saadetisi, mille deklareeritud väärtus on 200 dollarit või vähem, võib vabastada ilma tollimaksu ega makse arvestamata (välja arvatud Hongkongi erihalduspiirkonnast Hiinas pärit mõõtmiseks mõeldud ülikonnad).

Nõutavad dokumendid: FedExi õhutranspordi saateleht, faktuurarve (CI), regulatiivsete deklaratsioonidega seotud konkreetne teave, nt FCC, FDA.


Erilised kaalutlused

 • Õhutranspordi saateleht peaks sisaldama sisu tegelikku kirjeldust ja avaldust isiklikuks kasutamiseks, näiteks „Isiklikuks kasutamiseks, mitte edasimüügiks, naiste puuvillased särgid“.
 • Isikliku kasutamise teatis peaks olema ka saatja koostatud faktuurarvel.
 • Isiklikuks kasutamiseks mõeldud saadetised on vabastatud kvoodi- ja viisanõuetest.
 • Tekstiiltooted ei vaja mitteametlikul sisenemisel tootjateavet.
 • Isiklikuks kasutamiseks mõeldud esemete suhtes kehtivad endiselt teiste ametite, näiteks FDA, deklareerimisnõuded.
 • Reguleerivate asutuste deklaratsioonide eest võidakse kohaldada lisatasusid.


Sisenemisteave

 • Isiklikuks kasutamiseks mõeldud saadetised, mille väärtus ei ületa 200 dollarit, võidakse vabastada ilma tollimaksu ega makse kohaldamata.
 • Saadetiste puhul, mille väärtus ületab 200 dollarit, tuleb tariifse klassifikatsiooni kohaselt tasuda tollimaksud ja maksud.
 • Mitteametlikuks sisenemiseks pole importija numbrit vaja.
 • Kauba töötlemise tasu (MPF) ei kohaldata ekspressvedajate esitatud mitteametlikel sisenemistel.


Kliendiprofiil
Interneti teel USA ostjatele müüvad FedExi kliendid peaksid looma FedExi abil kliendiprofiili, et pakkuda vajalikku taustteavet regulatiivsetes küsimustes abistamiseks. Lisateabe saamiseks võtke ühendust FedExi klienditeenindusega või helistage kliendiprofiili keskusesse numbril 001 888 251 9637.

alt
alt