Zamknij
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® Pomoc
FedEx Ship Manager® Profile przesyłek

Opcje pomocy


Menu pomocy

Kliknij na menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
 • Pomoc w obsłudze tej strony – zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
 • Wsparcie techniczne online – umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
 • Interaktywny system pomocy – oferuje wersję Demo, możliwość przećwiczenia obsługi naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, drukowanie podręcznika użytkownika i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx

Patrz Biuro Obsługi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.

Profile przesyłek


Profile przesyłek (nazywane uprzednio profilami szybkiej wysyłki - Fast Ship Profiles) to zapisane profile, których można używać przy wysyłaniu takich samych paczek do tego samego odbiorcy. Aby uzyskać dostęp do profili, wybierz Profile przesyłki z zakładki Moje listy znajdującej się w górnej części ekranu FedEx Ship Manager®.
 • Przesyłki FedEx Express® i FedEx Ground® możesz zapisać jako profile przesyłek.
 • Nie można zapisywać ani wykorzystywać profili przesyłek dla usług FedEx Express Freight® lub przesyłek zwrotnych.
 • Nie używaj profili przesyłek jeżeli chcesz skorzystać z którejś ze specjalnych usług FedEx®, jak odbiór lub doręczenie w sobotę.

Stwórz profil przesyłki

W sekcji Uzupełnij przesyłkę na stronie Utwórz przesyłkę, użyj jednej z poniższych opcji w celu zapisania informacji do użytku przy kolejnych przesyłkach:
 • Wybierz Utwórz profil przesyłki, aby zachować informacje o przesyłce jako Profil przesyłki, aby móc korzystać z nich w przyszłości. Wpisz niepowtarzalny nick profilu.
 • Wybierz Zapisz zmiany w Moich profilach przesyłek, jeżeli skorzystano z profilu przesyłki, i dokonaj takich aktualizacji, które chcesz zapisać.
 • Wybierz Zapisz jako nowy profil w Moich profilach przesyłek, jeżeli korzystałeś(aś) z profiu przesyłki i chcesz zapisać infomacje w nowym profilu. Wpisz niepowtarzalny nick profilu dla nowego profilu.

Wykorzystaj profil przesyłki przy tworzeniu przesyłki

 1. Wybierz Profile przesyłek z zakładki Moje listy.
 2. Wybierz profil, a następnie kliknij Wyślij. Informacja dotycząca profilu znajdzie się na ekranie Utwórz przesyłkę, a następnie etykieta jest automatycznie generowana.
 3. Przed przetworzeniem przesyłki można wprowadzić dodatkowe informacje niezbędne dla danej przesyłki lub wprowadzać zmiany w informacji zawartej w profilu.

Zapisz przesyłkę jako profil przesyłki

 1. Wybierz opcję Utwórz przesyłkę znajdującą się w zakładce Przygotuj przesyłkę.
 2. Uzupełnij wymagane informacje o przesyłce.
 3. Zanim przetworzysz przesyłkę, wybierz Utwórz profil przesyłki w sekcji Uzupełnij przesyłkę i wprowadź niepowtarzalną nazwę profilu.

Zapisz poprzednią przesyłkę jako profil przesyłki

 1. Kliknij zakładkę Historia wysyłki.
 2. Wybierz Kopiuj do moich profili przesyłek.

Kopiuj informacje dotyczące odbiorcy z książki adresowej do profilu przesyłki

 1. Wybierz Książka adresowa z zakładki Moje listy.
 2. Kliknij Utwórz adres lub wybierz istniejący kontakt, a następnie kliknij Edytuj.
 3. Wybierz Dodaj do profilu przesyłki w sekcji Uzupełnij wpisane dane.

Szukaj profili przesyłek

Wpisz kryteria wyszukiwania w polu tekstowym Wyszukiwanie i za pomocą menu rozwijanego wybierz szukaną kolumnę. Profile zgodne z kryteriami wyszukiwania, wyświetlane są w tabeli.

Sortuj profile przesyłek

Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę w kolejności rosnącej lub malejącej względem tej kolumny.

Usuń profile przesyłek

Wybierz jeden lub więcej profili i kliknij Usuń. Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Edytuj i wyślij profil przesyłki

Wybierz profil i kliknij Edytuj i Wyślij, aby edytować informacje i przetworzyć przesyłkę.

Sprawdź profile przesyłek

Wybierz jeden lub więcej profili i kliknij Sprawdź przesyłkę, aby przejrzeć informacje w sekcji Podgląd na ekranie Profil przesyłki.

Przetwórz profil przesyłki

Wybierz profil z rozwijanej listy i kliknij Wyślij, aby przetworzyć przesyłkę i wydrukować etykietę przesyłki.

Niniejsze informacje i ich używanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager® w systemie fedex.com/pl. W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, a wszelkie gwarancje, w tym m.in. DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy tymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy tymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij