מעקב
עזרה
 אחרי אלו מספרים ניתן לעקוב
מעקב באמצעות מספר שטר מטען: ניתן להזין עד 30 מספרי שטרי מטען בכל פעם. ניתן להזין כל צירוף של מספרי שטרי מטען של FedEx Express. הקפד להזין מספר שטר מטען יחיד בכל שורה.

שמור את מספרי שטרי המטען שלך: אם תסמן את תיבת הסימון,
 FedEx תשמור את מספרי שטרי המטען שלך ותציג אותם, אם תבקר שוב בדף זה במהלך 48 השעות הבאות. ניתן לסמן שוב את תיבת הסימון הזו כאשר תחזור, אם תרצה שנשמור את מספרי שטרי המטען שלך למשך 48 שעות נוספות.

מחק את מספרי שטרי המטען השמורים שלך: כאשר תלחץ על קישור זה,
 FedEx תמחק ותפסיק לזכור את מספרי שטרי המטען שהקלדת.

תוצאות מפורטות של מעקב
עובדות משלוח

 • סוג שירות :   עיין ב- FedEx Service Guide  (מדריך השירותים של FedEx)  ) בכתובת fedex.com  או התקשר אל   שירות לקוחות לקבלת מידע מפורט על שירותי ® FedEx ועל התחייבויות זמני המסירה. אם השולח דורש אישור מסירה חתום, סוג החתימה יוצג כאן, כולל:
 • נדרשת חתימה לא-ישירה :  FedEx תקבל חתימה מאדם כלשהו בכתובת המסירה; משכן, מנהל בניין או אדם כלשהו בכתובת שכנה; או הנמען יכול להשאיר תווית דלת של  FedEx המאשרת את שחרור החבילה מבלי שיהיה אדם בכתובת.
 • נדרשת חתימה ישירה :  FedEx מקבלת חתימה מאדם כלשהו בכתובת המסירה. אם אין איש בכתובת זו, אנחנו מנסים למסור שוב את החבילה.
 • נדרשת חתימת מבוגר :  FedEx תקבל חתימה מאדם כלשהו שגילו לפחות 21 (וברשותו תעודת זיהוי ממשלתית הכוללת תמונה) הנמצא בכתובת המסירה. אם אין נמען מתאים בכתובת זו, אנחנו מנסים למסור שוב את החבילה.
 • משקל : המשקל מוצג בפאונד ובקילוגרמים. יחס ההמרה הוא 1 פאונד = 0.4536 ק"ג או 1 ק"ג = 2.2046 פאונד והעיגול מתבצע במבנה 99.9 .
 • הערה: ההמרה לא מבוצעת למטרות חיוב כלשהו .

  היסטוריית תנועות המשלוח: המידע הנכלל בתוצאות המפורטות :
 • תאריך/שעה :   מציג את התאריך והשעה המקומיים  
 • פעילות :   מציג את פעילות המשלוח  
 • מיקום :   העיר והמדינה (אם ישים) של הפעילות
 • פרטים :   מספק מידע נוסף על המשלוח  

בחר אזור זמן: האפשרויות כוללות:
 •   בצע את הסריקה על-פי הזמן המקומי :  כל הפעילויות של תנועת המשלוח מוצגות בשעה המקומית של המקום בו נמצא המשלוח .
 •   מקור :  כל הפעילויות של תנועת המשלוח   מוצגות בזמן המקומי של מקור המשלוח .
 •   יעד :  כל הפעילויות של תנועת המשלוח מוצגות בזמן המקומי של יעד המשלוח .
 •   אחרים :  כל הפעילויות של תנועת המשלוח מוצגות בשעה המקומית עבור אזור הזמן הנבחר .
בחר מבנה שעה 12H / 24H: ניתן לבחור את מבנה השעה המועדף והוא יחול על כל ערכי השעה המוצגים באותו המסך. FedEx תשמור את הבחירה כאשר תחזור בפעם הבאה לאתר המעקב. הערה: ההגדרה תישמר באמצעות קובץ cookie בהתאם להגדרות שקבעת.

