fedex piegādes kurjers izkrauj pakas uz apsnigušas ietves

Padomi par sūtīšanu uz ASV svētku dienās

Padomi par sūtīšanu uz ASV svētku dienās

Vai sūtāt dāvanas uz ASV?

Iesakam iepazīties ar noderīgiem padomiem.

Pārtikas preču importēšana uz ASV
Sūtījumi, kas satur pārtikas preces, ir pareizi jāmarķē, skaidri norādot, vai uz sūtījumu attiecas viens vai abi no šiem nosacījumiem:

 • personīgai lietošanai, nav paredzēts pārdošanai;
 • dāvana.

Saskaņā ar ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) definīciju "pārtikas sūtījumi" ir sūtījumi, kas satur pārtikas preces, dzērienus, vitamīnus, uztura bagātinātājus, košļājamās gumijas, kas paredzētas lietošanai cilvēka vai dzīvnieka uzturā. Ja sūtījums satur vairākas preces, kas nav saistītas ar pārtiku, bet kaut viena no tām ir pārtikas prece, sūtījumam jāatbilst prasībām par pārtikas sūtījumu importēšanu.

Vispārējie aizliegumi

 • Preces ar īsu derīguma termiņu.
 • Personīgi sūtīti alkoholiskie dzērieni.


Prasības, ko piemēro PAŠTAISĪTĀM precēm:

 • transportēšanas pavadzīmē un faktūrrēķinā kā nosūtītājs un saņēmējs ir jānorāda privātpersona;
 • transportēšanas pavadzīmē un faktūrrēķinā ir jānorāda preces apraksts un jāiekļauj norāde "paštaisīts - personīgai lietošanai";
 • laba apraksta piemērs: "paštaisīti šokolādes cepumi, personīgai lietošanai”;
 • ja sūtījuma vērtība pārsniedz 200 USD, nepieciešams aizpildīt un iesniegt ASV Pārtikas un zāļu pārvaldei (FDA) iepriekšējo paziņojumu;
 • ja sūtījuma vērtība pārsniedz 200 USD, nepieciešams aizpildīt arī FDA deklarāciju.


Prasības, ko piemēro precēm, ko savā starpā pārsūta privātpersonas:

 • transportēšanas pavadzīmē un faktūrrēķinā kā nosūtītājs un saņēmējs ir jānorāda privātpersona;
 • ja kādā transportēšanas pavadzīmes vai faktūrrēķina ailē ir norādīts uzņēmuma nosaukums, nepieciešams aizpildīt iepriekšējo paziņojumu (PN) neatkarīgi no sūtījuma vērtības;
 • transportēšanas pavadzīmē un faktūrrēķinā ir jānorāda preces apraksts un jāiekļauj norāde “personīgai lietošanai”;
 • laba apraksta piemērs: “personīgai lietošanai - nav paredzēts tālākai pārdošanai - sviesta cepumi”;
 • ja sūtījuma deklarētā vērtība pārsniedz 200 USD, nepieciešams aizpildīt un iesniegt ASV Pārtikas un zāļu pārvaldei (FDA) iepriekšējo paziņojumu.


Pārtikas preces, kas iegādātas veikalā vai tiešsaistē valstī/teritorijā ārzemēs:

 • ja sūtāt pārtikas preces, kas pasūtītas tiešsaistē, sūtījuma saņēmējs ir privātpersona un kādā transportēšanas pavadzīmes vai faktūrrēķina ailē ir norādīts uzņēmuma nosaukums, nepieciešams aizpildīt un iesniegt ASV Pārtikas un zāļu pārvaldei (FDA) iepriekšējo paziņojumu;
 • ja nosūtītājs un saņēmējs ir privātpersona, transportēšanas pavadzīmē un faktūrrēķinā kā nosūtītājs un saņēmējs ir jānorāda privātpersona;
 • ja transportēšanas pavadzīmē vai faktūrrēķinā kā nosūtītājs vai saņēmējs ir norādīts uzņēmums, nepieciešams aizpildīt iepriekšējo paziņojumu (PN) neatkarīgi no sūtījuma vērtības;
 • aprakstā jānorāda, kas tas ir, kā tas ir iepakots (iekšējais iepakojums, t.i., stikla pudele, plastmasas iepakojums utt.), mērvienība (kilogrami, grami, unces utt.), daudzums un kā/kur tas tiks lietots (t.i., paredzēts lietošanai cilvēka uzturā, nav paredzēts lietošanai cilvēka uzturā, paredzēts testēšana laboratorijā utt.).


Plašāku informāciju skatiet FDA vietnē www.fda.gov.


