FedEx® Billing Online

Wydajne rozliczenia.
Wydajny biznes.
Otrzymuj, przeglądaj, opłacaj i kwestionuj faktury online – wszystko w jednym, bezpiecznym miejscu.

 • Efficient billling. Efficient business.

eFaktury FedEx. Elektroniczna przewaga Twojej firmy

Otrzymuj faktury drogą elektroniczną za pośrednictwem FedEx Billing Online i zapomnij o dokumentach w wersji papierowej! Faktury z elektronicznym podpisem są dokładnie takie same jak ich papierowe odpowiedniki, a ponadto oferują Ci dodatkowe korzyści.

Zarejestruj się już teraz, aby w prosty sposób zacząć zarządzać swoimi fakturami FedEx, dbając jednocześnie o środowisko.

Dotychczasowi użytkownicy

Aktywuj opcję otrzymywania faktur w wersji elektronicznej. Zaloguj się i zmień ustawienia w sekcji Zarządzaj ustawieniami konta.

Kliknij tutaj po więcej instrukcji ►

Zaloguj się do FedEx Billing Online

Nowi użytkownicy

Zarejestruj się w FedEx® Billing Online już teraz i otrzymuj swoje faktury drogą elektroniczną.

Dowiedz się więcej ►

Rejestracja w FedEx Billing Online

Często zadawane pytania

Kliknij, aby rozwinąć

Rejestracja

Czym jest FedEx Billing Online?

FedEx Billing Online to bezpłatna, szybka i prosta w użytkowaniu usługa online, dzięki której możesz zarządzać swoimi fakturami i przelewami, notami kredytowymi, jak również dokumentacją celną. Zamiast papierowych dokumentów będziesz od teraz otrzymywać elektroniczne wersje faktur i not kredytowych w formacie PDF.

Czym jest fakturowanie w trybie online?

Dzięki fakturowaniu w trybie online możesz otrzymywać podpisywane elektronicznie faktury oraz noty kredytowe w formacie PDF za pośrednictwem FedEx Billing Online. Nie będziesz już otrzymywać papierowych kopii dokumentacji. eFaktury wystawiane przez FedEx Billing Online zawierają elektroniczny podpis potwierdzający ich pochodzenie, autentyczność oraz zgodność z wymogami Twoimi oraz lokalnych organów podatkowych.

Jakie są zalety korzystania z FedEx Billing Online?

FedEx Billing Online to prosty, wygodny i wydajny sposób zarządzania procesem fakturowania. Powiadomimy Cię, gdy tylko Twoje dokumenty będą gotowe, dzięki czemu będziesz mógł:

 • Z łatwością przeglądać i zarządzać fakturami, notami kredytowymi oraz danymi celnymi w trybie online,
 • Pobierać, zapisywać lub drukować swoje faktury, noty kredytowe i dane celne jako dokumenty w formacie PDF, XML, XLS lub CSV,
 • Zarządzać kilkoma kontami przy wykorzystaniu jednego ID użytkownika,
 • Tworzyć polecenia przelewów dla płatności w trybie offline,
 • Tworzyć opcje płatności kartą kredytową,
 • Łatwo rozstrzygać kwestie dotyczące kosztów wysyłki.

Co muszę zrobić, aby zacząć korzystać z FedEx Billing Online?

Będziesz potrzebować dostępu do internetu i przeglądarki internetowej. FedEx Billing Online jest kompatybilny ze wszystkimi aktualnymi wersjami przeglądarek.

Jak zarejestrować się w FedEx Billing Online?

Aby zarejestrować się w FedEx Billing Online wejdź na stronę fedex.com i wybierz opcję Zobacz/Zapłać Rachunki Online w sekcji Zarządzaj moim kontem. Jeśli posiadasz już nazwę użytkownika i hasło na fedex.com, kliknij Logowanie i zweryfikuj informacje o swoim koncie. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na fedex.com, zarejestruj się klikając link Otwórz konto FedEx na stronie logowania.

Jak dodać możliwość eFakturowania do konta?

Zaloguj się do FedEx Billing Online, kliknij Moje opcje na górze strony, a następnie wybierz opcję Zarządzaj ustawieniami konta. Przewiń widok w dół ekranu do opcji Zmień środek fakturowania, wybierz z menu Tylko elektronicznie i kliknij Zmień środek fakturowania.

Czy eFaktury i noty kredytowe z FedEx Billing Online zostaną przyjęte przez organy podatkowe?

Tak. Dokumenty te zawierają elektroniczny podpis potwierdzający ich pochodzenie, autentyczność oraz zgodność z wymogami Twoimi oraz lokalnych organów podatkowych. FedEx Billing Online wykorzystuje podpisy elektroniczne spełniające najwyższe standardy (kwalifikowany podpis elektroniczny) zgodne z dyrektywą UE w sprawie VAT.

Jak sprawdzić, czy podpisane elektronicznie dokumenty z FedEx Billing Online są ważne?

FedEx sprawdza elektroniczne podpisy naniesione na każdą fakturę i notę kredytową oraz dostarcza raport weryfikacyjny potwierdzający ich zgodność. Raport w formacie PDF jest dowodem na to, że sprawdzono prawdziwość elektronicznego podpisu dokumentu i może on zostać przekazany Twojemu lokalnemu organowi podatkowemu jako ważny dowód. Możesz zweryfikować elektroniczny podpis osobiście, za pomocą usług takich jak te dostępne na stronie www.signature-check.com.

Na czym polega rola administratora Billing Online?

Pierwszemu użytkownikowi zarejestrowanemu w FedEx Billing Online automatycznie zostaje przyznany status administratora. Pamiętaj o podaniu w tym celu wszystkich wymaganych informacji kontaktowych oraz tych dotyczących firmy, a także – jeśli zajdzie taka konieczność – dwóch numerów faktur wystawionych w ciągu ostatnich 60 dni. Jeśli nie posiadasz tych numerów, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta FedEx za pośrednictwem Centrum Kontaktu i Wsparcia, aby poddać konto telefonicznej weryfikacji.

Czy informacje związane z moimi fakturami są bezpieczne?

Bezpieczeństwo informacji związanych z Twoim kontem jest dla nas bardzo ważne. FedEx Billing Online automatycznie szyfruje poufne dane za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL) i klucza szyfrowania o długości 256 bitów.

Informacje o koncie

Czy usługa FedEx Billing Online będzie związana ze wszystkimi moimi kontami FedEx?

Po zarejestrowaniu jednego konta w FedEx Billing Online możesz skorzystać z linku Dodaj konto (znajdującego się w Podsumowaniu konta) w celu zarejestrowania dodatkowych kont w FedEx Billing Online przy użyciu tego samego ID użytkownika.

Jeśli Twoja firma posiada aktualnie kilka numerów kont FedEx wystarczy, że zarejestrujesz konto główne jako uprawnione do przeglądania przesyłek powiązanych z tym kontem lub innymi podległymi mu kontami.

Jeśli chcesz zarządzać każdym kontem rozliczeniowym za pomocą oddzielnego ID użytkownika, możesz zakończyć proces wstępnej rejestracji dla każdego z kont i wybrać ID użytkownika oraz hasło.

W jaki sposób będą przedstawiane informacje dotyczące faktur, jeśli posiadam kilka kont?

Twoje faktury będą prezentowane w taki sam sposób jak zawsze. Otrzymasz oddzielną fakturę dla każdego konta lub – jeśli otrzymujesz aktualnie zbiorczą fakturę zawierającą należności dla wszystkich Twoich kont – jedną fakturę.

W jaki sposób mogę przeglądać jednocześnie wszystkie faktury dla kilku kont w FedEx Billing Online?

Możesz określić zależność pomiędzy swoimi kontami na zasadzie „Rodzic/Dziecko”. Wybierz link Dodaj konto z widoku Podsumowanie konta, wpisz Numer konta FedEx oraz Nazwę konta “dziecka”, a następnie kliknij przycisk Dodaj konto “dziecko”.  Rachunek do kraju konta „dziecka” musi być taki sam jak kraj na koncie ”rodzicu”.

Jeśli posiadasz konta, które mają przypisane różne kraje rozliczenia, możesz oznaczyć je jako konta podstawowe. Wybierz opcję Zarządzaj ustawieniami konta w zakładce Moje opcje, kliknij Dodaj konto podstawowe i wprowadzić Informacje o koncie FedEx. FedEx Billing Online wyświetli rozwijaną listę pozwalającą na przełączanie się między dostępnymi kontami podstawowymi.

Czy mogę nadać kontom nazwy tak, aby łatwiej je rozróżniać?

Tak. Aby przypisać własne nazwy do kont wybierz opcję Zarządzaj ustawieniami konta w menu Opcje. W sekcji Edytuj informacje o koncie, wybierz odpowiednie konto, wprowadź jego nazwę w polu Nowe fabryczne ID, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj fabryczne ID.

Szczegóły faktur

W jaki sposób mogę przeglądać swoje zaległe faktury?

Po zalogowaniu do FedEx Billing Online zobaczysz Podsumowanie konta zawierające listę Twoich otwartych faktur wraz z odpowiadającym im saldem, saldem całkowitym oraz całkowitą przedawnioną kwotą należności, jeśli taka istnieje.

W jaki sposób grupowane są faktury na stronie Podsumowanie konta?

Faktury grupowane są zgodnie z ich aktualnym Statusem faktury. Możesz wybrać, które z nich – znajdujące się w poniższych grupach – chcesz zobaczyć:

 • Wszystkie otwarte: Widok domyślny, pokazuje wszystkie otwarte faktury dostępne w FedEx Billing Online, wliczając w to faktury Przedawnione oraz Sporne.  
 • Przedawnione: Pokazuje tylko faktury posiadające status Przedawnionych.
 • Opłacone/Zamknięte: Pokazuje faktury, których nie dotyczą aktualnie żadne należności.
 • Sporne: Pokazuje faktury, które oznaczyłeś jako sporne w kwestii opłat.

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do szczegółów dotyczących faktur oraz przesyłek?

Aby zobaczyć szczegóły dotyczące faktury, kliknij na Numer faktury w widoku Podsumowania konta. W widoku Szczegóły faktury kliknij na Numer lotniczego listu przewozowego, aby zobaczyć szczegóły dotyczące przesyłki.

Jak długo moje faktury będą dostępne w FedEx Billing Online?

Informacje o fakturach są dostępne przez 180 dni po ich pełnym opłaceniu. Aby przeglądać opłacone faktury kliknij zakładkę grupy Opłacone/Zamknięte znajdującą się powyżej listy faktur. Pamiętaj o regularnym pobieraniu i zapisywaniu swoich faktur na własny użytek.

W jaki sposób mogę przeglądać, drukować i pobierać moje elektronicznie podpisane faktury?

Możesz przeglądać faktury w formacie PDF klikając na ikonę PDF przypisaną do faktur znajdujących się w widoku Podsumowanie konta. Możesz wydrukować lub zapisać swoją fakturę w formacie PDF klikając na Numer faktury w widoku Podsumowanie konta, a następnie wybierając opcję Pobierz fakturę i format PDF z rozwijanej listy oraz klikając przycisk Stwórz polecenie pobrania. Nie zapomnij kliknąć przycisku Odśwież w celu aktywacji plików. Plik w formacie PDF powinien w ciągu kilku sekund być dostępny w Twoim Centrum pobierania znajdującym się w sekcji Szukaj/Pobierz i będzie tam dostępny przez 14 dni.

UWAGA: Aby obejrzeć fakturę w formacie PDF, możesz zostać poproszony o zainstalowanie na swoim komputerze darmowego programu Adobe Reader.

W jaki sposób mogę przeglądać, drukować i pobierać moje elektronicznie podpisane noty kredytowe?

Możesz przeglądać, drukować lub pobierać noty kredytowe w formacie PDF klikając na ikonę PDF przypisaną do not kredytowych znajdujących się w widoku Historia faktur.

UWAGA: Aby obejrzeć fakturę w formacie PDF, możesz zostać poproszony o zainstalowanie na swoim komputerze darmowego programu Adobe Reader.

Czy mogę otrzymywać eFaktury bezpośrednio na podany adres email?

Będziesz otrzymywać w wiadomościach email notyfikacje dotyczące faktur/not kredytowych. Dokumenty możesz pobrać z GFBO.

W jaki sposób mogę pobierać dokumentację celną związaną z moimi fakturami Celnymi/Podatkowymi?

Wybierz numer właściwej faktury, aby zobaczyć Szczegóły faktury, następnie kliknij na Numer lotniczego listu przewozowego i wejdź w Szczegóły śledzenia ID. Jeśli wybierzesz link Pobierz dokumentację niestandardową, wygenerujesz w Centrum pobierania dokument w formacie PDF zawierający (jeśli są dostępne) Lotniczy list przewozowy, Fakturę handlową oraz Importowe dokumenty celne. 

W jaki sposób mogę zobaczyć Dowód doręczenia swojej przesyłki?

Wybierz numer właściwej faktury, aby zobaczyć Szczegóły faktury, następnie kliknij na Numer lotniczego listu przewozowego i wejdź w Szczegóły śledzenia ID. Wejdź w link Zobacz Dowód doręczenia w formie podpisu.

Adobe Reader wyświetla problem dotyczący moich podpisanych elektronicznie dokumentów z FedEx Billing Online. Dlaczego?

Adobe Reader posiada ograniczoną zdolność do sprawdzania poprawności elektronicznych podpisów wydanych poza USA. Możesz potwierdzić ważność cyfrowego podpisu za pomocą usług takich jak te dostępne na stronie www.signature-check.com lub poprzez raport weryfikacji zawarty we wszystkich podpisanych elektronicznie fakturach i notach kredytowych.

Czy mogę dokonywać płatności za pośrednictwem FedEx Billing Online?

Tak. FedEx Billing Online oferuje obecnie możliwość pełnej zapłaty za jedną lub więcej faktur i/lub przesyłki, w trybie online bądź poprzez stworzenie polecenia płatności w trybie offline.  

Płatności w trybie online można dokonywać za pośrednictwem kart kredytowych American Express, MasterCard lub Visa. Karty debetowe MasterCard lub Visa również będą akceptowane. Aby dokonać płatności w trybie online musisz stworzyć Profil płatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź poniższą sekcję poświęconą FBO AutoPay.

Instrukcja dla Płatności w trybie offline pozwala na wydrukowanie zintegrowanego potwierdzenia płatności na zatwierdzoną przez Ciebie kwotę. Możesz wydrukować potwierdzenie lub jakiekolwiek powiązane z nim dokumenty bankowe wymagające zapłaty w trybie offline, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na potwierdzeniu.

Jak wiele Profili płatności mogę stworzyć?

Możesz stworzyć maksymalnie pięć profili kart kredytowych dla jednego konta.

Dlaczego jestem proszony o podanie numeru PIN mojej karty kredytowej (kodu bezpieczeństwa) podczas tworzenia powiązanego Profilu płatności?

FedEx traktuje bezpieczeństwo posiadacza karty bardzo poważnie i dlatego podejmuje niezbędne kroki w celu upewnienia się, że akceptowana karta należy do jej właściciela. Gdy karty kredytowe są powiązane z Profilem płatności, ich autentyczność zostaje sprawdzona za pośrednictwem banku, który wydał tę kartę, w formie transakcji wartej 1 dolara (lub jego równowartości w lokalnej walucie). Zostaniesz poproszony przez swój bank o wprowadzenie numeru PIN/hasła w ramach tej transakcji, aby potwierdzić swoją tożsamość. Transakcja o wartości 1 dolara nie jest wypłacana FedEx i zostanie do Ciebie zwrócona w ciągu maksymalnie siedmiu dni przez organ odpowiedzialny za wydanie karty.

