Afsluiten
Afdrukken Afdrukken
FedEx Ship Manager® Voorkeuren
Voorkeuren

Helpopties


Menu Help

Klik op het menu Help bovenaan elke pagina om de volgende toepassingen te openen:
 • Hulp bij deze pagina – Omvat FAQ’s, specifieke instructies en bijkomende informatie voor de secties en processen die u op het scherm ziet.
 • Online Technische Hulp –Geeft u de mogelijkheid om online antwoorden te vinden, online te chatten met een persoon van de technische ondersteuning van FedEx of een vraag te verzenden.
 • Interactieve hulpgids –Biedt een demo, de mogelijkheid om het gebruik van onze toepassingen te oefenen, hulp bij de eigenlijke transacties, een af te drukken gebruikersgids en actuele informatie.

Neem contact op met FedEx

Raadpleeg de FedEx Customer Support voor manieren om contact op te nemen met FedEx via e-mail, post of telefoon.

Voorkeuren


Gebruik het Voorkeuren-scherm om FedEx Ship Manager® aan te passen voor uw gemak. U mag standaardinstellingen instellen voor de opties en informatie die u het meest gebruikt bij het verzenden. Er zijn in dit scherm geen verplicht in te voeren velden, u kunt er bijgevolg voor kiezen om alleen die voorkeuren in te vullen die het best passen bij uw verzendbehoeften. De beschikbare voorkeuren kunnen verschillen afhankelijk van uw land van oorsprong.
Let op: Bij het maken van een zending kunt u de standaardinstelling voor dat veld, voor een specifieke zending aanpassen. Als u de standaardwaarden ingevuld in het scherm Voorkeuren echter aanpast bij het maken van een zending, zijn de standaardwaarden voor deze zending niet meer van toepassing.
Voor gedetailleerde hulp bij secties op dit scherm, kunt u hieronder voort lezen, of voortgaan naar een van de volgende specifieke onderwerpen. U kunt ook op de Help-link klikken bovenaan elke sectie:

Van


Veld ID contactpersoon weergeven

Selecteer deze optie om het contactgegevensveld weer te geven bij het verzenden.

Link gebruiken om adres in Outlook te selecteren

Selecteer deze optie om het adres van Microsoft Outlook® link in de Van-sectie tijdens verzenden in te stellen.

Dit deel altijd uitgevouwen weergeven

Selecteer deze optie om dit deel altijd uitgevouwen weer te geven bij het maken van zendingen.

Naar


Veld ID contactpersoon weergeven

Selecteer deze optie om het contactgegevensveld weer te geven bij het verzenden.

Nieuwe adressen altijd opslaan in adresboek

Selecteer deze optie om alle nieuwe adressen naar uw adresboek op te slaan.

Link gebruiken om adres in Outlook te selecteren

Selecteer deze optie om het adres van Microsoft Outlook® link in de Naar-sectie tijdens verzenden in te stellen.

Pakket- en verzenddetails


Servicetype

Servicetype Selecteer de FedEx-service die u het meest gebruikt uit de vervolgkeuzelijst. Raadpleeg de FedEx Service Guide op fedex.com voor meer gegevens over de FedEx-services en leveringsverbintenissen.

Verpakkingstype

Selecteer het pakkettype dat u het meest gebruikt uit de vervolgkeuzelijst. Raadpleeg de FedEx Service Guide op fedex.com voor meer gegevens over de FedEx-verpakkingen.

Valuta

Selecteer de valuta die u het meest gebruikt uit de vervolgkeuzelijst. Dit is meestal de valuta die in uw land van oorsprong gangbaar is.

Factureringsgegevens


Factuur transport naar

 • Selecteer het meest gebruikte klantnummer voor facturatie uit de vervolgkeuzelijst.
 • Als u Geadresseerde of Derde selecteert, voer dan het 9-cijferig FedEx-klantnummer in voor facturatie.
 • Als uAfzender selecteert, wordt het veld Klantnummer is automatisch ingevuld.