Dāvanu sūtījumi uz ASV (NEATTIECAS uz pārtikas precēm vai precēm, uz ko attiecas FDA prasības):

 • ASV muita atļauj sūtīt ar nodevām/nodokļiem neapliekamas dāvanas, ja dāvanas vērtība nepārsniedz 100 USD vienai personai;
 • dāvanas marķēšana: katra dāvana ir atsevišķi jāiepako un jāmarķē ārpusē kā dāvana;
 • apvienotie sūtījumi: dāvanas, kas paredzētas vairāk nekā vienai personai, var apvienot vienā sūtījumā, ja uz katras dāvanas ir norādīts saņēmēja vārds un dāvanas patiesā vērtība (t.i., Džons, Džūna and Džūlija Stouni);
 • transportēšanas pavadzīmē vai rēķinā ir jānorāda, ka šī ir labprātīgi pasniegta dāvana, un ir jānorāda katras dāvanas saņēmēja vārds un uzvārds, turklāt ir jāsniedz vērtības sadalījums, lai vērtība vienai personai nepārsniegtu 100 USD;
 • sūtījumus ar dāvanām, ko privātpersonai sūta ārzemju uzņēmums, parasti neuzskata par dāvanām, taču tas var būt atļauts ar nosacījumu, ka sūtījuma vērtība atbilst piemērojamām prasībām un uz iepakojuma, kā arī transportēšanas pavadzīmē vai rēķinā ir norādīts, ka šī ir dāvana (neattiecas uz pārtiku);
 • rēķinā vai transportēšanas pavadzīmē var norādīt personas vārdu un uzņēmuma nosaukumu (t.i., nodošanai: Sindija Džonsa, ABC Company), ja dokumentos norādīts, ka sūtījums ir dāvana;
 • izņēmumi: alkoholiskos dzērienus, spirtu saturošus parfimērijas līdzekļus, cigārus un cigaretes nevar importēt kā ar nodevām/nodokļiem neapliekamas preces. Kubas izcelsmes cigārus ieviest ASV ir aizliegts;
 • ja produkta izcelsme ir savvaļas dzīvnieki vai produkts satur savvaļas dzīvnieku daļas, var būt nepieciešama ASV Zivju un savvaļas dzīvnieku aizsardzības dienesta (FWS) atļauja.

Uz importējamām dāvanām neattiecas tekstilizstrādājumu kvotas ierobežojumi. Kvotas ierobežojumi neattiecas arī uz precēm, ja tās importē kā dāvanu.


Personīgai lietošanai paredzētu preču importēšana
Personīgas lietošanas definīcija: sūtījumu veido vienības, kas ir paredzētas tikai privātpersonas personīgai lietošanai un nav paredzētas tirdzniecībai vai tālākai pārdošanai.
Ņemiet vērā: sev piederošu preču atsevišķu sūtīšanu neuzskata par personīgai lietošanai paredzētu preču importēšanu; to uzskata par personīgiem un mājas piederumiem.

 • Personīgai lietošanai paredzētu preču sūtījumus ar deklarēto vērtību 200 USD vai mazāku var atmuitot bez nodevas vai nodokļa aprēķināšanas (izņemot pēc individuāla pasūtījuma šūtus uzvalkus no Honkongas ĪPA, Ķīnas).

Nepieciešamie dokumenti: FedEx transportēšanas pavadzīme, faktūrrēķins (CI), īpaša informācija saistībā ar reglamentētām deklarācijām, piemēram, FCC, FDA.


Ņemiet vērā:

 • transportēšanas pavadzīmē ir jāiekļauj sūtījuma satura faktiskais apraksts un apliecinājums par lietošanu personīgām vajadzībām, piemēram, "personīgai lietošanai, nav paredzēts tālākai pārdošanai, sieviešu krekli no kokvilnas";
 • nosūtītāja sagatavotajā faktūrrēķinā ir jāiekļauj apliecinājums par lietošanu personīgām vajadzībām;
 • uz personīgai lietošanai paredzētiem sūtījumiem neattiecas kvotas un vīzas prasības;
 • neformāli ievedot tekstilizstrādājumus, nav nepieciešama informācija par ražotāju;
 • uz personīgai lietošanai paredzētām precēm attiecas citu valsts dienestu deklarēšanas prasības, piemēram, FDA prasības;
 • par valsts dienestu reglamentētām deklarācijām var tikt piemērota papildu maksa.


Informācija par importēšanu:

 • personīgai lietošanai paredzētu preču sūtījumus ar vērtību 200 USD vai mazāku var atmuitot bez nodevas vai nodokļa aprēķināšanas;
 • sūtījumiem ar vērtību virs 200 USD tiks piemērots nodevu un nodokļu aprēķins atbilstoši tarifu klasifikācijai;
 • ievedot neformāli, nav jānorāda importētāja numurs;
 • preču apstrādes maksu (MPF) neaprēķina neformālai ievešanai, ko reģistrē steidzamu sūtījumu pārvadātāji.


Klienta profils:
FedEx klientiem, kas internetā tirgo preces pircējiem no ASV, ir jāizveido klienta profils FedEx sistēmā un profilā jānorāda nepieciešama pamatinformācija, lai vienkāršotu ar regulējumu saistītu formalitāšu kārtošanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar FedEx klientu apkalpošanas komandu.

alternatīvs teksts
alternatīvs teksts