A FedEx kézbesítője éppen csomagokat mozgat a hóval borított járdán

Szállítási tippek az ünnepekre az Egyesült Államokba

Szállítási tippek az ünnepekre az Egyesült Államokba

Ajándékokat küld az Egyesült Államokba?

Tekintse meg tippjeinket!

Élelmiszerek importálása az Egyesült Államokba
Az élelmiszer-küldeményeket az alábbi esetekben megfelelő jelzéssel kell ellátnia:

 • Ha az áru személyes használatra vagy fogyasztásra, nem pedig viszonteladási céllal kerül kézbesítésre.
 • Ha az áru ajándék.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (Food and Drug Administration – FDA) meghatározása szerint élelmiszer-küldeménynek tekinthetünk minden olyan csomagot, amely emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas ételt, italt, vitaminokat, étrend-kiegészítőket vagy rágógumit tartalmaz. Azoknak a küldeményeknek, amelyek több nem fogyasztásra szánt cikk mellett akár csak egy élelmiszernek számító árut is tartalmaznak, élelmiszer-kézbesítési importkövetelményeknek kell megfelelniük.

Általános tiltólista

 • Romlandó élelmiszercikkek.
 • Személyes céllal kézbesített alkoholos italok.


HÁZI KÉSZÍTÉSŰ termékekre vonatkozó követelmények:

 • Fontos, hogy a légi fuvarlevélen és a kereskedelmi számlán a feladó és a címzett szakaszban magánszemélyek neve szerepeljen.
 • A házi készítésű termékek esetében a „Homemade – For personal use” feliratnak és a termékleírásnak feltétlenül szerepelnie kell mind a légi fuvarlevélen, mind pedig a kereskedelmi számlán.
 • Íme egy példa arra, milyen leírást várunk: Homemade Chocolate cookies, for personal use.
 • Az FDA (Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) előzetes értesítésére van szükség, ha a becsült érték meghaladja a 200 USD-t.
 • Ha a küldemény értéke meghaladja a 200 USD-t, FDA-nyilatkozat szükséges.


Magánszemélyek között mozgó árucikkekkel kapcsolatos követelmények:

 • Fontos, hogy a légi fuvarlevélen és a kereskedelmi számlán a feladó és a címzett szakaszban magánszemélyek neve szerepeljen.
 • Ha a légi fuvarlevélen és a kereskedelmi számlán bárhol cégnév szerepel, akkor az értéktől függetlenül előzetes értesítés (Personal Notice, PN) benyújtására van szükség.
 • Magánszemélyek között mozgó árucikkek esetében a „Personal use” feliratnak és a termékleírásnak feltétlenül szerepelnie kell mind a légi fuvarlevélen, mind pedig a kereskedelmi számlán.
 • Íme egy példa arra, milyen leírást várunk: Personal use – not for resale – butter cookies.
 • Az FDA (Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) előzetes értesítésére van szükség abban az esetben, ha a bevallott érték meghaladja a 200 USD-t.


Üzletben vagy online, külföldi országban/területen vásárolt élelmiszerek:

 • A magánszemélynek címzett ajándékkosarak és online kereskedelmi telephelyről rendelt termékek esetében előzetes értesítést kell benyújtania az FDA-nek, amennyiben a légi fuvarlevélen bárhol cégnév szerepel.
 • Ha a küldemény kézbesítése két magánszemély közt valósul meg, fontos, hogy a légi fuvarlevélen és a kereskedelmi számlán a feladó és a címzett szakaszban magánszemélyek neve szerepeljen.
 • Ha akár a feladó, akár a címzett neveként cégnév szerepel a légi fuvarlevélen vagy a kereskedelmi számlán, akkor az értéktől függetlenül előzetes értesítés benyújtására van szükség.
 • A jó leírásnak tartalmaznia kell, pontosan miféle tárgyról van szó, hogyan csomagolták (a belső csomagolást kell figyelembe venni, pl. üvegpalack, műanyag csomagolás stb.), szerepelnie kell a mértékegységnek (kg, gramm, uncia stb.), a mennyiségnek, valamint fel kell tüntetni a felhasználás módját/helyét (pl. emberi vagy nem emberi fogyasztásra szánt, laboratóriumi vizsgálati stb).


