Afsluiten
Afdrukken Afdrukken
Help FedEx Ship Manager®
FedEx Ship Manager® Help - Adresboek Groepen
Helpopties

Helpmenu
Klik op het menu Help bovenaan elke pagina om de volgende toepassingen te openen:
 • Hulp bij deze pagina – Omvat FAQ's, specifieke instructies en bijkomende informatie voor de secties en processen die u op het scherm ziet.
 • Online Technische Hulp – Geeft u de mogelijkheid om online antwoorden te vinden, online te chatten met een persoon van de technische ondersteuning van FedEx of een vraag te verzenden.
 • Interactieve hulpgids – Biedt een demo, de mogelijkheid om het gebruik van onze toepassingen te oefenen, hulp bij de eigenlijke transacties, een af te drukken gebruikersgids en actuele informatie.

Neem contact op met FedEx
Verwijs naar FedEx Customer Support voor manieren om contact op te nemen met FedEx via e-mail, post of telefoon.

Frequently Asked Questions (Veelgestelde vragen)


 1. Wat is een afdeling?
 2. Hoe kan ik een groep maken?
 3. Hoe kan ik naar een groep verzenden?
 4. Hoe kan ik een groep bijwerken?
 5. Hoe kan ik een groep verwijderen?


Groepen

Met een groep kunt u tijd besparen wanneer u hetzelfde type pakket naar een aantal geadresseerden verzendt.
 • U kunt groepen maken van maximaal tien geadresseerden.
 • Als u ervoor wilt zorgen dat alle zendingen aan de vereisten van de bestemming voldoen, moeten alle leden van een groep zich in hetzelfde land bevinden.
  • Bestemmingscriteria omvatten beperkingen op het gewicht en de aangegeven waarde en internationale vereisten voor documentatie.
 • Als u adressen hebt geïmporteerd van een andere toepassing, hebt u misschien geadresseerden geïmporteerd met onvolledige adresinformatie.
  • Deze geadresseerden worden niet weergegeven in de adresboeklijst van het scherm Nieuwe groep toevoegen.
  • Als u deze geadresseerden in aanmerking wilt laten komen voor groepslidmaatschap, moet u alle verplichte informatie voor deze geadresseerden in uw Adresboek aanvullen.
 • Als u uw groepsleden geen label meegeeft, komt dit groepslid niet in aanmerking voor een service of de speciale service.
  • U krijgt een foutmelding met informatie over de reden waarom het label niet kon worden gemaakt.
  • U kunt dit scherm afdrukken en gebruiken als referentie voor het maken van een ander verzendetiket voor deze geadresseerde.
 • Het is belangrijk te controleren of het aantal afgedrukte etiketten overeenkomt met het aantal zendingen.
  • Bovendien moet u controleren dat het juiste etiket aan elk pakket is bevestigd.
 • Verzenden naar groep is op het moment niet beschikbaar voor FedEx Express Freight-zendingen.


Een nieuwe groep maken
Selecteer Een nieuwe groep maken op de tab Groepen. Voer vervolgens de groepsinformatie in op het scherm Een nieuwe groep maken. Zie Een groep maken of bewerken voor meer informatie.


Groepen beheren

Groepen zoeken
 • Voer de zoekcriteria in het tekstvak Zoeken in, en selecteer het veld om te zoeken uit de vervolgkeuzelijst. Groepen die overeenkomen met uw zoekcriteria worden in de tabel weergegeven.


Groepen selecteren om weer te geven
Gebruik een van onderstaande opties:
 • Kiest het aantal weer te geven adressen uit de vervolgkeuzelijst Per pagina.
 • Klik op Alle of op een letter van het alfabet uit de sectie opties Bekijken.


Groepen sorteren
 • Klik op een kolomkop om de tabel te sorteren in oplopende of aflopende volgorde van deze kolom.


Een groep bewerken
 • Selecteer de Groep en klik op Bewerken.
 • Bewerk vervolgens de groepinformatie op het scherm Groep bewerken.
 • U kunt Een groep maken of bewerken bekijken voor meer informatie.


Een groep verwijderen
 • Selecteer de groep, en klik op Verwijderen.
 • Klik op Ja om deze handeling te bevestigen.


Adressen in een groep controleren
 • Selecteer de groep, en klik op Adres controleren.
 • Raadpleeg Resultaten adrescontrole voor meer informatie over het gebruik van de resultaten.
 • Raadpleeg Aanpassen om Adrescontrole aan te passen.
 • U kunt ook Adrescontrole bekijken voor algemene informatie over de FedEx-adrescontrole.


Naar een groep verzenden
 1. Gebruik om te beginnen een van onderstaande opties:
  • Selecteer de groep uit het hoofdscherm Groepen en klik op Verzenden.
  • Selecteer Een Zending maken op de tab Zending voorbereiden.
  • Selecteer in de Naar-sectie Naar een groep verzenden uit de vervolgkeuzelijst ID contactpersoon.
  • Selecteer vervolgens de groep voor uw zending.
 2. Vervolledig de vereiste informatie in het scherm Een zending maken en druk de verzendetiketten af voor elke geadresseerde in de groep.
  • Alle verzendgegevens moeten hetzelfde zijn voor alle geadresseerden in de groep.
  • Deze gegevens omvatten het servicetype, de verpakking, het gewicht, de aangegeven waarde en alle andere van toepassing zijnde velden.
  • Als u gebruik maakt van verzendberichten of FedEx Insight-opties, is de informatie die u voor deze opties invoert geldig voor alle pakketten.
  • Voor internationale zendingen moeten alle douanegegevens voor alle pakketten hetzelfde zijn.Deze informatie en het gebruik ervan valt onder de FedEx Automatiseringsovereenkomst waaronder u FedEx Ship Manager @ fedex.com of toestemming voor het gebruik ervan hebt verkregen. Garanties worden niet uitgebreid en alle garanties met betrekking tot deze informatie, waaronder maar niet beperkt tot DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. Indien deze informatie en de Automatiseringsovereenkomst, of de transportovereenkomst tussen u en FedEx, of deze informatie en de FedEx Service Guide in tegenspraak zijn, zijn de automatiseringsovereenkomst, de transportovereenkomst en de FedEx Service Guide van toepassing, in die volgorde. Door van deze informatie gebruik te maken stemt u in met deze voorwaarden.
Afsluiten