Afsluiten
Help FedEx Ship Manager®
Afdrukken Afdrukken
FedEx Ship Manager® Verzendbeheer
Importeren

Helpopties


Helpmenu

 • Klik op het menu Help bovenaan elke pagina om de volgende toepassingen te openen:
 • Hulp bij deze pagina – Omvat FAQ’s, specifieke instructies en bijkomende informatie voor de secties en processen die u op het scherm ziet.
 • Online Technische Hulp –Geeft u de mogelijkheid om online antwoorden te vinden, online te chatten met een persoon van de technische ondersteuning van FedEx of een vraag te verzenden.
 • Interactieve hulpgids –Biedt een demo, de mogelijkheid om het gebruik van onze toepassingen te oefenen, hulp bij de eigenlijke transacties, een af te drukken gebruikersgids en actuele informatie.

Neem contact op met FedEx

Raadpleeg FedEx Customer Support voor manieren om contact op te nemen met FedEx via e-mail, post of telefoon.

Importeren


Met de importfunctie kunt u Gebruikers, Afdelingen en Referenties importeren. Lees verder voor gedetailleerde instructies of het maken van importsjeblonen en de correcte lay-out en opmaak van de gegevens. Het bestand moet zijn opgeslagen in een indeling met door komma's gescheiden waarden (.csv) voordat het wordt geïmporteerd in Verzendbeheer.
 • Afdeling en Gebruikerrecords: u kunt maximaal 250 records tegelijkertijd importeren. Als u meer dan 250 records moet importeren, moet u de records onderverdelen in het nodige aantal bestanden om aan deze eis te voldoen, en ze afzonderlijk importeren.
 • Referentierecords: u kunt maximaal 1 000 records tegelijkertijd importeren. Als u meer dan 1.000 records moet importeren, moet u de records onderverdelen in het nodige aantal bestanden om aan deze eis te voldoen, en ze afzonderlijk importeren. In Verzendbeheer kunt u maximaal 250.000 referentierecords registreren.

Een bestand importeren/exporteren

 1. Selecteer het bestandstype dat u gaat importeren of exporteren uit de keuzelijst Import/export-type:
  • Gebruikers uitnodigen
  • Gebruikers maken
  • Referenties toevoegen
  • Referenties vervangen
  • Afdelingen toevoegen
  • Afdelingen bijwerken
  • Afdelingsaccounts
  • Gebruikers bijwerken
  • Gebruikers verwijderen
  • Referenties exporteren
  • Afdelingen exporteren
  • Gebruikers exporteren
  Als een importbestandstype wordt geselecteerd, voer dan de locatie en de naam van het te importeren bestand in, of klik op Bladeren en selecteer het te importeren bestand. Kies een indeling met door komma's gescheiden waarden (.csv).
 2. Klik op Importeren. U krijgt een bericht dat uw bestand wordt geïmporteerd. Als de import succesvol is, krijgt u een bericht Import succesvol. Als de import fouten bevat, verschijnt het scherm Import succesvol met fouten.
  OpmerkingAls u het importeren van een bestand moet annuleren, klik dan op Annuleren om het importeren stop te zetten en naar het vorige scherm terug te keren.
 3. Als een exportbestandstype wordt geselecteerd, klik op Exporteren. Een dialoogvenster verschijnt. Kies of u de geëxporteerde gegevens wilt openen of opslaan in een door komma gescheiden formaat (.csv).
Voor gedetailleerde hulp bij secties op dit scherm, kunt u hieronder voortlezen, of voortgaan naar een van de volgende specifieke onderwerpen. U kunt ook op de Help-link klikken bovenaan elke sectie:

Bestandslocatie importeren


Voer de locatie en de naam van het te importeren bestand in of klik op Bladeren en selecteer het bestand. Kies een indeling met door komma's gescheiden waarden (.csv).

Importsjabloon downloaden


Selecteer Importsjabloon downloaden uit de keuzelijst. Kies vervolgens om de importsjabloon te openen of op te slaan. Het werkblad geeft de lay-out weer van het importbestand.

Export


U kunt de Afdeling, de Gebruiker en de Referentiebestanden exporteren.

Deze informatie en het gebruik ervan valt onder de FedEx Automatiseringsovereenkomst waaronder u FedEx Ship Managerr® op fedex.com of toestemming voor het gebruik ervan hebt verkregen. Garanties worden niet uitgebreid en alle garanties met betrekking tot deze informatie, waaronder maar niet beperkt tot DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. Indien deze informatie en de Automatiseringsovereenkomst, of de transportovereenkomst tussen u en FedEx, of deze informatie en de FedEx Service Guide in tegenspraak zijn, zijn de automatiseringsovereenkomst, de transportovereenkomst en de FedEx Service Guide van toepassing, in die volgorde. Door van deze informatie gebruik te maken stemt u in met deze voorwaarden.
Afsluiten