Czy FedEx pobrał od mnie 1 dolara, aby dodać moją kartę kredytową/debetową do Profilu płatności?

FedEx Billing Online przeprowadza autoryzację transakcji o wartości 1 dolara (lub jego równowartości w lokalnej walucie) w przypadku dodania karty kredytowej/debetowej do nowego lub zaktualizowanego Profilu płatności. Opłata ta jest pobierana jedynie w celu potwierdzenia, że dane płatnika są prawdziwe. Transakcja ta nigdy nie jest wypłacana FedEx i zostanie do Ciebie zwrócona w ciągu maksymalnie siedmiu dni przez organ odpowiedzialny za wydanie karty.

Czy mogę zmienić ustawienia konta tak, aby nowe faktury były opłacane automatycznie?

Możesz zarejestrować swoje konto w FBO AutoPay. Więcej informacji znajdziesz w poniższej sekcji na temat FBO AutoPay.

Jak mogę stworzyć potwierdzenie przelewu lub bankowy dowód wpłaty dla płatności dokonywanych w trybie offline?

Wybierz jedną lub więcej otwartych bądź przedawnionych faktur z widoku Podsumowanie konta i kliknij przycisk Zapłać. Pozycje te będą wyświetlane w Twoim Koszyku płatności. Zatwierdź kwotę, którą chcesz zapłacić i kliknij opcję Kontynuuj proces płatności. Będziesz teraz mieć ostatnią szansę, aby przejrzeć zawartość swojego koszyka lub wprowadzić zmiany na Stronie potwierdzenia. Po zatwierdzeniu szczegółów FedEx Billing Online wygeneruje potwierdzenie przelewu na wskazaną kwotę. Jeśli Twój kraj rozliczeniowy wykorzystuje druki bankowe, ich formy będą dostępne do druku wraz z powiązaną fakturą.

Czy mogę ponownie wydrukować potwierdzenie przelewu lub bankowy dowód wpłaty?

FedEx Billing Online pozwala na ponowne wydrukowanie instrukcji płatniczych przez siedem dni kalendarzowych od momentu, w którym zostały one pierwotnie utworzone. Możesz przeglądać lub ponowne wydrukować aktywne instrukcje płatnicze z sekcji Status płatności, znajdującej się w rozwijanym menu Podsumowanie konta.

Jak mogę sprawdzić, czy FedEx przetworzył moje płatności?

Po przyjęciu płatności FedEx Billing Online automatycznie odliczy Twoją opłatę od należnej kwoty. Opłaty dokonywane w trybie online zostaną przyjęte w ciągu 48 godzin. Jeżeli zapłaciłeś należność w całości, FedEx Billing Online zmieni status faktury na Zamknięty. Możesz przeglądać historię wszystkich płatności dotyczących wybranej faktury, klikając wskaźnik statusu w kolumnie Status faktury dotyczącej listy faktur w Podsumowaniu konta.

Kwestionowanie faktur

W jaki sposób mogę poinformować FedEx, że nie zgadzam się z opłatami wskazanymi na mojej fakturze?

Jeśli masz wątpliwości dotyczące faktury lub konkretnej przesyłki i chcesz wyjaśnić je przed dokonaniem płatności, możesz zrobić to w trybie online.

Aby zakwestionować całą fakturę, kliknij na Numer faktury z poziomu Podsumowania konta. Na wyświetlonym ekranie Szczegóły faktury kliknij przycisk Zakwestionuj fakturę.

Indywidualne przesyłki mogą zostać zakwestionowane poprzez kliknięcie odpowiedniego Numeru lotniczego listu przewozowego oraz przycisku Zakwestionuj.

Zostaniesz poproszony o wybranie powodu zakwestionowania faktury oraz dostarczenie dodatkowych informacji opisujących jego naturę.

W jaki sposób dowiem się, kiedy i jak zostanie rozwiązana kwestia zakwestionowanych opłat?

Po złożeniu wniosku kwestionującego opłaty skontaktuje się z Tobą przedstawiciel FedEx w celu uzyskania dodatkowych informacji lub poinformowania Cię o rozstrzygnięciu spornych kwestii. FedEx Billing Online pokazuje, że opłaty zostały zakwestionowane, ale nie pokazuje ich statusu.

Wyszukiwanie i pobieranie

W jaki sposób mogę wyszukać konkretne faktury, przesyłki lub płatności?

Użyj opcji Nowe wyszukiwanie lub Pobieranie, jeśli znasz konkretny Numer faktury, Numer lotniczego listu przewozowego lub Referencyjny numer płatności. Wprowadź informacje i kliknij przycisk Szybkie wyszukiwanie. Jeśli dokument zostanie znaleziony, zostaniesz przekierowany do odpowiedniej strony, na której uzyskasz więcej informacji.

W jaki sposób mogę pobrać kilka faktur filtrowanych według określonych kryteriów?

Skorzystaj z opcji Nowe wyszukiwanie lub Pobieranie aby znaleźć faktury, które zawierają konkretną usługę, mają określony status lub obejmują wybrany przedział czasu. Nie potrzebujesz numeru faktury ani numeru lotniczego listu przewozowego. Zaznacz kryteria z rozwijanych pól i kliknij przycisk Szukaj, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na ekranie.

Jeśli chcesz pobrać wyniki wyszukiwania w formacie Excel, CSV lub XML, kliknij przycisk Pobierz dane. Musisz podać nazwę pliku, który chcesz stworzyć w FedEx Billing Online, jak również format danych (Excel, CSV lub XML). Wyniki zostaną zapisane w Centrum pobierania i będą dostępne do ściągnięcia przez maksymalnie 14 dni.

Co należy zrobić w przypadku gdy dane, które próbowałem pobrać, przekraczają maksymalny rozmiar pliku?

Aby wyniki pobierania były dostępne w krótkim czasie, FedEx Billing Online uniemożliwia ściąganie wyjątkowo dużych plików. W przypadku gdy polecenie przekracza maksymalny rozmiar pliku, jakim jest 30 MB, i wyświetla się Status "Przekroczono limit", zmniejsz liczbę pobieranych wyników za pomocą rozwijanych pól i/lub opcji zakresu dat.

Preferencje i zarządzanie

W jaki sposób mogę zmienić informacje o użytkowniku i/lub o koncie?

Wybierz Moje opcje na górze strony, a następnie wejdź w sekcję Zarządzaj użytkownikami, Zarządzaj ustawieniami konta lub Profil na FedEx.com. Tutaj możesz zapraszać nowych użytkowników, zarządzać ustawieniami konta, zmienić administratora i zaktualizować swój profil w FedEx Billing Online.

Jak mogę zmienić moje hasło do FedEx Billing Online?

Wybierz Moje opcje na górze strony, a następnie wejdź w Profil na FedEx.com. Na wyświetlonej stronie możesz edytować swoją nazwę użytkownika i hasło.

Co się stanie, jeśli zapomnę swojego hasła?

Jeśli zapomniałeś hasła do FedEx Billing Online, kliknij link Zapomniałeś hasła? na głównym ekranie logowania do FedEx Billing Online. Zostaniesz poproszony o dostarczenie informacji potwierdzających Twoją tożsamość, a następnie drogą mailową otrzymasz wiadomość z przypomnieniem hasła.

W jaki sposób mogę dodawać lub usuwać użytkowników mających dostęp do mojego konta?

Wybierz Moje opcje na górze strony, a następnie wejdź w sekcję Zarządzaj użytkownikami. Zobaczysz listę użytkowników mających dostęp do faktur online dla wybranego konta rozliczeniowego. Możesz z tego poziomu zapraszać nowych użytkowników, wpisując ich Imię, Nazwisko oraz Adres email lub usuwać użytkowników posiadających uprawnienia dostępu. Tylko administrator FedEx Billing Online może wyświetlać, dodawać i usuwać użytkowników konta.

Jak sprawdzić, którzy użytkownicy mają dostęp do moich faktur na koncie rozliczeniowym?

Wybierz Moje opcje na górze strony, a następnie wejdź w sekcję Zarządzaj użytkownikami. Zobaczysz listę użytkowników mających dostęp do faktur online dla tego konta rozliczeniowego. Tylko administrator FedEx Billing Online może przeglądać listę użytkowników konta.

Czy mogę nadać innemu użytkownikowi status administratora mojego konta?

Wybierz Moje opcje na górze strony, a następnie wejdź w sekcję Zarządzaj użytkownikami. W sekcji Zmień administratora wybierz Nazwę istniejącego użytkownika z rozwijanego menu i kliknij przycisk Zmień administratora. Tylko aktualny administrator FedEx Billing Online może przypisać nowego administratora.

Czy użytkownicy bez uprawnień administratorskich mogą otrzymywać notyfikacje z FedEx Billing Online drogą mailową?

Nie. Tylko aktualny administrator konta może otrzymać notyfikacje z FedEx Billing Online drogą mailową.

Jak anulować usługę FedEx Billing Online?

Wybierz Moje opcje na górze strony, a następnie wejdź w sekcję Zarządzaj ustawieniami konta. W sekcji Edycja informacji o koncie wybierz opcję Wyrejestruj się z FedEx Billing Online z rozwijanego menu Opcji rozliczeń i kliknij przycisk Zmień środek rozliczeń. Tylko administrator FedEx Billing Online może zrezygnować z usługi FedEx Billing Online.

Jak zmienić swoje konto na takie, które obsługuje faktury w formie papierowej?

Jeśli chcesz ponownie otrzymywać faktury w formie papierowej, będziesz musiał wyrejestrować swoje konto z FedEx Billing Online. Zaloguj się do FedEx Billing Online, kliknij Moje opcje na górze strony, a następnie wejdź w sekcję Zarządzaj ustawieniami konta. Przewiń widok w dół do przycisku Zmień środek rozliczeń i wybierz opcję Wyrejestruj się z FedEx Billing Online z menu, a następnie kliknij Zmień środek rozliczeń.

Dodatkowe wsparcie

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, kliknij opcję Skontaktuj się z pomocą techniczną Billing Online w menu Pomoc na dowolnym ekranie. Zostaniesz przekierowany do formularza online, gdzie będziesz mógł doprecyzować szczegóły dotyczące charakteru Twojego pytania pomocniczego.

FBO AutoPay

Czym jest FBO AutoPay?

FBO AutoPay pozwala na połączenie Twojego konta FedEx w FedEx Billing Online z kartą kredytową, tak, aby nowe faktury były automatycznie rozliczane za pomocą wybranej karty kredytowej. Płatności można dokonywać za pośrednictwem kart kredytowych American Express, MasterCard lub Visa.

Jak mogę zarejestrować się w FBO AutoPay?

Aby założyć FBO AutoPay musisz najpierw stworzyć Profil płatności zawierający szczegóły płatności, którymi będziesz się posługiwać, a następnie kliknąć przycisk Zarejestruj się w AutoPay w widoku Zarządzaj preferencjami płatności.

Czy mogę zaktualizować dane dotyczące mojej karty kredytowej FedEx AutoPay i przechowywane przez FedEx?

Tak. Z menu Moje opcje wybierz opcję Zarządzaj preferencjami płatności. Kliknij link Edytuj przypisany do Profilu płatności, który chcesz zaktualizować, wprowadź niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj profil, aby zapisać zmiany.

W jaki sposób mogę jednocześnie wyświetlić wszystkie faktury dla wielu kont w FedEx Billing Online przy użyciu FBO AutoPay?

Możesz przeglądać wiele kont dodając konto podstawowe. Wybierz opcję Zarządzaj ustawieniami konta w zakładce Moje opcje, a następnie wybierz opcję Dodaj konto podstawowe i wprowadź informacje dotyczące konta FedEx.

FedEx AutoPay

Czym jest FedEx AutoPay?

FBO AutoPay pozwala na połączenie Twojego konta FedEx w FedEx Billing Online z kartą kredytową, tak, aby nowe faktury były automatycznie rozliczane za pomocą wybranej karty kredytowej. Płatności można dokonywać za pośrednictwem kart kredytowych American Express, MasterCard lub Visa. Nie ma potrzeby rejestracji w FedEx Billing Online.

Opłacam moje faktury korzystając z FedEx AutoPay – czy mogę opłacać je również przez FedEx Billing Online?

Jeśli korzystasz z FedEx AutoPay wszystkie faktury powiązane z Twoim kontem zostaną opłacone automatycznie za pomocą karty kredytowej przypisanej do Twojego konta FedEx. Faktur tych nie można opłacić przez FedEx Billing Online.

Jeśli jednak płatność nie może zostać przetworzona, faktura zostanie oznaczona jako zaległa i będzie widoczna w widoku Podsumowania konta FedEx Billing Online w sekcji Pozycje zawieszone. Jeśli klikniesz przycisk Zaktualizuj i zapłać, będziesz mieć możliwość sprawdzenia, czy dane FedEx AutoPay są poprawne, a aktualizacje konieczne, i zapisać zmiany tak, aby zaległe faktury zostały przekazane do zapłaty.

Jak mogę zaktualizować dane dotyczące mojej karty kredytowej i przechowywane przez FedEx?

Aby zaktualizować dane dotyczące karty kredytowej wybierz w menu opcję Aktualizuj kartę kredytową – zostaniesz następnie przekierowany bezpośrednio do profilu Twojej karty kredytowej. Zaktualizuj dane karty i kliknij przycisk Enter, aby potwierdzić zmiany.

x

Dodatkowe korzyści

 • Przeglądaj faktury, noty kredytowe i szczegóły przesyłek w trybie online
 • Otrzymuj bezpośrednie powiadomienia o dostępności Twoich faktur
 • Pobieraj i zapisuj dokumenty w formacie PDF, XML, XLS lub CSV
 • Zyskujesz stały dostęp do danych przez 180 dni po opłaceniu eFaktury
 • Zarządzaj kontami korzystając z jednego ID użytkownika

x

Nowi użytkownicy

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem FedEx Billing Online, zarejestruj się już dziś aby automatycznie otrzymywać faktury w formie elektronicznej. Faktury z elektronicznym podpisem są dokładnie takie same jak ich papierowe odpowiedniki, a ponadto oferują Ci dodatkowe korzyści. Zarejestruj się, aby w prosty sposób zacząć zarządzać swoimi fakturami FedEx, dbając jednocześnie o środowisko. To, czego będziesz potrzebować, to dwa ostatnie numery faktur FedEx, ale nie martw się, jeśli ich nie masz – wystarczy, że skontaktujesz się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 801 002 800. Po aktywowaniu opcji fakturowania w trybie online wyślemy Ci wiadomość email z powiadomieniem, gdy Twój rachunek będzie gotowy – to niezwykle proste. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta FedEx pod numerem 801 002 800.

Dodatkowe korzyści

 • Przeglądanie faktur, not kredytowych i szczegółów przesyłek w trybie online,
 • Powiadomienia o dostępności Twoich dokumentów,
 • Możliwość pobierania, zapisywania lub drukowania eFaktur w formacie PDF, XML, XLS lub CSV,
 • Dostęp do danych przez 180 dni po opłaceniu eFaktury,
 • Prosty w obsłudze proces kwestionowania kosztów wysyłki,
 • Możliwość zarządzania kilkoma kontami dzięki jednemu ID użytkownika.

x