Zamknij
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® Pomoc
FedEx Ship Manager® Przesyłki oczekujące

Opcje pomocyMenu pomocy
Kliknij menu Pomocumieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
 • Pomoc w obsłudze tej strony - Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
 • Wsparcie techniczne online - Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
 • Interaktywny system pomocy - Oferuje Demo, możliwość przećwiczenia używania naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, drukowanie podręcznika użytkownika i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx
Patrz Biuro Obslugi Klienta FedEx aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.


Najczęściej zadawane pytania

Przesyłki oczekujące • Przesyłka oczekująca to zapisana przesyłka, która ma być wysłana później. Pozwala to na wprowadzenie informacji dotyczących przesyłki z wyprzedzeniem i wydrukowanie listów przewozowych w chwili, gdy paczki gotowe są już do wysłania.
 • Przesyłki oczekujące tracą ważność po 10 dniach od dnia utworzenia przesyłki lub daty przyszłej, która została wybrana przy tworzeniu przesyłki.
 • Przesyłki oczekujące nie mogą zostać zapisane jako przesyłki FedEx Express Freight lub przesyłki, które zostały zaplanowane do odbioru.
 • Jeżeli nigdy nie zostanie przeprowadzony proces wysyłki i wydrukowany list przewozowy dla przesyłek oczekujących, Twoje konto nie zostanie obciążone rachunkiem za nie.
 • Za jednym razem możesz zapisać maksymalnie 100 przesyłek i wysyłać maksymalnie 10 przesyłek.
 • Wydrukować listy przewozowe przesyłek oczekujących i przeprowadzić proces ich wysyłania można w dowolnym czasie. Jeżeli wybierzesz przesyłkę oczekującą z datą wsteczną lub datą aktualną, list przewozowy wydrukowany zostanie z datą aktualną. Jeżeli wybierzesz przesyłkę oczekującą z datą przyszłą, list przewozowy zostanie wydrukowany z datą przyszłą.
 • Aby wyświetlić przypomnienie o paczkach oczekujących za każdym razem, gdy logować się będziesz do aplikacji FedEx Ship Manager, wybierz Przypomnij o wydrukowaniu przesyłek oczekujących w sekcji Uzupelnij przesylke na ekranie Preferencje.


Utwórz przesyłkę oczekującą
 • Wybierz opcję Utwórz przesyłkę znajdującą się w zakładce Przygotuj przesyłkę.
 • Wprowadź informacje dotyczące przesyłki. Należy podać wszystkie informacje dotyczące przesyłki w celu zapisania przesyłki oczekującej, aby móc przeprowadzić później tego samego dnia lub w przyszłości proces jej wysyłki.
 • W sekcji Uzupełnij przesyłkę Wybierz Zapisz do wykorzystania w przyszłości. Przesyłka zostanie zapisana w dzienniku przesyłek oczekujących.


Wyświetl przesyłki oczekujące
Wybierz opcję Wyświetl przesyłki oczekujące znajdującą się w zakładce Przygotuj przesyłkę.


Wyszukaj przesyłki oczekujące
Wpisz kryteria wyszukiwania w polu tekstowym Wyszukaj i za pomocą menu rozwijanego wybierz szukaną kolumnę. Przesyłki oczekujące zgodne z kryteriami wyszukiwania, wyświetlane są w tabeli.


Sortuj tabelę przesyłek oczekujących
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować tabelę w kolejności rosnącej lub malejącej względem tej kolumny.


Anuluj przesyłki oczekujące
 • Anuluj jedną lub więcej przesyłek oczekujących, wybierz wiersz(wiersze) i kliknij Usuń.
 • Aby anulować wszystkie przesyłki oczekujące, kliknij nagłówek pola wyboru w kolumnie pól wyboru, aby wybrać wszystkie przesyłki, a następnie kliknij Usuń.


Edytuj przesyłkę oczekującą
 • Wybierz przesyłkę oczekującą i kliknij Edytuj, a następnie wprowadź wszelkie zmiany w podanych informacjach.
 • W sekcji Uzupełnij przesyłkę, kliknij Zapisz do wykorzystania w przyszłości, aby zaktualizować przesyłkę oczekującą lub kliknij Wyślij, aby przeprowadzić proces wysłania przesyłki.


Drukuj listy przewozowe z datą dzisiejszą
Kliknij Drukuj listy przewozowe z datą dzisiejszą, aby przetworzyć i wydrukować listy przewozowe dla wszystkich przesyłek oczekujących z datą dzisiejszą jako datą określaną jako Data wysyłki.


Przetwórz przesyłki oczekujące
 • Aby przetworzyć jedną lub więcej przesyłek oczekujących, wybierz wiersz(wiersze) i kliknij Wyślij.
 • Aby przetworzyć wszystkie przesyłki oczekujące, kliknij nagłówek pola wyboru dla pierwszej kolumny, aby wybrać wszystkie przesyłki, a następnie kliknij Wyślij.Niniejsze informacje i ich używanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager w systemie fedex.com. W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, łącznie z gwarancjami bez ograniczenia, WPROWADZONE GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy tymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy tymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie oraz Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij