FedEx Home

מידע קשר מידע חשבון אישור

* שדות חובה מופיעים מודגשים. אותיות עם סימני הטעמה אינן קבילות.

מידע התחברות
* צרו מזהה משתמש
  • הכניסו לפחות 6 תווים.
* צרו סיסמה
  • הסיסמה חייבת להכיל לפחות 8 תווים, ולהכיל אות גדולה אחת, אות קטנה אחת וספרה אחת.
* הכניסו שוב את הסיסמה
השאלה הסודית שלכם:
שאלה זו היא אמצעי ביטחון נוסף המשמש לגישה לפרופיל או לאישור הזהות במקרה ששכחתם את הסיסמה שלכם.
* שאלה סודית:
* תשובה סודית
מידע קשר
* שם פרטי אות
* שם משפחה
 
הכניסו את שם החברה (אם ישים) ואת הכתובת לסיוע לאיסוף חבילות.
חברה
* מדינה
  * מיקוד
  • חובה במדינות מסוימות
* כתובת 1
כתובת 2
* עיר
  * מדינה/מחוז
  • חובה עבור ארה"ב, קנדה, ופורטו-ריקו
* דוא"ל
* הכניסו שוב את הדוא"ל
* מס' טלפון
  מס' פקס  
תנאים והתניות
קראנו, הבנו ואנחנו מסכימים להיות כפופים כדלהלן. אנחנו גם מבינים כיצד FedEx
מתכוונת להשתמש במידע שלנו.
תנאי השימוש של fedex.com.
מדיניות פרטיות
  
מידע חשוב

הסיסמה אינה יכולה לכלול את שם החברה או את כתובת הדוא"ל המלאים שלכם.

עזרה לסיסמה

מדוע אנחנו חייבים להירשם?

עזרה להתחברות