Afsluiten
Afdrukken Afdrukken
Help FedEx Ship Manager®
FedEx Ship Manager® Help - Adresboek
Helpopties

Helpmenu
Klik op het menu Help bovenaan elke pagina om de volgende toepassingen te openen:
 • Hulp bij deze pagina – Omvat FAQ's, specifieke instructies en bijkomende informatie voor de secties en processen die u op het scherm ziet.
 • Online Technische Hulp – Geeft u de mogelijkheid om online antwoorden te vinden, online te chatten met een persoon van de technische ondersteuning van FedEx of een vraag te verzenden.
 • Interactieve hulpgids – Biedt een demo, de mogelijkheid om het gebruik van onze toepassingen te oefenen, hulp bij de eigenlijke transacties, een af te drukken gebruikersgids en actuele informatie.


Neem contact op met FedEx
Verwijs naar FedEx Customer Support voor manieren om contact op te nemen met FedEx via e-mail, post of telefoon.

Frequently Asked Questions (Veelgestelde vragen)

 1. Hoe kan ik nieuwe adressen in mijn Adresboek opnemen?
 2. Hoe kan ik adressen van andere toepassingen importeren?
 3. Hoe kan ik adressen exporteren om ze te kunnen gebruiken in andere toepassingen?
 4. Hoe kan ik een groep maken?
 5. Hoe kan ik mijn Adresboek aanpassen?
 6. Hoe corrigeer ik de contactpersonen met fouten in mijn adresboek?


Adressen

Adresboek
 • Gebruikers Verzendbeheer: Selecteer een Adresboek op de tab Adressen.
  • De Adresboeken die voor u beschikbaar zijn (en uw toegang tot Adresboekfuncties) zijn afhankelijk van de beheerrechten u toegekend door uw beheerder.
 • Alle andere gebruikers: U hebt één Hoofdadresboek als u op de tab Adressen klikt.


Adressen zoeken
 • Voer de zoekcriteria in het tekstvak Zoeken in, en selecteer de kolom om te zoeken uit de vervolgkeuzelijst.
 • Adressen die overeenkomen met uw zoekcriteria worden in de tabel weergegeven.


De weer te geven adressen selecteren
Gebruik een van onderstaande opties:
 • Kiest het type weer te geven adressen uit de vervolgkeuzelijst Adressen weergeven voor.
 • Kiest het aantal weer te geven adressen uit de vervolgkeuzelijst Per pagina.
 • Klik op Alle of op een letter of een cijfer uit de sectie opties Bekijken. De adressen zullen worden gesorteerd overeenkomstig de eerste letter of het eerste cijfer gekoppeld aan de eerste kolom in het adresboek. Bijvoorbeeld, als de eerste kolom in het adresboek ID contactpersoon is, zal het adresboek worden gesorteerd op de eerste letter of het eerste cijfer in uw ID contactpersoon. Als u adressen op een ander veld wilt sorteren, kunt u Kolommen kiezen gebruiken om het eerste veld dat u in het adresboek wenst weer te geven, aan te passen.


Adressen sorteren
 • Klik op een kolomkop om de tabel te sorteren in oplopende of aflopende volgorde van deze kolom.


Adressen aan een groep toevoegen
 1. Selecteer het (de) gewenste adres(sen).
 2. Selecteer vervolgens de Groep uit de vervolgkeuzelijst Toevoegen onder de tabel.


Een nieuw adres maken
 1. Klik op Adres maken.
 2. Voer vervolgens de nieuwe adresinformatie in op het scherm Adres maken.


Een adres bewerken
 1. Selecteer het adres, en klik op Bewerken.
 2. Bewerk de informatie vervolgens op het scherm Adres bewerken.


Een adres verwijderen
 1. Selecteer een of meer adressen, en klik op Verwijderen.
 2. Klik op Ja om deze handeling te bevestigen.


Adres controleren
 • U kunt maximaal 40 adressen selecteren, en vervolgens klikt u op Adres controleren.
 • U kunt de sectie Resultaten adrescontrole bekijken voor meer informatie over het gebruik van de resultaten.
 • Raadpleeg Aanpassen om Adrescontrole aan te passen.
 • U kunt ook Adrescontrole raadplegen voor algemene informatie over de FedEx-adrescontrole.


Adressen delen (uitsluitend Gebruikers Verzendbeheer)
 1. Kies de te delen adressen uit uw Persoonlijk Adresboek, en klik op Delen.
 2. De geselecteerde adressen worden in het Gedeelde Adresboek geplaatst en zijn beschikbaar voor andere Gebruikers Verzendbeheer.


Adressen verplaatsen (uitsluitend gebruikers Verzendbeheer)
 1. Kies de adressen die vanuit uw Persoonlijk Adresboek naar het Centraal Adresboek moeten worden verplaatst, en klik op Verplaatsen naar centraal.
 2. De geselecteerde adressen worden verplaatst en worden beschikbaar voor Gebruikers Verzendbeheer die toegang hebben tot het Centraal Adresboek.


Een ophaling reserveren
 • Kies een adres, en klik op Een ophaling reserveren.
 • U kunt Ophalen raadplegen voor meer informatie.


Verzenden naar een adres
 1. Kies een adres, en klik op Verzenden.
 2. Voer vervolgens de resterende verzendinformatie in op het scherm Een zending maken.


Nieuwe geadresseerde opslaan in adresboek
 • Selecteer deze optie om automatisch een nieuwe geadresseerde op te slaan in het adresboek als u een zending maakt.


Wijzigingen opslaan in adresboek
 • Selecteer deze optie om automatisch wijzigingen op te slaan in bestaande informatie over de geadresseerde of de afzender als u een zending maakt.
Deze informatie en het gebruik ervan valt onder de FedEx Automatiseringsovereenkomst waaronder u FedEx Ship Manager @ fedex.com of toestemming voor het gebruik ervan hebt verkregen. Garanties worden niet uitgebreid en alle garanties met betrekking tot deze informatie, waaronder maar niet beperkt tot DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. Indien deze informatie en de Automatiseringsovereenkomst, of de transportovereenkomst tussen u en FedEx, of deze informatie en de FedEx Service Guide in tegenspraak zijn, zijn de automatiseringsovereenkomst, de transportovereenkomst en de FedEx Service Guide van toepassing, in die volgorde. Door van deze informatie gebruik te maken stemt u in met deze voorwaarden.
Afsluiten