Accijnzen/invoerrechten/toeslagen aan

 • Selecteer het klantnummer dat meestal wordt gebruikt voor de facturatie van accijnzen, invoerrechten en toeslagen voor een internationaal transport uit de vervolgkeuzelijst.
 • Als u Geadresseerde of Derde selecteert, voer dan het 9-cijferig FedEx-klantnummer in voor facturatie.
 • Als u Afzender selecteert, wordt het veld Klantnummer is automatisch ingevuld.

Referentie-opties

 • Klik op deze optie om de referentievelden op het scherm weer te geven.
 • Selecteer de referenties waaraan u wilt worden herinnerd en die moeten worden ingevuld. Deze velden verschijnen in het deel Facturatiegegevens wanneer u een zending maakt.
 • Voer de standaardinformatie in die u voor elke zending in de referentievelden wenst te voorzien.

Inschakelen extra afhandelingskosten

 • Klik op deze optie en leg het Vast bedrag en het Variabele bedrag vast dat u meestal gebruikt voor uw FedEx Express- en uw FedEx Ground-zendingen.
 • Selecteer waarop deze kosten moeten worden toegepast uit de vervolgkeuzelijst Bedrag toevoegen aan.

Speciale services


Herinner mij aan de opties voor aflevering op zaterdag

Selecteer deze optie om altijd te worden herinnerd aan de opties voor aflevering op zaterdag wanneer ze beschikbaar zijn voor uw zending.

FedEx InSightSM-opties weergeven

Selecteer deze optie om FedEx InSight® opties weer te geven in de Speciale services - sectie. U moet uzelf inschrijven in FedEx InSight, zodat dit van toepassing is.

Dit deel altijd uitgevouwen weergeven

Selecteer deze optie om dit deel altijd uitgevouwen weer te geven bij het maken van zendingen.

Afhalen / afleveren


Een afhaling reserveren

Selecteer deze optie om altijd een afhaling te plannen wanneer u een zending aanmaakt.

Een pakket afgeven op een FedEx-locatie

Selecteer deze optie indien u gewoonlijk uw pakket afgeeft.

Gebruikmaken van een reeds geplande afhaling op mijn locatie

Selecteer deze optie zodat uw zending wordt afgehaald tijdens de volgende gebruikelijke afhaling op uw locatie.

Dit deel altijd uitgevouwen weergeven

Selecteer deze optie om dit deel altijd uitgevouwen weer te geven bij het maken van zendingen.

E-mailberichten


E-mailinformatie

 • Voer het standaard e-mailadres van de afzender in en selecteer de juiste e-mailtaal.
 • Selecteer de te verzenden berichtsoorten.
  • Verzendingsberichten geven aan dat het pakket werd verzonden.
  • Afhalingsberichten geven aan dat het pakket werd afgehaald (mogelijk als u een afhaling hebt gepland).
  • Uitzonderingsberichten wijzen de afzender op uitzonderingen die een leveringsvertraging kunnen veroorzaken.
  • Afleveringsberichten geven aan dat het pakket werd afgeleverd.
 • Klik op Extra geadresseerden toevoegen om e-mailberichten te versturen naar anderen. Herhaal bovenstaande stappen voor Andere1 en Andere2.
 • Selecteer het formaattype dat u meestal gebruikt voor uw e-mailberichten. HTML, tekst of SMS.

Altijd extra geadresseerden weergeven in dit deel

Selecteer deze optie om extra geadresseerden altijd weer te geven terwijl u zendingen maakt.

Optie voor persoonlijke berichten altijd weergeven

Selecteer deze optie om de persoonlijke boodschap altijd weer te geven bij het maken van zendingen.

Dit deel altijd uitgevouwen weergeven

Selecteer deze optie om dit deel altijd uitgevouwen weer te geven bij het maken van zendingen.

Tarieven en Transittijden


Alle services bekijken

Selecteer deze optie om alle beschikbare FedEx-services voor uw zending altijd weer te geven.

Dit deel altijd uitgevouwen weergeven

Selecteer deze optie om dit deel altijd uitgevouwen weer te geven bij het maken van zendingen.

Voorkeuren voor internationale zendingen


De volgende voorkeuren kunnen verschillen afhankelijk van uw land van oorsprong.

Bijgevoegde douanedocumenten altijd weergeven

Selecteer deze optie altijd om de checkbox Bijgevoegde douanedocumenten weer te geven.

Importeren van EEI / SED-gegevens vanuit FedEx Agent Filing Tool toestaan (enkel VS)

Selecteer deze optie om de SED/EEI-gegevenslink in de Naar-sectie weer te geven. Met deze optie kunt u EEI/SED-informatie importeren voor ingevulde EEI/SED-aanvragen die zijn aangegeven met behulp van de toepassing FedEx Export AgentFile®.

Altijd een handelsfactuur aanmaken

Selecteer deze optie indien FedEx Ship Manager voor het online aanmaken van een Handelsfactuur voor al uw internationale zendingen. Als u deze voorkeur selecteert, kunt u niet tegelijk een Pro forma-factuur maken.

Altijd een pro forma-factuur aanmaken

Selecteer deze optie indien u wenst dat FedEx Ship Manager online een Pro forma-factuur aanmaakt voor al uw internationale zendingen. Als u deze voorkeur selecteert, kunt u niet tegelijk ook een Handelsfactuur aanmaken.

Adviezen altijd weergeven

Selecteer deze optie om de Adviezencheckbox altijd weer te geven.

Meeteenheid

Selecteer een standaard meeteenheid voor uw internationale verzendingen.

Documentbeschrijving

Selecteer een omschrijving uit de vervolgkeuzelijst of vul een eigen omschrijving in die standaard wordt gebruikt voor internationale documentverzendingen.

Exportinformatie Canadese douane

Selecteer de B13A-optie die u het meest gebruikt voor uw zendingen komende van Canada. Als u kiest voor B13A niet vereist, kunt u het B13A uitzonderingsnummer invullen dat het meeste geldig is voor uw zendingen. Raadpleeg Canadese exportwetgeving (B13A) voor meer informatie over B13A-voorwaarden.

Zendingen binnen de Europese unie

Selecteer om geen Handelsfactuur of geen Proforma-factuur online te maken via FedEx Ship Manager als u deze documenten meestal manueel maakt.

Printer- en weegschaalopties


Etiketten afdrukken

Selecteer Laser / Inkjet of Thermische Printer als het type voor uw standaardprinter.

Thermische printer instellen

Indien u de thermische printer als uw standaardprinter selecteert, klikt u op Thermische printer instellen voor installatieopties.
Als u internationale pakketten verzendt, hebt u eveneens een laser- of inkjetprinter nodig om internationale verzendingsdocumenten af te drukken.

Weegschaal gebruiken

 • Selecteer Weegschaal gebruikten als u een eigen weegschaal gebruikt om uw pakketten te wegen. Dit zal automatisch het veld Gewicht op het scherm Een zending aanmaken doen verschijnen.
 • Klik op Weegschaalinformatie voor detailinformatie over het gebruik, de aankoop en de installatie van een weegschaal.
 • U moet Microsoft® Internet Explorer 4.x (of hoger) gebruiken en de weegschaal moet goed zijn aangesloten op de COM1-poort van uw computer.

Uw zending voltooien


Herinner mij om zendingen in behandeling af te drukken.

Selecteer deze optie om altijd een herinnering weer te geven dat u zendingen in behandeling te verwerken hebt.

Herinner mij om het Ground-manifest af te drukken

Selecteer deze optie om altijd een herinnering weer te geven om het FedEx Ground Shipping-manifest af te drukken.

Verzendbevestiging altijd weergeven

Selecteer deze optie om altijd het scherm Uw verzendgegevens bevestigen weer te geven voor het afdrukken van uw verzendlabel.

Deze informatie en het gebruik ervan valt onder de FedEx Automatiseringsovereenkomst waaronder u FedEx Ship Manager® op fedex.com of toestemming voor het gebruik ervan hebt verkregen. Garanties worden niet uitgebreid en alle garanties met betrekking tot deze informatie, waaronder, maar niet beperkt tot, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. Indien deze informatie en de Automatiseringsovereenkomst, of de transportovereenkomst tussen u en FedEx, of deze informatie en de FedEx Service Guide in tegenspraak zijn, zijn de automatiseringsovereenkomst, de transportovereenkomst en de FedEx Service Guide van toepassing, in die volgorde. Door van deze informatie gebruik te maken stemt u in met deze voorwaarden.
Afsluiten