További információkért látogasson el az FDA weboldalára ezen a címen: www.fda.gov


Az Egyesült Államokba kézbesített ajándékküldemények (KIVÉVE élelmiszercikkek, illetve az FDA hatálya alá tartozó cikkek)

 • Az Egyesült Államok Vámhivatala személyenként legfeljebb 100 USD-re becsült értékű küldemények vám-/adómentes, ajándékként való kézbesítését engedélyezi.
 • Nyilatkozat ajándékokról: minden ajándékot egyenként kell becsomagolni, és a külsején is fel kell tüntetni ajándék jellegét.
 • Összevont küldemények: a több személynek szánt ajándékokat egy küldeményként vonhatjuk össze, ha a címzett neve és a szokásos érték alapján egyenként azonosíthatóak (pl. John, June és Julie Stone).
 • A légi fuvarlevélen vagy számlán fel kell tüntetni, hogy az ajándék kéretlen, valamint minden egyes címzett nevének és az értékeknek is szerepelniük kell – utóbbi nem haladhatja meg a személyenkénti 100 USD-t.
 • Ha az ajándéknak szánt küldeményt külföldi cég adja fel magánszemély részére, a küldemény alapesetben nem tarthatja meg ajándékjellegét, ugyanakkor ha az értékkövetelménynek megfelel, és a csomagolás, valamint a légi fuvarlevél vagy számla ajándékként tünteti fel, lehetséges, hogy ettől függetlenül pozitívan bírálják el (ez az élelmiszerekre nem igaz).
 • Ezen kívül a számla és a légi fuvarlevél egyszerre tartalmazhatja egy magánszemély és egy vállalat nevét (pl. Cindy Jones figyelmébe, ABC vállalat), amíg a dokumentáció ajándékként tünteti fel a küldeményt.
 • Kivételek: az alkoholos italok, az alkoholt tartalmazó parfümök, a szivarok és a cigaretták nem mentesülhetnek a vám/adók alól. Kubából származó szivart tilos bevinni az Egyesült Államok területére.
 • Ha a termék a vadvilágból származik, vagy vadvilággal kapcsolatos cikkeket tartalmaz, halakkal és vadakkal kapcsolatos engedélyre lehet szükség.

A textíliákkal kapcsolatos kvóták nem terjednek ki az ajándékként megjelölt importküldeményekre. Egy árucikk sem kvótaköteles, ha ajándékként importálják.


Importküldemények személyes használatra
A személyes használatra szánt küldemény definíciója: olyan küldemény, amelynek tartalma kizárólag egy magánszemély személyes felhasználására szolgál, nem pedig kereskedelmi vagy viszonteladási céllal kerül kézbesítésre. Megjegyzés: saját tulajdonunk kíséret nélküli feladása nem tekinthető személyes használatra szánt importküldeménynek, ez személyes és egyben háztartási jellegű.

 • A személyes használatra szánt, bevallott értékükként a 200 USD-t meg nem haladó küldemények vám- és adómentességet élvezhetnek (ez alól kivételt képeznek a méretre szabott öltönyök az alábbi helyről: Hongkong (k.k.t.), Kína).

Szükséges dokumentumok: FedEx légi fuvarlevél, kereskedelmi számla (CI), a szabályozási nyilatkozatokkal kapcsolatos specifikációk pl. FCC, FDA.


Speciális szempontok:

 • A légi fuvarlevélen fel kell tüntetni a küldemény tartalmának pontos meghatározását, illetve egy, a személyes felhasználására vonatkozó megjegyzést is mellékelni kell, például: „Personal use, Not for Resale, Ladies' cotton shirts”.
 • A személyes használattal kapcsolatos megjegyzésnek a feladó által kiállított kereskedelmi számlán szintén szerepelnie kell.
 • A személyes használatra szánt küldemények mentesülnek a kvóta- és vízumkövetelmények alól.
 • A textiláruk esetében nem kell gyártási információkat feltüntetni, ha nem hivatalos jellegű a behozatal.
 • A személyes használatra szánt cikkek nem mentesülnek egyes hivatalok, például az FDA nyilatkozattal kapcsolatos elvárásai alól.
 • Az egyes hivatalokat érintő szabályozási nyilatkozatok esetében kiegészítő pótdíjak felszámolására kerülhet sor.


Behozatallal kapcsolatos információk:

 • A személyes használatra szánt, 200 USD értéket meg nem haladó küldemények vám- és adómentességet élvezhetnek.
 • A becsült értékükben 200 USD-t meghaladó küldeményekre a tarifa szerinti osztályozás alapján vám- és adóterhek vonatkozhatnak.
 • Nem hivatalos jellegű behozatal esetében nincs szükség importszámra.
 • Nem terheli Árucikk-feldolgozási díj (MPF) a nem hivatalos jellegű, expressz fuvarozóval kézbesített importküldeményeket.


Ügyfélprofil:
Azoknak az ügyfeleknek, akik az interneten keresztül az Egyesült Államokban értékesítik termékeiket, létre kell hozniuk egy FedEx Ügyfélprofilt, ahol megadhatják a szabályozási problémák megoldásához elengedhetetlen háttéradatokat. További információért, kérjük, forduljon a FedEx Ügyfélszolgálathoz vagy hívja az Ügyfélprofillal foglalkozó központot ezen a telefonszámon: 06 80 980 980!

alternatív
alternatív