en FedEx-fører går med en pakke på et snødekt fortau

Tips for forsendelser til USA før jul

Tips for forsendelser til USA før jul

Skal du sende gaver til USA?

Se tipsene våre!

Import av mat til USA
Forsendelser av mat må merkes korrekt for å indikere om én eller begge av følgende gjelder:

 • for personlig bruk eller forbruk og ikke for videresalg
 • en gave

U.S. Food and Drug Administration (FDA) definerer matforsendelser som de som inneholder mat, drikke, vitaminer, kosttilskudd, tyggegummi, for mennesker eller dyr. En forsendelse som inneholder flere varer som ikke defineres som mat, og kun én vare som defineres som mat, vil hele forsendelsen underlegges importkravene for mat.

Generelle forbud

 • varer med bedervelig mat
 • personlige forsendelser av alkoholholdige drikkevarer


Krav til HJEMMELAGDE varer:

 • Luftfraktbrev og handelsfaktura må vise en persons navn som utskiper og mottaker.
 • «Hjemmelaget, til personlig bruk» og produktbeskrivelse må stå skrevet på luftfraktbrevet og handelsfakturaen.
 • Eksempel på en god beskrivelse: Hjemmelagde sjokoladekjeks, til personlig bruk
 • Forhåndsvarsel via FDA (Food and Drug Administration) er påkrevd for verdier over $ 200.
 • FDA-deklarering er påkrevd hvis verdien av forsendelsen overskrider $ 200.


Krav for varer fra person til person:

 • Luftfraktbrev og handelsfaktura må vise en persons navn som utskiper og mottaker.
 • Hvis et firmanavn står på luftfraktbrevet eller handelsfakturaen, vil forhåndsvarsel (Prior Notice, PN) kreves, uansett verdi.
 • «Personlig bruk» og produktbeskrivelse må stå skrevet på luftfraktbrevet og handelsfakturaen.
 • Eksempel på en god beskrivelse: Til personlig bruk – ikke for videresalg – smørkjeks.
 • Forhåndsvarsling via FDA (Food and Drug Administration) er påkrevd for en deklarert verdi over $ 200.


Mat kjøpt i en butikk eller på nettet i et utenlandsk land/område:

 • Hvis det står et firmanavn på luftfraktbrevet, krever kurver med spesialvarer og varer kjøpt via nettet og sendt til en privatperson – et forhåndsvarsel til FDA.
 • Hvis det sendes fra person til person, må luftfraktbrevet og handelsfakturaen ha en privatpersons navn som utskiper og mottaker.
 • Hvis et firmanavn vises som enten utskiper eller mottaker på luftfraktbrevet eller handelsfakturaen, kreves det et forhåndsvarsel, uansett verdi.
 • En god beskrivelse skal inkludere: hva det er, hvordan det er pakket inn (indre emballasje, f.eks. glassflaske, plastinnpakking, etc.) måleenhet (kg, gram, unser, etc.), mengde og hvordan / hvor det skal brukes (dvs. for bruk av mennesker eller ikke, laboratorietesting, etc.).


Ytterligere informasjon er tilgjengelig på FDAs nettsted www.fda.gov


Gaveforsendelser til USA (Unntatt matvarer eller varer underlagt FDA-bestemmelser)

 • Tolletaten i USA gir toll og avgiftsfritak for gaver med en verdi opp till $ 100 per person.
 • Deklarering av gaver: Alle gaver må pakkes inn hver for seg og merkes som gave på pakkens utside.
 • Konsoliderte forsendelser: Gaver tiltenkt mer enn én person kan pakkes i samme pakke hvis de kan identifiseres med mottakers navn og en fornuftig pris for hver mottaker (dvs. Ole, Petter og Per Hansen).
 • Luftfraktbrevet eller fakturaen må indikere at det er en uoppfordret gave, med navnet på hver person som mottar gaven og et overslag som viser at hver person ikke mottar mer enn $ 100.
 • Forsendelser eller gaver som sendes til en privatperson fra et utenlandsk firma, vil normalt sett ikke kvalifisere som en gave, men kan likevel tillates hvis verdikravet er overholdt og pakken og luftfraktbrevet eller fakturaen viser at dette er en gave (unntatt mat).
 • Fakturaen eller luftfraktbrevet kan også vise en persons navn og et selskaps navn (dvs. Kari Hansen c/o ABC firma) så lenge dokumentasjonen indikerer at dette er en gave.
 • Unntak: Alkoholholdige drikkevarer, parfyme som inneholder alkohol, sigarer eller sigaretter vil ikke vurderes for toll- eller avgiftsfri import. Sigarer med kubansk opprinnelse er forbudt å importere til USA.
 • Klarering av fisk og dyreliv kan kreves hvis produktet stammer fra dyreliv eller inneholder deler fra dette.

Kvotebegrensninger på tekstiler gjelder ikke import av gaver. Varer vil ikke være underlagt kvotebegrensninger hvis varene importeres som en gave.


Import til personlig bruk
Definisjon av personlig bruk: En forsendelse består av varer som i sin helhet er ment for personlig bruk av en privatperson, og ikke for kommersielt bruk eller videresalg. Merk: Egen besittelse sendt for seg selv, er ikke import for personlig bruk, men vurderes som personlig eiendel og innbo og løsøre.

 • Forsendelser for personlig bruk med en deklarert verdi på $ 200 eller mindre, kan frigjøres uten vurdering av toll eller avgifter (unntatt skreddersydde dresser fra Hong Kong SAR, Kina).

Dokumenter som kreves: FedEx luftfraktbrev, handelsfaktura, spesifikk informasjon relevant for myndighetsbestemte erklæringer, f.eks., FCC, FDA.


Husk å ta i betraktning:

 • Luftfraktbrevet skal inkludere en faktisk beskrivelse av innholdet, samt en erklæring for personlig bruk, for eksempel «Til personlig bruk, ikke videresalg, bomullsskjorter for dame.»
 • En uttalelse om personlig bruk skal også være på handelsfakturaen som er forberedt av utskiperen.
 • Forsendelser for personlig bruk er unntatt fra kvote- og visumkrav.
 • Tekstilartikler krever ikke produsentinformasjon når det dreier seg om uformell innførsel.
 • Varer for personlig bruk må fortsatt deklareres av andre etater, slik som FDA.
 • Tilleggsavgifter kan gjelde for deklarasjoner for kontrollmyndigheter.


Informasjon om innførsel:

 • Forsendelser for personlig bruk over $ 200 kan frigjøres uten at det gjøres en vurdering av toll eller avgifter.
 • Forsendelser med verdi over $ 200 vil være underlagt vurdering av toll og avgifter, som bestemt i tolltariffen.
 • Importnummer kreves ikke for uformell innførsel.
 • Avgift for behandling av varer (Merchandise Processing Fee, MPF) beregnes ikke for uformell innførsel innlevert av ekspresstransportører.


Kundeprofil:
FedEx-kunder som selger på internett til kjøpere i USA må etablere en kundeprofil hos FedEx for å gi nødvendig bakgrunnsinformasjon til å hjelpe til med spørsmål vedrørende regelverk. Kontakt FedEx kundeservice eller ring Customer Profile Center på 001- 888-251-9637.

alt
alt