Zamknij
Drukuj Drukuj
Pomoc FedEx Ship Manager®
Odbiór - Zaplanuj odbiór

Opcje pomocy


Menu pomocy

Kliknij menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:

 • Pomoc w obsłudze tej strony - Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
 • Wsparcie techniczne online - Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
 • Interaktywny system pomocy -Oferuje wersję Demo, możliwość przećwiczenie obsługi naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, drukowanie podręcznika użytkownika i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx

Patrz Biuro Obsługi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.


Zaplanuj odbiór


Nalezy przejrzeć następujące zasady dotyczące planowania terminu odbioru:

 • Odbiór można zaplanować dla usługi FedEx Express.
 • Aby uzyskać szczegółóy na temat każdej z usług, patrz Informacje o przesyłce.
 • Aby ustawić usługę odbioru regularnego, należy skontaktować się z osobą zarządzającą kontem FedEx.

Aby zaplanować odbiór

 1. Wybierz opcję Zaplanuj odbiór na karcie Wysyłka.
 2. Na ekranie Zaplanuj odbiór sprawdź adres odbioru, aby potwierdzić, czy jest prawidłowy, lub kliknij opcję Zmień adres odbioru, aby wpisać inne miejsce odbioru.
 3. Wybierz typ usługi dla odbioru i wpisz informacje o przesyłce.
 4. Można podać do 4 adresów e-mail, aby móc otrzymywać powiadomienia dotyczące życzenia odbioru.
 5. Kliknij opcję Zaplanuj odbiór.
 6. Aby uzyskać szczegółową pomoc dla sekcji na tym ekranie, przewiń w dół, wybierz z poniższej listy lub kliknij link Pomoc w górnej części każdej sekcji:

Uwaga: Aby zarządzać zaplanowanymi odbiorami, kliknij kartę Historia odbiorów, aby wyświetlić, edytować, anulować lub drukować zaplanowane odbiory. Aby uzyskać więcej informacji, można przejrzeć kartę Historia odbiorów.


Informacje o koncie


Numer konta klienta

 • Wybierz numer konta FedEx lub nick z menu rozwijanego.

Dodawanie konta

 1. Kliknij opcję Dodaj konto.
 2. Wprowadź numer konta i opcjonalny nick na ekranie Rejestracji Loginu na stronie fedex.com.
 3. Kliknij opcję Kontynuuj.


Adres odbioru


Zmiana adresu odbioru

 • Kliknij opcję Zmień adres odbioru, aby wybrać nową firmę lub nazwisko kontaktu z Książki adresowej na fedex.com, edytować pojedyncze pola lub wyczyścić wszystkie pola i wpisać nowe informacje.

Dodaj nowe informacje o odbiorze do Książki adresowej

 • Wybierz tę opcję, aby zapisać nowy adres odbioru.

Zapisz zmiany w istniejących adresach w Książce adresowej

 • Wybierz tę opcję, aby zapisać zaktualizowany adres odbioru.

Użyj adresu podanego w koncie

 • Wybierz tę opcję, aby użyć oryginalnego adresu podanego w koncie.


Informacja o przesyłce


Można zaplanować odbiory dla usługi FedEx Express. Wystarczy zaznaczyć pole wyboru Odbiór FedEx Express i wprowadzić wymagane informacje o paczce.

Uwaga:Aby ustawić usługę odbioru regularnego, należy skontaktować się z osobą zarządzającą kontem FedEx.

Zaplanuj odbiór FedEx Express

 • Wybierz tę opcję dla odbioru FedEx Express i wpisz wymagane informacje o przesyłce.

Godziny odbioru

 • Czas gotowości: Jeżeli wybrana usługa FedEx wymaga czasu na przygotowanie przesyłki, należy wskazać, kiedy najwcześniej przesyłka będzie gotowa do odbioru.
  • Jeśli znajdujesz się na oddalonym obszarze, upewnij się, że zostało to wzięte pod uwagę przy planowaniu odbioru.
 • Najpóźniejsza godzina odbioru - Dla wszystkich usług należy podać najpóźniejszą godzinę, o której może nastąpić odbiór (lub godzinę zamknięcia firmy). Należy upewnić się, czy godzina zgadza się z godzinami otwarcia serwisu FedEx.

Odbiór w sobotę

 • W wybranych miejscach na świecie można korzystać z usługi odbioru FedEx Express w soboty.
  • Niektóre oddziały FedEx oferują również możliwość dostarczania przesyłek w soboty.
  • Niektóre usługi wymagają wniesienia dodatkowej opłaty.


Powiadomienia przez e-mail


 1. Wpisz adresy e-mail nadawcy i odbiorcy oraz wybierz język wiadomości e-mail dla tych adresów z rozwijanego menu.
 2. Aby wysłać powiadomienia do 2 innych odbiorców, kliknij opcję Wprowadź dodatkowych odbiorców i wybierz język wiadomości e-mail dla tych adresów z rozwijanych menu.
 3. Wybierz format powiadomień e-mail.
 4. Aby dodać wiadomość osobistą do powiadomień e-mail, kliknij opcję Dodaj wiadomość osobistą i wpisz wiadomość o długości do 120 znaków. Wiadomość osobista jest niedostępna w formacie komunikacji bezprzewodowej i może zostać zapisana tylko w alfabecie łacińskim.


Zakończ odbiór / Potwierdzenie odbioru


Zaplanuj odbiór

 • Kliknij opcję Zaplanuj odbiór, aby zakończyć planowanie odbioru.
 • Szczegółowe informacje o odbiorze wyświetlane są na ekranie Potwierdzenie odbioru.

Edycja informacji dotyczących odbioru

 • Na ekranie Potwierdzenia odbioru FedEx, kliknij opcję Cofnij lub Edytuj, aby wprowadzić zmiany dotyczące adresu odbioru i informacji.
 • Następnie kliknij opcję Zaktualizuj odbiór.
 • Aby odrzucić zmiany wprowadzone w informacjach o odbiorze, kliknij opcję Anuluj zmiany. Do odbioru zostaną użyte pierwotne informacje o odbiorze.

Anuluj odbiór

 • Kliknij opcję Anuluj, a następnie wybierz opcję Tak, kiedy pojawi się komunikat z monitem o potwierdzenie anulowania odbioru.
 • Ekran Historia odbiorów wyświetli zmianę statusu odbioru na Anulowane.

Pobieranie oferty

 • Kliknij opcję Pobierz ofertę, aby otrzymać szacowaną stawkę na podstawie podanego adresu odbioru oraz informacji o przesyłce.

Drukowanie listu przewozowego

 • Kliknij opcję Wyślij, aby przejść do programu FedEx Ship Manager. Wprowadź wymagane informacje o wysyłce i paczce, a następnie wydrukuj list przewozowy.

Drukowanie szczegółów dotyczących odbioru

 • Kliknij opcję Drukuj

Niniejsze informacje i ich używanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager® w systemie fedex.com/pl. W związku z niniejszymi informacjami żadna gwarancja nie jest rozszerzona, a wszelkie gwarancje, w tym m.in. DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy tymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy tymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.

Zamknij