הודעות
FedEx מספקת הודעות נוחות בדואר אלקטרוני וניתן להגדיר עד 5 נמענים שיקבלו הודעה על מצב המשלוח. ניתן גם להוסיף הודעה אישית לפי העדפתך (לא זמין במבנה אלחוטי או בתווים של שפה שאינה אנגלית). סוגי ההודעה כוללים:


 • הודעה על מקרה חריג :   הודעה לנמען הדואר האלקטרוני על מקרה של עיכוב בשחרור או חריגה במסירה, והתוצאה עשויה להיות שינוי בתאריך המסירה המשוער. ההודעה תכלול את מספר שטר המטען, את הסיבה והפעולה הנדרשת למקרה החריג, ומידע רלבנטי אחר. אם מתרחש עיכוב בשחרור ולאחר שהמשלוח הבינלאומי שוחרר, תישלח הודעה אוטומטית נוספת אל נמען הדואר האלקטרוני.
 • הודעת מסירה : הודע לנמען הדואר האלקטרוני כאשר חבילה נמסרה. ההודעה תכלול את מספר המעקב, שם השולח, תאריך/שעה של המסירה, ושם האדם שחתם על החבילה, אם ישים.
 • תוצאות מפורטות :   הודע לנמען הדואר האלקטרוני את התוצאות המפורטות של המעקב שמוצגות כעת בכרטיסייה "תוצאות מפורטות ".

תוצאות מפורטות של מעקב: מסך התוצאות המפורטות מציג את התאריך/שעה, המצב והיעד של משלוחי FedEx.

לפרטי משלוח
 FedEx, לחץ על מספר המעקב המסומן בקו תחתון.

במסך זה ניתן להציג או לשלוח בדואר אלקטרוני את מכתבי אישור המסירה החתומים של כל משלוחי ®
FedEx Express שנמסרו בהם תבחר. כדי לשלוח בדואר אלקטרוני, לחץ על הלחצן “E-mail signature proof results” (שלח תוצאות מכתב מסירה חתום בדואר אלקטרוני).ניתן להציג בתצוגה מוקדמת את קובץ ה-PDF של מכתב אישור המסירה החתום, להזין עד ארבע כתובות דואר אלקטרוני של נמענים, להוסיף הודעה אישית (אפשרות), ולשלוח את הבקשה. בקשת הדואר האלקטרוני שלך תישלח באופן מיידי לנמענים שביקשת. הנמענים יקבלו מ-FedEx הודעה מטעמך כשמכתבי אישור המסירה החתומים משולבים בקובץ PDF יחיד המצורף להודעה.

מיון תוצאות מפורטות: כדי למיין את התוצאות, לחץ על המשולש שבכותרת העמודה. לחץ שוב על המשולש כדי למיין שוב את התוצאות בסדר הפוך.


עקוב לפי סימוכין: ניתן לעקוב אחר מצב המשלוחים באמצעות הסימוכין שהמוביל הקצה למשלוחים. ניתן לבצע את המעקב עם מספר החשבון ובלעדיו.

 • באמצעות מספר שטר מטען : ניתן להזין עד 30 מספרי סימוכין ומספר החשבון המקושר אליהם. יוצגו כל המשלוחים המשויכים למספר החשבון ומספרי הסימוכין.
 • ללא מספר שטר מטען : ניתן להזין עד 30 מספרי סימוכין. הזן את תאריך המשלוח (+/- 15 ימים), מדינת היעד ומיקוד היעד. לא כל המדינות תומכות במיקוד. בחר תחילה את מדינת היעד כדי לקבוע את דרישות המיקוד.
  הערה: בחיפוש באמצעות סימוכין ללא מספר חשבון יוצגו התאמות ממוקדות בלבד. אם נמצאו תוצאות רבות לאותו מספר סימוכין, יש לבחור שירות
    FedEx לפני הלחיצה על הלחצן  Resubmit all (הגש הכל מחדש). אם לא נמצאה התאמה ממוקדת, תתבקש להזין את מספר החשבון.

מעקב אחר משלוחים משויכים: FedEx מספקת מידע מעקב נוח עבור מצב משלוח מרובה-חבילות. כל חבילה במשלוח מרובה-חבילות מקושרת למשלוחים משויכים (עקוב אחר מצב של חבילה אחת ותהיה לך גישה למידע על כל חבילות המשלוח)
 • מספר שטר מטען ראשי: מספר שטר המטען הראשון של משלוח מרובה-חבילות המשייך את כל מספרי שטרי המטען במשלוח.

זמינות של מידע מעקב: מידע המעקב זמין למשך 90 יום לאחר המסירה של משלוח FedEx Express.

כיצד אקבל עזרה נוספת?

סגור חלון