Zamknij
FedEx Ship Manager® Pomoc
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® – Historia przesyłek
Historia przesyłek

Opcje pomocy


Menu pomocy

Kliknij menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
 • Pomoc w obsłudze tej strony – Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
 • Wsparcie techniczne online – Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
 • Interaktywny system pomocy – Oferuje Demo, możliwość przećwiczenia używania naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, podręcznik użytkownika w wersji do wydruku i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx

Patrz Biuro Obsługi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.
 

Często zadawane pytania


 

Historia przesyłek


Wyświetl historię przesyłek

 • Kliknij zakładkę Historia przesyłek widoczną w górnej części ekranu FedEx Ship Manager.
 • W ramach tego ekranu możesz wyświetlać i drukować informacje na temat jakiejkolwiek przesyłki mającej miejsce w ciągu ostatnich 90 dni.

Wyszukaj historię przesyłek

 1. Wprowadź kryteria wyszukiwania w polu tekstowym Wyszukiwanie.
 2. Wybierz kolumnę wyszukiwania z menu rozwijanego.
 3. Przesyłki zgodne z kryteriami wyszukiwania wyświetlane są w tabeli.

Sortuj tabelę historii

 • Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować tabelę w kolejności rosnącej lub malejącej względem tej kolumny.

Skopiuj do profili przesyłek

 • Wybierz przesyłkę i kliknij Skopiuj do profili przesyłek, aby zapisać dane na potrzeby przyszłych przesyłek.
 • Więcej informacji można znaleźć w dziale Profile przesyłek.

Anuluj przesyłkę

 1. Wybierz przesyłkę i kliknij Anuluj.
 2. Następnie kliknij Tak, aby potwierdzić anulowanie przesyłki.

Pobierz historię przesyłek

 1. Wybierz opcję Pobierz.
 2. Korzystając z instrukcji otwórz lub zapisz plik.
 3. Możesz pobrać Historię przesyłek z ostatnich 90 dni w pliku .csv (wartości oddzielone przecinkami).
 4. Plik ten można zaimportować do programu Microsoft® Excel lub innych programów obsługujących format .csv.

Śledzenie przesyłki

 • Możliwość śledzenia dostępna jest przez 90 dni od daty wysłania. Możesz sprawdzić status swoich przesyłek w następujący sposób:
 
 1. Wybierz przesyłkę(i) z Historii przesyłek i kliknij Sprawdź status.
 2. Wpisz maksymalnie 30 numerów lotniczych listów przewozowych FedEx lub numerów Door Tag w polu Sprawdź status kolejnej przesyłki i kliknij Sprawdź status.
 3. Wybierz pole pomocnicze z rozwijanego menu Sprawdź status według w części Sprawdź status kolejnej przesyłki.
 4. Wprowadź informacje referencyjne i kliknij Sprawdź status.
 5. Wybierz pozycje do śledzenia według odbiorcy lub jedynie według wyjątków w części Dodatkowe opcje śledzenia przesyłek.
 6. Wybierz przedział czasu i kliknij Sprawdź status.

 • Uwaga: Przy wpisywaniu numeru lotniczego listu przewozowego przesyłki wieloczęściowej (MPS), informacje na temat śledzonej przesyłki są podawane odnośnie wszystkich przesyłek związanych z przesyłką wieloczęściową.

Wyświetl lub drukuj szczegółowe informacje dotyczące przesyłki

Wybierz przesyłkę i kliknij Wyświetl szczegółowe informacje. Wyświetlony zostanie ekran Szczegółowe informacje dotyczące przesyłki.
 • Kliknij Poprzednia i Dalej, aby wyświetlić każdą z przesyłek, jeśli wybrano więcej niż jedną.
 • Kliknij Drukuj, jeżeli chcesz wydrukować wyświetloną informację o przesyłce.
 • Kliknij Sprawdź status, jeżeli chcesz sprawdzić status wyświetlonej przesyłki.
 • Kliknij Wróć do historii, jeżeli chcesz wrócić do rejestru Historia przesyłek.

Ponownie wydrukuj list przewozowy lub inne dokumenty przesyłki

 • Wybierz przesyłkę i kliknij Drukuj ponownie, aby ponownie wydrukować list przewozowy, pokwitowanie lub fakturę handlową/fakturę pro forma dla przesyłki FedEx Express, gdy brak jest ich oryginałów.
  • Dokumenty te można ponownie wydrukować do 12 godzin od chwili przeprowadzenia wysyłki.
 • Z ponownie wydrukowanych listów przewozowych można korzystać wyłącznie wtedy, gdy oryginalny list nie jest dostępny.
 • Korzystanie z takiego listu do wysyłania dodatkowych przesyłek jest zabronione i może być podstawą naliczenia dodatkowych kosztów, a także spowodować zamknięcie numeru konta FedEx.
 • Aby ponownie wydrukować dokumenty celne, wybierz Przesyłkę międzynarodową i kliknij Przygotuj dokumenty celne.

Zamknięcie dnia/Wydrukuj Manifest (tylko USA)

 • Kliknij Zamknięcie dnia/Wydrukuj Manifest, aby przeprowadzić procedurę Zamknięcia dnia FedEx Ground i przesłać dane przesyłek firmie FedEx.
  • Wydrukowany Manifest jest niezbędny w przypadku odbierania paczek przez FedEx Ground.
  • W przypadku własnoręcznego dostarczania paczek do placówki FedEx Manifest nie jest wymagany.
 • Manifest FedEx Ground może być wydrukowany po raz pierwszy lub ponownie w dowolnym czasie natychmiast po dokonaniu procedury Zamknięcia dnia lub w późniejszym okresie, jeżeli miało miejsce więcej niż jedno zamknięcie dnia.
  • Raport Manifest zawiera wszystkie przesyłki FedEx Ground utworzone w ciągu ostatnich 24 godzin.
  • Jeżeli chcesz, aby przypominano Ci o wydrukowaniu Manifestu FedEx Ground, wybierz Przypomnij o wydrukowaniu Ground Manifest w części Ukończ tworzenie przesyłki na ekranie Preferencje.
 

Niniejsze informacje i ich wykorzystanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager @ w systemie fedex.com/pl . W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, łącznie z gwarancjami bez ograniczenia, WPROWADZONE GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy niniejszymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij