Close
FedEx Ship Manager® Help
Print Print
FedEx Ship Manager® Shipping Administration
Privileges

Opcje pomocy


Menu pomocy

Kliknij na menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
  • Pomoc w obsłudze tej strony – zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
  • Wsparcie techniczne online – umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
  • Interaktywny system pomocy – – oferuje wersję Demo, możliwość przećwiczenia obsługi naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, drukowanie podręcznika użytkownika i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx

Patrz Biuro Obsługi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.

Uprawnienia


Uprawnienia pozwalają administratorowi przesyłek ustawiać pozwolenia w Książce Adresowej, dostosowywać ustawienia funkcji i definiować usługi oraz opcje dostępne dla działów lub użytkowników.
Jeśli użytkownik jest przypisany do działu, uprawnienia tego działu stają się jego ustawieniami domyślnymi. Aby ustawić uprawnienia na poziomie użytkownika, wybierz Dostosuj uprawnienia, informacje referencyjne i ustawienia domyślne w sekcji Ustawienia użytkownika na ekranie Profil użytkownika.

Skonfiguruj uprawnienia działu i użytkownika

  1. Uzupełnij dane na ekranie Profil działu lub Profil użytkownika i kliknij Dalej. Pojawi się ekran Uprawnienia.
  2. Wybierz uprawnienia, które chcesz przypisać do działu lub użytkownika.
  3. Kliknij Zapisz, aby powrócić do ekranu Profil albo kliknij Następny, aby przejść na ekran Referencje.
    Uwaga: Po przejściu przez ekrany Profil, Uprawnienia, Informacje referencyjne i Ustawienia domyślne, kliknij Następny lub Poprzedni, aby przechodzić z jednego ekranu na drugi.
  4. Jeśli chcesz zakończyć ustawianie uprawnień i odrzucić wprowadzone informacje, kliknij Anuluj.
  5. Aby uzyskać szczegółowy opis części widocznych prosimy czytać dalej lub wybrać jeden z konkretnych tematów poniżej. Możesz także kliknąć na odnośniku Pomoc, który znajduje się u góry każdej z części.

Książka adresowa


Funkcja książki adresowej dostępna jest w programie FedEx Ship Manager® w zakładce Moje listy. Jeżeli zostało przekazane uprawnienie przez Administratora, w zakładce Adresy znajdują się następujące książki adresowe. Patrz Książka adresowa w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dodawania, edytowania, usuwania, importowania i eksportowania adresów.

Osobista książka adresowa

Wybierz tę opcję, aby zezwolić na dostęp do Osobistej książki adresowej, w której użytkownicy mogą utworzyć maksymalnie 2 000 kontaktów.

Wspólna książka adresowa

Wybierz tę opcję, aby zezwolić na dostęp do wspólnej książki adresowej, stworzonej dla podzespołu użytkowników w ramach firmy (w przeciwieństwie do centralnej książki adresowej, poniżej). We wspólnej książce adresowej może być przechowywane maksymalnie 2 000 kontaktów wraz z ich wszystkimi domyślnymi ustawieniami dotyczącymi przesyłek. Użytkownik nieposiadający uprawnień administratora nie może dodawać, edytować ani usuwać wpisów we Wspólnej książce adresowej.

Główna książka adresowa

Wybierz tę opcję, aby zezwolić na dostęp do centralnej książki adresowej, w której użytkownicy mają dostęp do informacji adresowych całej firmy. Użytkownik nieposiadający uprawnień administratora nie może dodawać, edytować ani usuwać wpisów w Centralnej książce adresowej. W centralnej książce adresowej może być przechowywane maksymalnie 25 000 kontaktów wraz z ich wszystkimi domyślnymi ustawieniami dotyczącymi przesyłek.

Profil nadawcy / Dodaj nowych nadawców

Wybierz tę opcję, aby zezwolić użytkownikowi na utworzenie do 50 profili nadawcy i wybrać lub wprowadzić informacje na temat różnych nadawców na ekranie Utwórz przesyłkę - pozwoli to na większą elastyczność przesyłania. Profil wysyłającego uznawany jest jako wpis do książki adresowej.

Ogólne


Przetwarzanie przesyłek zwrotnych

Wybierz tę opcję, aby udzielić zezwolenia na przeprowadzenie procesu przesyłki zwrotnej. Jeśli pojawi się komunikat proszący o informację na temat kontaktu zwrotnego, wprowadź numer telefonu kontaktowego i opcjonalną wiadomość e-mail, a następnie kliknij Kontynuuj.
Po wybraniu tej opcji, opcja Utwórz przesyłkę zwrotną w zakładce Przygotuj przesyłkę oraz opcja Przetwarzanie przesyłki zwrotnej w sekcji Usługi specjalne zostaną udostępnione dla użytkownika.

Wymagany nr RMA

Wybierz tę opcję, aby w przypadku zwrotu przesyłek żądać numeru RMA (Return Materials Authorization, Potwierdzenie Zwrotu Materiałów). Pole Nr RMA wyświetlone zostanie w sekcji Szczegółowe informacje dotyczące rachunku aplikacji FedEx Ship Manager.

Pozwól użytkownikowi planować odbiory

Wybierz tę opcję, aby zezwolić użytkownikowi na zaplanowanie odbiorów dla przesyłek. W programie FedEx Ship Manager wyświetlona zostanie sekcja Odbiór / przyjęcie.

Ceny i czas doręczenia (dla usługi FedEx bezpośredniej przesyłki)


Ukryj ofertę cenową

Wybierz tę opcję, aby ograniczyć dostęp do specjalnej oferty cenowej i wyeliminować możliwość wyświetlania wszystkich informacji dotyczących oferty cenowej na ekranach programu FedEx Ship Manager.

Wyświetl wszystkie usługi

Wybierz tę opcję, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie wszystkich dostępnych usług wysyłkowych w sekcji Ceny i czas doręczenia programu FedEx Ship Manager.

Zawsze pokazuj tę część w formie rozwiniętej

Wybierz tę opcję, aby zawsze pokazywać sekcję Ceny i czas doręczenia rozszerzoną w programie FedEx Ship Manager.

Preferencje dodatkowe


Podczas tworzenia przesyłki użytkownicy mogą zmieniać te opcje w ustawieniach domyślnych.

Skonfiguruj drukarkę termiczną

Wybierz tę opcję, aby umożliwić użytkownikowi skonfigurowanie drukarki termicznej na drukowanie etykiet przesyłki w sekcji Opcje drukowania i ważenia znajdującej się na ekranie Preferencje programu FedEx Ship Manager. Jeżeli opcja ta nie zostanie wybrana, można będzie używać jedynie drukarki laserowej lub atramentowej.

Ustal opłaty dodatkowe za obsługę przesyłki

Wybierz tę opcję, aby umożliwić użytkownikowi ustalenie stałych i zmiennych opłat za obsługę przesyłek FedEx Express i FedEx Ground w sekcji Szczegółowe informacje dotyczące rachunku na ekranie Preferencje programu FedEx Ship Manager. Opłaty te są wyświetlane w przypadku gdy użytkownik zażąda dla danej przesyłki przedstawienia specjalnej oferty cenowej lub szczegółowych informacji na temat przesyłki. Dzięki temu użytkownik może wstecznie obciążyć dodatkowymi kosztami odbiorcę.

Wyświetl/Aktualizuj domyślne informacje o przesyłkach

Wybierz tę opcję, aby umożliwić wyświetlanie i zmianę informacji domyślnych o przesyłkach (np. rodzaj domyślnej usługi, rodzaj opakowania, szczegółowe informacje dotyczące rachunku) podczas tworzenia przesyłki lub konfiguracji ustawień domyślnych na ekranie Preferencje programu FedEx Ship Manager.

Wyświetl/Aktualizuj domyślne informacje referencyjne

Wybierz tę opcję, aby zezwolić użytkownikowi na zmianę pól ustawień domyślnych informacji referencyjnych, przypisanych przez administratora. Wybierając tę opcję, użytkownik może wprowadzić nowe ustawienia domyślne dotyczące informacji referencyjnych w sekcji Szczegółowe informacje dotyczące rachunku na ekranie Preferencje programu FedEx Ship Manager.

Usługi wewnętrzne na terenie Ameryki Północnej (tylko w USA)


Patrz Przewodnik po usługach FedEx znajdujący się na fedex.com w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usług FedEx® i gwarancji doręczenia.

Wybierz wszystko

Wybierz tę opcję, aby udostępnić użytkownikowi wszystkie usługi wewnętrzne FedEx North American.

Wybierz indywidualne usługi

Wybierz indywidualne usługi wewnętrzne FedEx North Americantę, aby udostępnić je użytkownikowi.

Zastosuj dla przesyłek zwrotnych

Wybierz tę opcję, aby udostępnić użytkownikowi wybrane usługi wewnętrzne FedEx North American, także w przypadku przesyłek zwrotnych.

Usługi międzynarodowe


Patrz Przewodnik po usługach FedEx znajdujący się na fedex.com/pl w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usług FedEx i gwarancji doręczenia.

Wybierz wszystko

Wybierz tę opcję, aby udostępnić użytkownikowi wszystkie usługi międzynarodowe FedEx.

Wybierz indywidualne usługi

Wybierz indywidualne usługi międzynarodowe, aby udostępnić je użytkownikowi.

Usługi specjalne


Patrz Przewodnik po usługach FedEx znajdujący się na fedex.com/pl w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usług specjalnych i gwarancji doręczenia FedEx.

Wybierz wszystko

Wybierz tę opcję, aby udostępnić użytkownikowi wszystkie usługi specjalne FedEx.

Wybierz indywidualne usługi

Wybierz indywidualne usługi specjalne, aby udostępnić je użytkownikowi.

Zastosuj dla przesyłek zwrotnych

Wybierz tę opcję, aby udostępnić użytkownikom wybrane usługi specjalne FedEx, także w przypadku przesyłek zwrotnych.

Niniejsze informacje i ich używanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager® w systemie fedex.com/pl. W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, a wszelkie gwarancje, w tym m.in. DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy tymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy tymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Close