Zamknij
FedEx Ship Manager® Pomoc
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® – Książka adresowa
Edycja grupy

Opcje pomocy


Menu pomocy

Kliknij menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
 • Pomoc w obsłudze tej strony – Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
 • Wsparcie techniczne online – Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
 • Interaktywny system pomocy – Oferuje Demo, możliwość przećwiczenia używania naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, podręcznik użytkownika w wersji do wydruku i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx

Patrz Biuro Obsługi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.
 

Często zadawane pytania


 1. Jak utworzyć grupę?
 2. Jak zaktualizować grupę?
 3. Jak dodać odbiorców do grupy?
 4. Jak usunąć odbiorców z grupy?
 

Utwórz lub edytuj grupę


Utwórz nową grupę

 1. Wybierz Utwórz nową grupę z zakładki Grupy znajdującej się w książce adresowej.
 2. W razie potrzeby można sortować, wyszukać lub kliknąć adresy do wyświetlenia w tabeli książki adresowej.
 3. Wpisz niepowtarzalną Nazwę grupy, Nr identyfikacyjny Grupy lub Opis grupy w celu jej identyfikacji.
 4. Wybierz jednego lub większą liczbę odbiorców z tabeli książki adresowej i kliknij Dodaj.
 5. Kliknij Zapisz, aby zapisać nowe grupy i powrócić do ekranu głównego grup.

Edytuj grupę

 1. Kliknij zakładkę Grupy znajdującą się na ekranie Książka adresowa.
 2. Wybierz grupę i kliknij Edytuj.
 3. Edytuj informacje i kliknij Zapisz.

Wybierz grupy do wyświetlenia

  W części Opcje wyświetlania kliknij Wszystkie lub literę alfabetu, aby wybrać grupy do wyświetlenia.

Sortuj grupy

 • Wybierz Wszystkie pozycje książki adresowej z rozwijanego menu Sortuj, aby wyświetlić i alfabetycznie sortować wszystkie adresy w swojej książce adresowej.
 • Wybierz Lista istniejących grup z rozwijanego menu Sortuj, aby wyświetlić i alfabetycznie sortować wszystkie grupy w swojej książce adresowej.

Wyszukaj grupy

 1. Wprowadź kryteria wyszukiwania w polu tekstowym Wyszukiwanie.
 2. Wybierz pole wyszukiwania z menu rozwijanego.
 3. Adresy odpowiadające kryteriom wyszukiwania zostaną wyświetlone w tabeli.

Dodaj odbiorców do grupy

 1. Wybierz lub wprowadź Nazwę grupy, Nr identyfikacyjny Grupy lub Opis grupy w celu jej identyfikacji.
  • Jeśli wybierzesz za pomocą rozwijanego menu nazwę grupy, pozostałe informacje na temat grupy zostaną uzupełnione automatycznie.
 2. Wybierz jednego lub większą liczbę odbiorców z tabeli książki adresowej i kliknij Dodaj.
 3. Kliknij Zapisz, aby zapisać wybrane elementy i powrócić do ekranu głównego grup.

Usuń odbiorców z grupy

 1. Wybierz lub wprowadź Nazwę grupy, Nr identyfikacyjny Grupy lub Opis grupy w celu jej identyfikacji.
  • Jeśli wybierzesz za pomocą rozwijanego menu nazwę grupy, pozostałe informacje na temat grupy zostaną uzupełnione automatycznie.
 2. Wybierz jednego lub większą liczbę odbiorców z tabeli Członkowie grupy i kliknij Usuń.
 3. Kliknij Zapisz, aby zapisać wybrane elementy i powrócić do ekranu głównego grup.

Dodaj lub usuń wszystkich odbiorców z grupy

Kliknij nagłówek pola wyboru w kolumnie pól wyboru, aby wybrać wszystkich odbiorców, a następnie kliknij Dodaj lub Usuń.
 

Niniejsze informacje i ich wykorzystanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager @ w systemie fedex.com/pl . W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, łącznie z gwarancjami bez ograniczenia, WPROWADZONE GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy niniejszymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij