Zamknij
FedEx Ship Manager® Pomoc
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® – Książka adresowa
Grupy

Opcje pomocy


Menu pomocy

Kliknij menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
 • Pomoc w obsłudze tej strony – Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
 • Wsparcie techniczne online – Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
 • Interaktywny system pomocy – Oferuje Demo, możliwość przećwiczenia używania naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, podręcznik użytkownika w wersji do wydruku i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx

Patrz Biuro Obsługi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.
 

Często zadawane pytania


 1. Co to jest grupa?
 2. Jak utworzyć grupę?
 3. Jak wysłać przesyłkę do grupy?
 4. Jak zaktualizować grupę?
 5. Jak usunąć grupę?
 

Grupy


Dzięki opcji Grupy można zaoszczędzić czas, wysyłając paczki tego samego typu do wielu odbiorców.
 • Możesz tworzyć grupy zawierające maksymalnie 10 odbiorców.
 • Aby mieć pewność, że wszystkie przesyłki odpowiadają wymaganiom miejsca przeznaczenia, wszyscy członkowie grupy muszą znajdować się w tym samym kraju.
  • Wymagania dotyczące miejsca przeznaczenia to między innymi waga i ograniczenia deklarowanej wartości, jak również międzynarodowe wymagania dokumentacyjne.
 • W przypadku importowania adresów z innej aplikacji istnieje możliwość importowania niepełnej informacji na temat odbiorców.
  • Odbiorcy ci nie pojawią się na liście książki adresowej na ekranie Utwórz nową grupę.
  • Aby nadać tym odbiorcom status członków grupy, należy uzupełnić w książce adresowej wszelkie wymagane na ich temat informacje. (link to FSM_AB_GrpNewEdit)
 • Jeżeli dla któregoś z członków grupy nie zostanie uzyskany list przewozowy, nie będzie się on kwalifikował dla wybranej usługi lub usługi specjalnej.
  • Otrzymasz wiadomość o błędzie informującą o przyczynie, dla której nie można było stworzyć listu przewozowego.
  • Dane z ekranu mogą być drukowane i wykorzystane jako wzór do utworzenia kolejnego listu przewozowego dla danego odbiorcy.
 • Ważne jest, by sprawdzić zgodność liczby wydrukowanych listów przewozowych z liczbą planowanych do wysłania przesyłek.
  • Ponadto należy upewnić się, by do każdej paczki dołączony został odpowiedni list przewozowy.
 • Usługa przesyłania grupowego nie jest dostępna dla przesyłek FedEx Express Freight.

Utwórz nową grupę

Wybierz opcję Utwórz nową grupę z zakładki Grupy, a następnie wprowadź informacje dotyczące grupy na ekranie Utwórz nową grupę. Patrz Utwórz lub edytuj grupę w celu uzyskania dodatkowych informacji. (link to FSM_AB_GrpNewEdit)

Zarządzaj grupami

Wybierz opcję Grupy z zakładki Grupy na ekranie Książka adresowa, by wyszukiwać, edytować, usuwać, sprawdzać adresy i wysyłać do grup.

Wyszukaj grupy

 • Wpisz kryteria wyszukiwania w polu tekstowym Wyszukaj i za pomocą menu rozwijanego wybierz szukane pole. Grupy odpowiadające kryteriom wyszukiwania zostaną wyświetlone w tabeli.

Wybierz grupy do wyświetlenia

Użyj jednej z poniższych opcji:
 • Wybierz liczbę adresów do wyświetlenia za pomocą menu rozwijanego Na stronie.
 • Kliknij Wszystkie lub literę alfabetu w części Opcje wyświetlania.

Sortuj grupy

 • Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować tabelę w kolejności rosnącej lub malejącej względem tej kolumny.

Edytuj grupę

 • Wybierz określoną grupę i kliknij Edytuj.
 • Następnie na ekranie Edytuj grupę edytuj informacje dotyczące grupy.
 • Więcej informacji można uzyskać na ekranie Utwórz lub edytuj grupę.

Usuń grupę

 • Wybierz grupę i kliknij Usuń.
 • Jeśli to wymagane, kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Sprawdź adresy w grupie

 • Wybierz grupę i kliknij Sprawdź adresy.
 • Patrz Wyniki sprawdzania adresu w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat korzystania z wyników.
 • Patrz Dostosuj w celu dostosowania funkcji Sprawdź adres.
 • Patrz również Sprawdź adres w celu uzyskania ogólnych informacji na temat funkcji sprawdzania adresu FedEx.

Wyślij do grupy

 1. Aby rozpocząć, użyj jednej z poniższych opcji:
  • Wybierz grupę znajdującą się na ekranie głównym Grupy i kliknij Wyślij.
  • Wybierz opcję Utwórz przesyłkę znajdującą się w zakładce Przygotuj przesyłkę.
  • W części Do wybierz Wysyłka do grupy z menu rozwijanego Nr identyfikacyjny kontaktu.
  • Następnie wybierz grupę, do której wysłana ma zostać przesyłka.
 2. Uzupełnij wymagane informacje znajdujące się na ekranie Utwórz przesyłkę, aby wydrukować listy przewozowe dla każdego odbiorcy z grupy. (link to FSM_ShipHelp)
 3. Wszystkie informacje dotyczące przesyłki muszą być identyczne dla wszystkich odbiorców w grupie.
 4. Dotyczy to rodzaju usługi, opakowania, wagi, deklarowanej wartości i wszelkich innych stosownych pól.
 5. W przypadku korzystania z opcji powiadamiania przez e-mail lub opcji FedEx InSight informacje wpisane dla tych opcji będą dotyczyć wszystkich paczek.
 6. W przypadku przesyłek międzynarodowych wszelkie informacje celne muszą być dla wszystkich paczek takie same.
 

Niniejsze informacje i ich wykorzystanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager @ w systemie fedex.com/pl . W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, łącznie z gwarancjami bez ograniczenia, WPROWADZONE GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy niniejszymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij