Condiții generale de transport

Condiții generale de transport

Condiții generale de transport


NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Aceste Condiții generale de transport EXCLUD RĂSPUNDEREA companiei FedEx și a angajaților sau agenților săi în cazul pierderii, deteriorării și întârzierii în anumite situații; LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA la sumele declarate, acolo unde răspunderea este acceptată și SOLICITĂ NOTIFICAREA PRETENȚIILOR strict în cadrul termenului stabilit. Expeditorii sunt sfătuiți să ia în considerare aceste Condiții și, acolo unde este necesar, să obțină o asigurare pentru a-și proteja interesele.

Expedierile fac obiectul tarifelor locale și condițiilor sucursalei, filialei FedEx sau contractantului
independent care a acceptat Expedierea.

Termene și condiții de transport FedEx Express pentru Europa (valabile de la data de 1 iunie 2021)


1. Aplicare

1.1 Aceste Condiții se aplică transportului de Expedieri care provin din Europa, precum și între țările și teritoriile din Europa și în interiorul acestora. Prezentele Condiții nu sunt aplicabile Expedierilor intra-Franța și intra-Polonia, pentru care se vor aplica separat termenele și condițiile de transport locale. În anumite piețe se pot aplica condiții sau reglementări poștale locale în locul sau în plus față de Condițiile prezente (în fiecare caz, acestea sunt disponibile pe fedex.com, în țările și teritoriile unde se aplică). Expedierile care provin din exteriorul Europei fac obiectul tarifelor locale și termenelor și condițiilor afiliatului, filialei sau contractorului independent al FedEx, care a acceptat Expedierea. Expedierile returnate sunt guvernate de termenele și condițiile aplicabile țării sau teritoriului de la care se returnează Expedierea. Pentru informații suplimentare în legătură cu oricare dintre Serviciile FedEx, accesați fedex.com.

1.2 Transportul internațional al unei Expedieri pe calea aerului va face obiectul Convenției de la Montreal sau Convenției de la Varșovia, după caz. Transportul internațional al unei Expedieri pe cale rutieră va face obiectul CMR, după caz. Expedierile transportate local (între anumite locații în interiorul unei țări) fac obiectul legilor țării respective, prezentelor Condiții, și oricăror termene și condiții locale de transport aplicabile ale FedEx.

1.3 Cea mai recentă versiune online a acestor Condiții publicată și menținută pe site-ul local fedex.com aplicabil prevalează și înlocuiește orice versiune mai veche sau alte versiuni ale Condițiilor. Expeditorul, predând o Expediere către FedEx, este de acord cu Condițiile în vigoare de la momentul respectiv. FedEx își rezervă dreptul de a modifica sau completa unilateral oricând aceste Condiții.  

1.4 În caz de conflict între aceste Condiții și orice alte documente de transport FedEx, inclusiv termenele și condițiile de pe orice Document de expediere, manifest sau etichetă de expediere FedEx, aceste Condiții prevalează în măsura în care acestea nu intră în conflict cu Convenția(Convențiile) aplicabilă(aplicabile) sau cu alte legi obligatorii aplicabile, inclusiv cu reglementările poștale locale aplicabile.

1.5 Serviciile disponibile pot fi modificate sau suspendate de către FedEx din când în când. Această modificare sau suspendare se aplică Expedierilor predate către FedEx după data respectivă. Detaliile privind Serviciile curente sunt disponibile pe fedex.com.

1.6 În aceste Condiții, toate deciziile FedEx sunt luate la discreția exclusivă a FedEx, și ‘incluzând’ se referă la ‘incluzând, dar fără a se limita la’, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în alt mod.


2. Definiţii.

„Document de expediere” sau „Foaie de expediere” se referă la orice document de transport, manifest, notă de transport, etichetă, ștampilă, informații introduse electronic sau un articol similar utilizat în cadrul sistemului de transport FedEx Express pentru a demara transportul unei Expedieri.

“Servicii auxiliare” se referă la toate serviciile care nu fac parte din Serviciile de transport.

„Expedieri B2C” se referă la Expedieri efectuate în virtutea unei tranzacții comerciale dintre o societate Expeditoare (care acționează în scopuri profesionale) și un Destinatar consumator individual (care acționează în afara scopurilor sale profesionale).

„Zi lucrătoare” se referă la orice zi în care societățile din țara, teritoriul sau regiunea de origine sau din țara sau regiunea de destinație sunt deschise pentru afaceri. Zilele lucrătoare și sărbătorile pot varia în funcție de țară, teritoriu sau regiune. Contactați FedEx pentru angajamentele de livrare care pot fi afectate.

„Livrare business” se referă la o livrare făcută către spații comerciale sau de afaceri, excluzând (a) locuințe rezidențiale sau reședințe private, (b) locații în care o afacere este condusă de acasă sau o reședință care este desemnată de către Expeditor ca rezidențială, și (c) Expedieri B2C.

„Taxe” se referă la Taxele de transport și la orice alte taxe sau taxe suplimentare evaluate sau percepute în temeiul acestor Condiții la anumite momente de timp, incluzând combustibilul și alte taxe suplimentare, taxe de servicii de compensare accesorii, taxe auxiliare, taxe aferente Valorii declarate de transportator, taxe de returnare, taxe de manevrare specială, taxe și impozite, taxe suplimentare de import și export, și alte costuri rezonabile ocazionate de FedEx cu privire la transportul unei Expedieri. Detalii cu privire la orice alte taxe sau taxe suplimentare sunt disponibile pe fedex.com.

„CMR” se referă la Convenția privind contractul de transport rutier internațional de mărfuri din anul 1956 astfel cum a fost modificată în anul 1978.

„Condiții” se referă la aceste termene și condiții de transport astfel cum sunt încărcate pe fedex.com la anumite momente de timp.

„Convenții” se referă la Convenția de la Varșovia, Convenția de la Montreal și la CMR în mod colectiv.

„Valoare declarată pentru transport” se referă la valoarea, dacă este cazul, indicată de către Expeditor pe Documentul de expediere, care constituie suma maximă de care este răspunzătoare FedEx în legătură cu Expedierea pentru care Expeditorul plătește taxa solicitată.

„Valoare declarată pentru vamă” se referă la prețul de vânzare sau costul pentru înlocuirea conținutului Expedierii, conform cerințelor vamale.

„Momentul angajamentului de livrare” se referă la momentul angajamentului de livrare publicat pentru serviciul FedEx sau la momentul angajamentului de livrare oferit de serviciul Asistență Clienți pentru Expedierea respectivă, care ia în considerare marfa expediată, data, destinația exactă, greutatea și valoarea Expedierii.

„Europa” se referă la Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Regatul Unit și Ucraina, în mod colectiv.

„FedEx” sau „FedEx Express” se referă la Federal Express Corporation, subsidiarele, filialele și afiliații acesteia, și la respectivii angajați și agenți ai acestora (în măsura în care se aplică).

„Număr de cont FedEx” sau „Cont FedEx” se referă la numărul emis de FedEx către un client, care asigură că activitatea contului este înregistrată în sistemul FedEx și că plătitorul este facturat în mod corespunzător.

„Marfă” se referă la orice colet, piesă sau palet având o greutate taxabilă egală cu sau mai mare de 68 de kilograme (orice fracție a unui kilogram este rotunjită până la valoarea kilogramului următor mai mare), sau având o lungime mai mare de 274 de centimetri, sau o lungime plus circumferință mai mare de 330 de centimetri.

„Neetanșare” are sensul prevăzut în Secțiunea 7 (Pregătirea Expedierii).

„Convenția de la Montreal” se referă la Convenția de la Montreal din data de 28 mai 1999 și la toate Protocoalele ulterioare aplicabile.

„Colet” se referă la orice pachet sau piesă unice care sunt predate de Expeditor către FedEx în vederea transportării și care sunt acceptate de către FedEx de la Expeditor.

„Articole interzise” se referă la articole și tipuri de Expedieri stabilite în Secțiunea 10 (Articole interzise) din aceste Condiții.

„Destinatar” se referă la persoana fizică sau juridică declarată în Documentul de expediere ca destinatar al Expedierii.

„Livrare rezidențială” se referă la o expediere efectuată către o casă rezidențială sau o reședință privată, inclusiv locații în care afacerea se desfășoară de acasă, sau o livrare în care Expeditorul a desemnat adresa de livrare ca rezidențială.

„Expeditor” se referă la persoana fizică sau juridică declarată în Documentul de expediere ca expeditor al Expedierii.

„Neefectuarea serviciului” se referă la o primă încercare de livrare a unei Expedieri care are loc la 60 de secunde sau mai mult după Timpul angajamentului de livrare aplicabil, cu excepția cazului în care se prevede contrariul în prezentele Condiții. Orice timp de tranzit publicat online, în altă parte, sau cotat prin Serviciul Asistență Clienți FedEx pe baza informațiilor incomplete furnizate de către Expeditor reprezintă doar o estimare și nu un Timp al angajamentului de livrare declarat. Înregistrările FedEx privind timpii de livrare indicați vor constitui o dovadă concludentă a acestor prevederi.

„Servicii” se referă la Servicii auxiliare și Servicii de transport în mod colectiv.

„Expediere” se referă la unul sau mai multe Pachete sau Mărfuri, care sunt transportate pe un singur Document de expediere.

„Taxe de transport” se referă la tarifele evaluate pentru transportul unei Expedieri de către FedEx în conformitate cu prezentele Condiții la anumite momente de timp, excluzând alte taxe sau taxe suplimentare care pot fi evaluate sau percepute, cum ar fi taxe suplimentare pentru combustibil, taxe de servicii de compensare accesorii, taxe auxiliare, Valoarea declarată pentru taxe de transport, taxe de manipulare specială, taxe și impozite, taxe suplimentare pentru import și export, și alte taxe suplimentare.

„Servicii de transport” se referă la serviciile pentru transportul unei Expedieri oferite și realizate de FedEx conform unui Document de expediere FedEx Express excluzând documentele de expediere TNT. Detalii complete în legătură cu toate aceste servicii, incluzând denumirile produselor, disponibilitatea și timpii de tranzit, sunt disponibile pe fedex.com sau într-un acord de stabilire a prețului sau de prestare de servicii de transport, după caz.

„Articole unice” se referă la articole cărora li se aplică condiții suplimentare (a se vedea Secțiunea 20.3 (Răspundere maximă: Valoare declarată de transportator)) datorită naturii acestora, incluzând pietre prețioase, metale prețioase, bijuterii, mobilier neprotejat, sticlă, porțelan, obiecte de artă, antichități, blănuri, obiecte de colecție, instrumente muzicale, documente importante incluzând pașapoarte, telefoane inteligente, ceasuri inteligente, tablete, laptopuri, monitoare electronice, monitoare cu plasmă, pelicule, casete, discuri, carduri de memorie sau orice alte bunuri care conțin date sau imagini.

„Convenția de la Varșovia” se referă la Convenția de la Varșovia din 12 octombrie 1929, astfel cum a fost modificată de Protocolul de la Haga din 28 septembrie 1995 și de toate Protocoalele ulterioare aplicabile, precum și de Convenția de la Guadalajara din 18 septembrie 1961.


3. Taxe.

Tarifele aplicabile Expedierii sunt cele stabilite în Tarifele standard FedEx, publicate pe fedex.com, sau astfel cum au fost convenite într-un mod diferit într-un Contract de servicii de transport FedEx. Cotațiile furnizate de către FedEx pentru Taxe sau Servicii sunt doar estimative, pe baza informațiilor oferite de Expeditor. Taxele și Serviciile finale pot varia în funcție de Expedierea efectiv predată și a aplicării acestor Condiții. FedEx nu este răspunzătoare, și nici nu va efectua nicio ajustare, rambursare sau creditare de niciun fel, ca urmare a oricărei discrepanțe între orice Tarif sau Cotație de preț pentru servicii efectuate înainte de predarea Expedierii și Tarifele sau alte Taxe facturate către plătitor. Tarifele aplicate vor fi Tarifele aplicabile și în vigoare la momentul întocmirii unui contract de servicii de transport FedEx relevant, în care FedEx își rezervă dreptul de a revizui din când în când și fără o notificare, Tarifele, inclusiv Tarifele de transport, stabilite în Tarifele standard FedEx pe fedex.com, fără o notificare prealabilă.


4. Combustibil și alte Taxe suplimentare.

FedEx își rezervă dreptul să evalueze și să revizuiască taxele suplimentare pentru combustibil ale acesteia și alte taxe suplimentare stabilite pe fedex.com din când în când și fără o notificare prealabilă. Durata și modificările care fac obiectul acestor revizuiri vor fi determinate de către FedEx. Expeditorul, predând o Expediere către FedEx, își exprimă acordul să plătească taxa(taxele) suplimentară(suplimentare) în vigoare la momentul respectiv. Detaliile privind taxele suplimentare actuale sunt disponibile pe fedex.com.


5. Ajustări ale facturii & Greutatea dimensională (Greutate volumetrică).

5.1 Tarifarea greutății volumetrice se aplică tuturor Expedierilor, în funcție de fiecare Expediere. Dacă greutatea volumetrică depășește greutatea efectivă, se vor recalcula Tarifele de expediere în funcție de greutatea volumetrică și se vor adăuga Taxe suplimentare.

5.2 Greutatea volumetrică se determină înmulțind lungimea x înălțimea x lățimea unui Colet (toate exprimate în centimetri) și împărțind la un divizor dim standard sau oricare alt astfel de număr care se aplică la momentul predării unei astfel de Expedieri către FedEx, astfel cum se specifică de către FedEx din când în când pe fedex.com. 

5.3 FedEx poate audita fiecare Document de expediere pentru a verifica Serviciul de transport selectat, Expedierea/Coletul efectiv sau greutatea volumetrică, sau numărul de Colete dintr-o Expediere. În cazul în care Serviciul de transport selectat, greutatea efectivă sau volumetrică, sau numărul de Colete declarate în Documentul de expediere sunt incorecte, FedEx poate face corecții în Documentul de expediere.

5.4 FedEx poate să efectueze ajustări facturii și îți rezervă dreptul de a percepe o taxă specială de manipulare pentru faptul că trebuie să efectueze corecții și modificări în Documentul de expediere. Metoda (metodele) utilizată (utilizate) și Tarifele aplicabile pentru efectuarea unor astfel de corecții sau modificări sunt disponibile la cerere.


6. Facturare.

6.1 Facturile pentru Tarifele de transport și Taxele aferente sunt, în principiu, plătite fără reținere sau compensare, în termen de 30 de zile de la data întocmirii facturii. În cazul anumitor țări, se poate aplica un termen de plată diferit; detalii sunt disponibile la cerere. Facturile pentru taxe, impozite și alte Tarife aferente se plătesc la momentul primirii. Cu toate acestea, FedEx își rezervă dreptul de a solicita în avans plata oricăror Tarife. 

6.2 Dacă legea permite acest lucru, FedEx poate stabili facturarea electronică drept standard, cu excepția cazului în care plătitorul solicită în mod special o altă metodă. 

6.3 FedEx își rezervă dreptul de a aloca plățile începând cu cea mai veche factură, în cazurile în care nu sunt utilizate metodele preferate de remitere sau detaliile de remitere nu sunt furnizate odată cu plata.

6.4 În caz de întârziere a plății, FedEx își rezervă dreptul de a aplica o taxă de întârziere a plății, dobânzi de întârziere a plății și costuri administrative pentru o astfel de plată întârziată. În acest caz, FedEx poate aplica taxe (taxele), costul (costurile) și/sau tariful (tarifele) aplicabil (aplicabile), astfel cum sunt stabilite de către FedEx și în conformitate cu orice legislație aplicabilă în UE sau cu orice lege locală privind întârzierea plăților.

6.5 În cazul în care plata trebuie efectuată cu titlu de taxă către un Cont FedEx, partea care inițiază Expedierea trebuie să menționeze un Număr de cont FedEx valabil și actual pe Documentul de expediere pentru ca FedEx să accepte Expedierea. Modul de facturare către un Cont FedEx poate avea următoarele forme:

a. „Facturare la Expeditor”: FedEx va factura Tarifele în Contul Expeditorului FedEx.

b. „Facturare la Destinatar”: FedEx va factura Tarifele în Contul Destinatarului FedEx. Acceptabil doar pentru transportul în locații specificate.

c. „Facturare către o Terță Parte” înseamnă că FedEx va factura Tarifele în Contul FedEx al altcuiva decât Expeditorul sau Destinatarul.

6.6 Indiferent de orice instrucțiuni de plată sau dispoziții contrare, Expeditorul (sau partea care inițiază o tranzacție de expediere a importului, după caz) va rămâne întotdeauna responsabil în cele din urmă pentru Tarife, și în circumstanțele în care Destinatarul sau terțul refuză să efectueze plata.

6.7 Diferendele legate de facturi trebuie trimise de către Expeditor sau respectiv de către Destinatar către FedEx nu mai târziu (a) de 30 de zile de la data facturării, sau (b) de la data scadenței facturii, oricare dintre acestea este ulterioară. FedEx va accepta depunerea unei astfel de contestații numai dacă în aceasta sunt menționate următoarele: (a) numărul facturii, (b) numărul Documentului de expediere și (c) motivul contestării.

6.8 Taxe și impozite. Dacă este cazul, taxele, impozitele și alte Tarife aferente pot fi evaluate în funcție de conținutul Expedierilor. În cazul în care FedEx plătește taxe, impozite sau alte taxe către o agenție vamală în numele plătitorului, plătitorului i se va percepe o taxă de servicii de vamă accesorie în funcție de un tarif fix sau un procent din suma totală plătită (oricare dintre acestea este mai mare). Consultați fedex.com/ancillary/go/service pentru o listă a taxelor auxiliare pentru formalități vamale din țara de destinație. FedEx nu este obligat să deconteze plata taxelor, impozitelor și a altor Taxe aferente și poate solicita Expeditorului, Destinatarului sau părții terțe responsabile să plătească către FedEx înainte ca FedEx să se descarce de orice răspundere pentru taxe, impozite sau alte Taxe conexe. Destinatarul va fi taxat pentru aceste taxe și impozite, cu excepția cazului în care caseta „Taxe și impozite ale expeditorului facturii” sau „Taxe și impozite de facturare ale terților” este marcată pe Documentul de expediere și un număr de cont FedEx valid este indicat pe Documentul de expediere. Astfel de opțiuni sunt disponibile numai în anumite locații. În anumite circumstanțe diferite, Expeditorul poate fi taxat pentru astfel de taxe și impozite, inclusiv în cazul în care Expedierea este trimisă către o locație terță în care Destinatarul sau terțul facturat nu este rezident. Facturile pentru taxe, impozite și alte Tarife aferente se plătesc la momentul primirii. Detalii suplimentare sunt disponibile în Secțiunea 13 (Taxe vamale) și la cerere.

6.9 Conversia valutară. Facturile FedEx trebuie plătite în moneda menționată în factură sau în altă parte, în moneda locală în funcție de cursul de schimb furnizat periodic de FedEx.


7. Pregătirea Expedierii.

7.1 Limite privind dimensiunea și greutatea. Restricțiile privind dimensiunea și greutatea Coletului și a Expedierii variază în funcție de combinația dintre țara de origine și țara de destinație și de Serviciu.

7.2 Expedieri cu mai multe colete. Nu există o limită a greutății totale a unei Expedieri cu mai multe colete, cu condiția ca fiecare Colet individual din cadrul Expedierii să nu depășească limita de greutate per Colet specificată pentru destinația respectivă.

7.3 Expedieri foarte mari. Expedierile care depășesc limitele de greutate specifice Serviciului, stabilite în liniile directoare de ambalare de pe fedex.com, necesită un acord prealabil încheiat cu FedEx. FedEx își rezervă dreptul de a refuza Coletele sau Expedierile pe care FedEx le consideră inadecvate sau „foarte mari”, așa cum sunt detaliate în liniile directoare privind ambalarea de pe fedex.com. FedEx poate considera aceste Colete sau Expedieri inadecvate sau foarte mari drept Expedieri de marfă la discreția sa și, prin urmare, se poate aplica o greutate minimă facturabilă de 68 kg, indiferent de greutatea efectivă. Expedierile predate către FedEx ca Marfă au o greutate minimă facturabilă de 68 kg, indiferent de greutatea efectivă.

7.4 Pe un singur Document de expediere nu trebuie să fie indicat mai mult de un tip de Serviciu și pe un singur Document de expediere nu se poate transporta mai mult de o expediere de tip FedEx Envelope, FedEx 10kg Box sau FedEx 25kg Box.

7.5 Ambalare. Toate Coletele trebuie să fie pregătite și ambalate de către Expeditor pentru transportul în condiții de siguranță, în funcție de natura și dimensiunea mărfurilor, presupunând o îngrijire obișnuită în manipularea într-un mediu de transport și hub de sortare, și în conformitate cu toate tratatele, legile, reglementările și regulile aplicabile, inclusiv cele care reglementează ambalarea, marcarea și etichetarea.

7.6 Toate articolele care pot fi deteriorate ca urmare a unei situații ce poate fi întâlnită în timpul transportului aerian, cum ar fi schimbările de temperatură sau presiune atmosferică, trebuie protejate în mod adecvat de către Expeditor, printr-un ambalaj adecvat. FedEx nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de modificările de temperatură sau presiune.

7.7 FedEx nu asigură transport cu temperatură controlată, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel, FedEx nu este obligată să adauge gheață carbonică la Expedieri sau să furnizeze Servicii de înghețare, în pofida oricărei declarații orale sau unilaterale scrise din partea clientului sau FedEx, în mod contrar. Dacă Destinatarul refuză un Colet sau Coletul prezintă scurgeri, este deteriorat sau emite un miros (în mod colectiv „Neetanșate”) se va returna Expeditorului, dacă acest lucru este posibil. În cazul în care Coletul este refuzat de către Expeditor, sau nu poate fi returnat din cauza Neetanșării, Expeditorul va răspunde și este de acord să ramburseze și să despăgubească FedEx pentru toate costurile, taxele și cheltuielile suportate în legătură cu curățarea și/sau eliminarea Coletului. Consultați suplimentar Secțiunea 8 (Refuzul sau Respingerea Expedierilor).

7.8 Marcarea. Este responsabilitatea Expeditorului să completeze în mod corespunzător toate informațiile necesare ale Documentului de expediere. Fiecare Expediere trebuie să fie marcată lizibil și durabil cu adresa conținând numele, strada, orașul și țara, inclusiv codurile poștale ale Expeditorului și ale Destinatarului. Pentru Expedieri internaționale, adresa Expeditorului trebuie să includă țara în care este prezentată Expedierea către FedEx. Expeditorul trebuie să aplice Documentul de expediere și orice alte etichete necesare (de exemplu greutate mare) într-un loc vizibil pe suprafața exterioară a Expediției, care poate fi observat ușor.

Mai multe detalii despre pregătirea Expedierii sunt disponibile pe fedex.com sau la cerere.


8. Refuzul sau Respingerea Expedierilor.

FedEx își rezervă dreptul de a refuza, reține, anula, amâna sau returna Expedierile în orice moment dacă aceste Expedieri ar putea, în opinia FedEx, să provoace daune sau întârzieri altor Expedieri, bunuri sau persoane; transportul cărora este interzis de lege sau încalcă oricare dintre aceste Condiții; Contul FedEx al persoanei sau entității responsabile de plată nu este creditat; volumul sau tipul Expedierilor se abate material de la volumul sau tipul Expedierilor care a fost inițial indicat de către Expeditor către FedEx; sau din orice alt motiv. Faptul că FedEx acceptă Expedieri nu înseamnă că astfel de Expedieri, inclusiv conținutul și calitatea lor, sunt conforme cu legile și reglementările aplicabile sau cu aceste Condiții.


9. Inspecția Expedierilor.

9.1 La cererea autorităților competente sau la discreția FedEx, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, FedEx poate deschide și inspecta orice Expediere.

9.2 În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, FedEx poate fi obligată să efectueze diferite examinări ale Expedierii (Expedierilor). Expeditorul renunță la orice reclamație posibilă pentru daune sau întârzieri (inclusiv Garanția de rambursare a banilor astfel cum se prevede în Secțiunea 19) ca rezultat al examinării.


10. Articole interzise.

10.1 FedEx interzice expedierea următoarelor articole către orice destinație, iar Expeditorul este de acord să nu le expedieze, cu excepția cazului în care FedEx acceptă în mod expres acest lucru (se pot aplica restricții suplimentare, în funcție de origine și destinație):

a. Arme de foc, armament, muniție și componente ale acestora;

b. Imprimante 3D proiectate sau care funcționează exclusiv pentru fabricarea armelor de foc;

c. Explozibili (explozibilii din clasa 1.4 pot fi acceptați din și către anumite locații; la cerere, sunt disponibile mai multe informații), artificii sau alte articole de natură incendiară sau inflamabilă;

d. Articole asemănătoare unor bombe, grenade de mână sau alte dispozitive explozibile. Acestea includ, fără limitare, produse inerte, precum replici, elemente de noutate, accesorii de antrenament și opere de artă;

e. Articole militare originare din orice țară în care este necesară o licență de export;

f. Cadavre umane, organe umane sau părți ale corpului uman, embrioni umani sau de animale, rămășițe umane incinerate sau exhumate;

g. Animale vii, inclusiv insecte și animale de companie;

h. Carcase de animale, animale moarte sau animale împăiate;

i. Plante și materiale vegetale, inclusiv flori tăiate (florile tăiate sunt acceptate pentru expedierile către și din anumite țări și teritorii inclusiv din Olanda către S.U.A. și toate țările din America Latină; informații suplimentare sunt disponibile la cerere);

j. Alimente perisabile, precum și alimente și băuturi care necesită refrigerare sau alt tip de mediu controlat;

k. Materiale pornografice și obscene;

l. Bani, inclusiv numerar și echivalente de numerar (de exemplu instrumente negociabile, acțiuni aprobate, obligațiuni și scrisori de valoare), monede de colecție și timbre;

m. Deșeuri periculoase, inclusiv ace și seringi hipodermice uzate sau alte deșeuri medicale, organice și industriale;

n. Gheață umedă (apă înghețată);

o. Bunuri contrafăcute, inclusiv bunuri care poată o marcă comercială identică sau care este greu de distins de o marcă comercială înregistrată, fără aprobarea sau supervizarea deținătorului mărcii comerciale (denumite în mod obișnuit și „bunuri false” sau „contrafăcute”);

p. Marijuana, inclusiv marijuana destinată uzului recreativ sau medicinal, și canabidiol derivat din marijuana (CBD), orice produs cu orice cantitate de tetrahidrocanabinoli (THC) și canabinoizi sintetici

q. Plante de cânepă crude sau nerafinate sau sub-părțile lor (inclusiv tulpini de cânepă, frunze de cânepă, flori de cânepă și semințe de cânepă);

r. Tutun și produse din tutun, inclusiv, dar fără limitare la țigarete, țigări, tutun în vrac, tutun fără ardere, narghilea sau shisha; și

s. Țigări electronice și componentele acestora, orice alt dispozitiv similar care se bazează pe vaporizare sau aerosolizare și orice lichid sau gel necombustibil, indiferent de prezența nicotinei, care poate fi utilizat cu orice astfel de dispozitiv.

10.2 FedEx interzice următoarele tipuri de Expedieri către orice destinație, iar Expeditorul este de acord să nu le expedieze (se pot aplica restricții suplimentare, în funcție de destinație):

a. Expedieri sau mărfuri al căror transport, import sau export este interzis de orice lege, statut sau reglementare;

b. Cu excepția cazului în care FedEx a convenit în mod expres altfel, Expedierile care necesită ca FedEx să obțină orice licență sau permis special pentru transport, import sau export;

c. Expedieri sau mărfuri nedeclarate, accizabile, care necesită aprobarea și controlul autorităților de reglementare;

d. Expedieri care depășesc Valoarea declarată pentru vamă permisă pentru o anumită destinație;

e. Bunuri periculoase, cu excepția celor permise în Secțiunea 12 (Bunuri periculoase) din aceste Condiții; și

f. Pachete umede, care prezintă scurgeri sau emit un miros de orice fel.

10.3 FedEx exclude orice responsabilitate pentru Articolele interzise, acceptate în orice fel (inclusiv acceptate din greșeală sau cu notificare). FedEx își rezervă dreptul de a refuza Expedierile pe baza acestor limitări sau din motive de siguranță ori securitate. FedEx poate percepe o taxă administrativă pentru Coletele respinse și pentru costul returnării bunurilor, acolo unde este cazul, către Expeditor. La cerere, sunt disponibile informații suplimentare.

10.4 Secțiunea 19 (Garanție de rambursare a banilor) nu se aplică pentru Expedieri de Articole interzise.


11. Controale privind exporturile

11.1 FedEx nu transportă Expedieri care încalcă legile privind controlul la export. Expeditorul este responsabil și garantează conformitatea cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile, inclusiv Reglementările vamale privind exportul din S.U.A, Reglementările privind traficul internațional de arme din S.U.A., Reglementările privind supravegherea activelor străine în S.U.A. și legile și reglementările guvernamentale ale oricărei țări legate de transportul Expedierii. Expeditorul este de acord și garantează că va respecta toate sancțiunile aplicabile ale guvernului S.U.A. care interzic exportul sau re-exportul de bunuri, servicii sau tehnologie către țările și teritoriile enumerate de guvernul S.U.A. unilateral sau în coordonare cu sancțiunile altor țări. În plus, FedEx nu transportă, iar Expeditorul este de acord să nu liciteze pentru transport, mărfuri pentru care comerțul este restricționat sau interzis prin sancțiuni economice și de legi privind embargoul. Pentru o listă cu țările și teritoriile care nu sunt deservite de FedEx în momentul actual, accesați fedex.com.

11.2 În plus, FedEx nu transportă, iar Expeditorul garantează că nu va trimite nicio Expediere către FedEx dacă Expeditorul sau oricare dintre părțile implicate în Expediere se află pe Lista entităților indezirabile, actualizată de Departamentul pentru Comerț din S.U.A. sau pe orice alte liste privind controlul exportului sau de sancțiuni, publicate și actualizate de: Biroul de supraveghere a activelor străine al Departamentul de Trezorerie din S.U.A.; Biroul pentru Industrie și Securitate al Departamentului pentru Comerț din S.U.A.; Direcția pentru controlul comerțului cu produse pentru apărare a Departamentului de Stat din S.U.A; Comitetul de Sancțiuni al Organizației Națiunilor Unite; Consiliul Uniunii Europene și orice altă autoritate relevantă. De asemenea, Expeditorul este de acord și garantează că nu va încerca să expedieze către nicio entitate deținută de o parte cu care are interese comune de proprietate, determinate de autoritatea de listare relevantă, supusă sancțiunilor economice.

11.3 Expeditorul va identifica Expedierile care necesită orice licență de control pentru export, permis ori care fac obiectul altor controale de reglementare înainte de export, și va trimite către FedEx informațiile și toată documentația necesare pentru respectarea legilor și reglementărilor aplicabile. Expeditorul este responsabil pe propria cheltuială să determine care sunt licențele de export aplicabile sau cerințele de autorizare pentru o Expediere, să obțină toate licențele și permisele necesare și să se asigure că Destinatarul este autorizat în conformitate cu legile și reglementările din țara de origine, din țara de destinație și din orice țară (țări) care își declară jurisdicția cu privire la bunuri. În plus, Expeditorul este responsabil să se asigure că utilizarea finală sau utilizatorul final al articolelor care sunt expediate nu încalcă nicio politică de control, care limitează anumite tipuri de exporturi, reexporturi și transferuri ale articolelor enumerate în mod specific și care sunt supuse Reglementărilor vamale privind exportul din S.U.A.

11.4 FedEx nu își asumă responsabilitatea față de Expeditor sau față de orice altă persoană pentru nicio pierdere sau cheltuială — inclusiv amenzi și penalități — dacă Expeditorul nu respectă legile, reglementările sau dispozițiile referitoare la export, sau dacă acestea sunt rezultate din acțiunile întreprinse de FedEx pentru a respecta legile și reglementările aplicabile. De asemenea, Expeditorul este de acord să compenseze FedEx pentru toate pierderile sau cheltuielile – inclusiv amenzi și penalități – dacă Expeditorul nu respectă legile, regulile și reglementările de export, sau dacă acestea sunt rezultate din acțiunile întreprinse de FedEx pentru a respecta legile și reglementările aplicabile.


12. Bunuri periculoase.

12.1 Identificarea bunurilor periculoase. „Bunurile periculoase” sunt articole care, atunci când sunt transportate, pot pune în pericol oamenii, animalele, mediul înconjurător sau transportatorul. Este responsabilitatea Expeditorului să identifice dacă transportul său conține bunuri periculoase, astfel cum sunt clasificate în Recomandările Organizației Națiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe șosea (ADR), Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) și legile și reglementările aplicabile.

12.2 Restricții privind destinația. Există limitări pentru transporturile de bunuri periculoase către multe destinații. Dacă Expeditorul are întrebări cu privire la țările deservite, restricțiile privind bunurile în funcție de țară sau disponibilitatea serviciului, contactați Serviciul Asistență Clienți FedEx.

12.3 Servicii disponibile. Anumite Expedieri de bunuri periculoase trebuie să fie accesibile în timpul tranzitului pe calea aerului, și sunt clasificate ca „bunuri periculoase accesibile”. „Bunurile periculoase inaccesibile” nu trebuie încărcate pe un zbor, astfel încât acestea să fie accesibile în timpul tranzitului. Categoria bunurilor periculoase poate avea impact asupra Serviciului care poate fi utilizat pentru transport. FedEx are obligația să mențină o separare corectă a bunurilor periculoase incompatibile pe toate vehiculele și aeronavele. Din cauza acestei necesități, este posibil ca Expedierea să se mute pe următoarea rută rutieră disponibilă sau pe următoarea aeronavă, pe care poate fi menținută o separare corectă.

12.4 Taxe suplimentare. Există taxe speciale de manipulare care se aplică transporturilor care conțin bunuri periculoase. Taxele se bazează pe clasificare și tipul de manipulare specială necesară, inclusiv dacă articolele trebuie să fie accesibile în timpul tranzitului.

12.5 Reglementări privind bunurile periculoase. Toate Coletele care conțin bunuri periculoase trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv Instrucțiunile tehnice OACI pentru transportul sigur al mărfurilor periculoase pe calea aerului și Regulamentul IATA privind bunurile periculoase. Expeditorii de bunuri periculoase trebuie să respecte toate variantele FedEx enumerate în ediția curentă a Regulamentului IATA privind bunurile periculoase. Expedierile de bunuri periculoase care fac obiectul ADR necesită aranjamente speciale de transport, iar Expeditorul trebuie să contacteze FedEx pentru a face aranjamente înainte de expediere.

12.6 Baterii cu litiu. Bateriile cu litiu (UN 3090) care sunt Baterii primare care nu sunt reîncărcabile necesită aprobarea anterioară pentru expediere. Acest lucru se aplică bateriilor cu litiu IATA Secțiunea IA și Secțiunea IB. FedEx nu acceptă bateriile cu litiu UN 3090 și UN 3480 predate ca livrări IATA Secțiunea II; acestea trebuie să fie predate sub Secțiunea IA sau IB IATA complet reglementată. În plus, FedEx Express nu acceptă bateriile uzate sau bateriile expediate pentru reciclare sau eliminare, inclusiv bateriile deteriorate sau defecte (a se consulta varianta IATA FX–04).

12.7 Pregătirea Expedierii. Expeditorul este responsabil pentru identificarea, clasificarea, ambalarea, marcarea, etichetarea și completarea documentației pentru Expedierile de bunuri periculoase, în conformitate cu toate tratatele, legile și reglementările internaționale aplicabile. Expeditorul este, de asemenea, responsabil pentru asigurarea faptului că Destinatarul respectă toate tratatele, legile și reglementările aplicabile. Fiecare Expediere trebuie să fie însoțită de documentația adecvată a bunurilor periculoase (de exemplu, Declarația IATA a expeditorului pentru bunuri periculoase), atunci când este necesar. Întrucât FedEx nu oferă soluții de ambalare și expediere pentru Expedierile de bunuri periculoase, FedEx poate solicita Expeditorului să angajeze un furnizor instruit de ambalare și livrare pentru a rezolva o problemă cu o Expediere de bunuri periculoase, pentru ca FedEx să finalizeze livrarea în siguranță. Neîndeplinirea obligației Expeditorului de a pregăti bunurile periculoase în conformitate cu această Secțiune poate duce la imposibilitatea livrării Expedierii. Expeditorul trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate și să completeze toate căsuțele referitoare la bunurile periculoase din Documentul de expediere. Expeditorii care utilizează sisteme electronice pentru a expedia bunuri periculoase trebuie să selecteze, după caz, sistemul electronic, serviciile speciale, manipularea sau să semnaleze pentru a indica faptul că Expedierea lor conține bunuri periculoase. Atunci când utilizați un Document de expediere pe hârtie, mai degrabă decât o soluție de expediere electronică, bunurile periculoase pot fi expediate doar la nivel internațional, folosind Documentul de expediere pentru serviciul extins FedEx internațional.

12.8 Ambalarea. Ambalajele FedEx nu pot fi utilizate pentru transportul bunurilor periculoase (inclusiv gheață carbonică), cu excepția (a) bateriilor cu litiu permise conform Secțiunii II IATA, care pot fi expediate în cutii și tuburi FedEx și (b) substanțe biologice, categoria B (UN 3373), care pot fi expediate cu un FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box sau orice ambalaj FedEx TempAssure.

12.9 Predarea și livrarea bunurilor periculoase. Nu toate locațiile FedEx acceptă bunuri periculoase. Anumite locații FedEx nu acceptă clase specifice de bunuri periculoase, iar bunurile periculoase nu sunt acceptate pentru a fi expediate prin toate Serviciile de transport. FedEx își rezervă dreptul de a refuza bunurile periculoase în orice locație în care acestea nu pot fi acceptate în conformitate cu legea aplicabilă, sau la discreția FedEx. Dacă nu este depusă într-o locație cu personal care acceptă bunuri periculoase, Expedierea trebuie să fie predată către FedEx printr-o preluare programată la locația clientului.

12.10 Fără redirecționare. Bunurile periculoase nu pot fi redirecționate către o altă adresă decât adresa Destinatarului dorită inițial furnizată de către Expeditor.

12.11 Răspunderea potențială a Expeditorului. Legile sau reglementările aplicabile pot impune FedEx să raporteze Expedierile necorespunzător declarate sau nedeclarate de bunuri periculoase către autoritățile de reglementare sau guvernamentale corespunzătoare. Expeditorul poate fi pasibil de amenzi și alte penalități conform legii aplicabile.

12.12 Secțiunea 19 (Garanția de rambursare a banilor) nu se aplică Expedierilor de bunuri periculoase.


13. Formalități vamale.

13.1 Expedierile care traversează granițe naționale pot fi vămuite de serviciile vamale. Intră în responsabilitatea Expeditorului să se asigure că bunurile sunt expediate în conformitate cu toate cerințele vamale de reglementare, să furnizeze toate documentele și informațiile necesare pentru formalitățile vamale, precum și să declare și să garanteze că toate declarațiile și informațiile pe care le furnizează, referitoare la bunuri și la vămuirea Expedierii, sunt și continuă să fie adevărate, corecte și complete, inclusiv încadrarea în Sistemul armonizat corespunzător, de descriere și codificare a mărfurilor. Este posibil ca Expedierile pentru care sunt necesare alte documente în afară de Documentul de expediere (de exemplu, o factură comercială) să aibă nevoie de un timp de tranzit suplimentar. FedEx își rezervă dreptul, la discreția exclusivă a FedEx, de a percepe Expeditorului orice penalități, amenzi, daune sau alte costuri sau cheltuieli, inclusiv taxe de depozitare, rezultate dintr-o acțiune de executare a oricărei autorități guvernamentale competente sau din nerespectarea de către Expeditor a obligațiilor stabilite prin prezenta.

13.2 Intră în responsabilitatea Expeditorului să se asigure, pe propria cheltuială, că bunurile expediate internațional sunt acceptate pentru intrare în țara de destinație, în conformitate cu legile aplicabile, și că respectă toate cerințele privind licențele sau permisele, dacă este cazul.

13.3 De asemenea, poate fi necesar ca Expeditorul să furnizeze informații suplimentare pentru a obține permisiunea altor agenții de reglementare în țara de destinație, înainte de livrarea către Destinatar. Expedierile care conțin bunuri sau produse reglementate de mai multe agenții guvernamentale din alte țări de destinație (cum ar fi agenții naționale responsabile pentru siguranța alimentară, pentru protecția sănătății publice, pentru produse farmaceutice și medicale, pentru plante și animale, pentru produse din animale sălbatice, pentru telecomunicații și alte standarde pentru echipamente electronice, precum și alte agenții similare) pot necesita un timp suplimentar pentru vămuire. Toate cheltuielile pentru trimiterea și returnarea în și din țările în care nu este permisă intrarea îi vor fi facturate Expeditorului.

13.4 Dacă Expedierile sunt reținute de serviciile vamale sau de alte agenții, din cauza documentației incorecte sau inexistente, FedEx poate încerca să notifice Destinatarul. Dacă legile locale cer ca Destinatarul să transmită informațiile sau documentele corecte, iar Destinatarul nu face acest lucru într-un interval de timp rezonabil, FedEx poate hotărî că Expedierea poate fi considerată nelivrabilă în conformitate cu legile în vigoare (consultați Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)). Dacă Destinatarul nu transmite informațiile sau documentația solicitată, iar legile locale îi permit Expeditorului să le transmită, FedEx poate încerca să notifice Expeditorul. Dacă Expeditorul nu transmite informațiile sau documentația într-un interval de timp rezonabil, care poate fi determinat de FedEx, Expedierea va fi considerată nelivrabilă, în conformitate cu legile în vigoare. FedEx nu își asumă nicio responsabilitate dacă nu poate finaliza o livrare din cauza documentației incorecte sau inexistente, indiferent dacă FedEx încearcă sau nu să notifice Destinatarul sau Expeditorul.

13.5 Dacă legile locale permit acest lucru sau dacă nu există alte instrucțiuni (de exemplu, prin opțiunea „FedEx International Broker Select”, descrisă mai jos), FedEx va efectua vămuirea Expedierilor internaționale. FedEx va trimite informațiile despre Expediere către vamă și alte agenții de reglementare, pentru efectuarea formalităților vamale. FedEx poate percepe o taxă suplimentară pentru serviciul vamal, dacă este cazul, pentru Expedierile internaționale pentru procesarea vamală, pentru plata de taxe și impozite către o agenție vamală în numele plătitorului, pentru Serviciile solicitate de către Expeditor, Beneficiar sau o terță parte sau pentru recuperarea costurilor transferate către FedEx de către agenția de reglementare pentru înregistrări conform reglementărilor. Tipurile și sumele taxelor variază în funcție de țară. Consultați fedex.com/ancillary/go/service pentru o listă a taxelor auxiliare pentru formalități vamale din țara de destinație.

13.6 FedEx va acționa în calitate de agent al Expeditorului sau Destinatarului (după cum este cazul) numai în scopul efectuării formalităților vamale și al trecerii Expedierii prin vamă. Dacă este posibil și adecvat, Expeditorul va autoriza FedEx sau agentul vamal desemnat de FedEx să facă și să completeze declarațiile vamale și să efectueze toate acțiunile corelate, în calitate de reprezentant direct, pentru și în numele și pe răspunderea Expeditorului sau a Destinatarului. Dacă este cazul, Expeditorul se va asigura că Destinatarul autorizează FedEx în conformitate cu prezenta prevedere.

13.7 FedEx nu va compensa și nici nu va factura taxe și impozite dacă, în momentul plasării comenzii de transport, a selectat Opțiune selectare broker. Acceptabilitatea și restricțiile privind mărfurile, atunci când se folosește Opțiunea FedEx de selectare broker, variază în funcție de țară.

13.8 În anumite situații, la discreția FedEx, FedEx poate accepta instrucțiuni pentru a utiliza un agent vamal desemnat, altul decât cel al FedEx (sau agentul desemnat de FedEx) sau agentul desemnat de către Expeditor. În orice situație, FedEx (sau agentul desemnat de FedEx) își rezervă dreptul de a vămui Expedierea dacă agentul nu poate fi determinat sau dacă nu va efectua vămuirea sau dacă nu sunt furnizate către FedEx informații complete privind agentul (inclusiv, dar fără limitare la numele, adresa, numărul de telefon și codul poștal).

13.9 În cazul Expedierilor care trebuie vămuite de către Destinatar, FedEx îi va oferi documentația vamală Destinatarului, iar livrarea documentației constituie livrarea la timp.


14. Taxe și impozite.

14.1 Pentru a efectua formalitățile vamale aferente anumitor articole, FedEx poate plăti în avans taxele și impozitele așa cum sunt ele estimate de către oficialitățile vamale în numele plătitorului și să perceapă o taxă suplimentară pentru acest lucru. Pentru toate Expedierile, FedEx poate contacta Plătitorul și poate solicita confirmarea aranjamentelor de rambursare drept condiție pentru finalizarea vămuirii și a livrării, și, la discreția FedEx, să solicite plata taxelor și impozitelor înainte de declararea expedierilor libere de vamă pentru Destinatar. Pentru detalii suplimentare, contactați Serviciul Asistență Clienți FedEx.

14.2 FedEx furnizează estimări ale taxelor vamale și impozitelor numai prin intermediul funcției taxe și impozite estimate de pe fedex.com. Taxele și impozitele finale pot varia.

14.3 În cazul în care exactitatea sau corectitudinea taxelor și impozitelor evaluate pentru o Expediere este contestată, FedEx sau agentul vamal desemnat poate analiza documentele de transport, prezentate împreună cu Expedierea. Dacă FedEx determină că taxele și impozitele au fost evaluate corect, Expeditorul este de acord să plătească taxele și impozitele sau Expeditorul își asumă faptul că sunt plătite de către Destinatar, dacă este cazul.

14.4 În cazul în care FedEx plătește taxe, impozite sau alte taxe către o agenție vamală, în numele plătitorului, plătitorului i se va percepe o taxă de servicii vamale accesorii bazată pe un tarif fix sau un procentaj din suma totală avansată. Această taxă suplimentară pentru formalități vamale va depinde de țara de destinație. Pentru mai multe informații despre taxele suplimentare de servicii auxiliare percepute, consultați fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Dacă Expeditorul nu desemnează un plătitor pe Documentul de expediere, taxele și impozitele îi vor fi facturate automat Destinatarului, dacă acest lucru este permis. „Taxe și impozite ale expeditorului facturii” și „Taxe și impozite facturate terților” sunt opțiuni disponibile numai pentru livrări în locații specificate. Pentru detalii suplimentare, contactați serviciul Asistență Clienți FedEx.

14.6 Indiferent de orice instrucțiuni contrare de plată, Expeditorul este în cele din urmă responsabil pentru plata taxelor și impozitelor și a tuturor tarifelor și taxelor suplimentare legate de plata FedEx a taxelor și impozitelor dacă plata nu este primită. Dacă un Destinatar sau un terț de la care este solicitată confirmarea rambursării refuză să plătească taxele și impozitele atunci când sunt solicitate, FedEx poate contacta Expeditorul pentru acestea. Dacă Expeditorul refuză să facă aranjamente satisfăcătoare pentru a compensa FedEx, Expedierea îi va fi returnată Expeditorului (iar, în acest caz, Expeditorul va răspunde atât pentru taxele inițiale, cât și pentru cele de returnare), sau va fi dusă într-un depozit general pentru depozitare temporară, sau într-un depozit aflat sub control vamal sau va fi considerată nelivrabilă. Dacă Taxele de transport pentru o Expediere sunt facturate pe un card de credit, FedEx își rezervă dreptul de a deduce din contul cardului de credit și cheltuielile necolectate, aferente taxelor și impozitelor asociate Expedierii respective.

14.7 În funcție de opțiunile disponibile în locațiile specificate, dacă FedEx nu poate obține o confirmare acceptabilă a aranjamentelor pentru rambursarea sumelor aferente taxelor și impozitelor, este posibil ca Expedierea să fie întârziată. Aceste întârzieri sau orice altă nerespectare a prezentelor Condiții constituie răspunderi neasumate și nu reprezintă neîndepliniri ale Serviciului. În consecință, acestea nu sunt acoperite de Garanția de rambursare a banilor (consultați Secțiunea 19 (Garanția de rambursare a banilor) și Secțiunea 21 (Răspunderi neasumate)).

14.8 Plata taxelor și impozitelor se va efectua numai prin următoarele metode, la discreția FedEx: numerar, cec (personal sau de afaceri, cu condiția de a se oferi o identificare validă), card de credit, ordin de transfer, cec de călătorie, cont de debit sau de reportare. FedEx nu acceptă plata în avans a taxelor și impozitelor.

14.9 FedEx nu își asumă nicio responsabilitate pentru Expedierile abandonate în vamă, iar aceste Expedieri pot fi considerate nelivrabile.


15. Traseu.

FedEx determină traseul tuturor Expedierilor. Traseul se poate schimba din când în când fără notificare prealabilă. FedEx nu poate dezvălui detaliile rutei sau măsurile detaliate de securitate a rețelei, pentru a proteja mărfurile care călătoresc acolo. Prin urmare, nu sunt permise nici audituri la locațiile sau vehiculele rețelei FedEx, cu excepția cazului în care există o cerință statutorie sau legală.


16. Livrarea.

16.1 Expedierile sunt livrate la adresa Destinatarului sub rezerva Secțiunilor 16.7, 16.8 și 16.9 de mai jos. Nu există nicio obligație de a livra Expedierea în mod personal Destinatarului. FedEx poate livra o Expediere Destinatarului sau oricărei alte persoane care pare să aibă autoritatea de a accepta livrarea Expedierii în numele Destinatarului. Adresele de expediere trebuie să includă întotdeauna adresa completă a Destinatarului, numărul de telefon și adresa de e-mail.

16.2 Adresele cutiei poștale pot fi utilizate pentru anumite locații internaționale, cu condiția ca Expeditorul să furnizeze către FedEx numărul de telefon al Destinatarului pentru a facilita livrarea.

16.3 FedEx nu va răspunde în nicio situație pentru nicio pretenție referitoare la confiscarea sau reținerea bunurilor de către serviciile vamale sau alte autorități guvernamentale în timp ce erau în tranzit.

16.4 Expedierile către hoteluri, spitale, birouri guvernamentale sau întreprinderi, campusuri universitare sau alte facilități care au o cameră de corespondență sau o zonă centrală de recepție pot fi livrate în camera de corespondență sau în zona centrală de recepție, cu excepția cazului în care FedEx a precizat sau convenit altfel înainte de expediere.

16.5 FedEx va aborda orice solicitare de modificare a unei adrese care nu reprezintă o redirecționare sau o corectare a adresei ca fiind Expedieri noi și se vor aplica noi Tarife de transport.

16.6 Livrarea sâmbăta, dacă este disponibilă, va face obiectul unei taxe speciale de manipulare în țările în care sâmbăta nu este o zi de lucru obișnuită.

16.7 FedEx poate să refuze preluarea sau livrarea unei Expedieri, sau să utilizeze aranjamente alternative de preluare sau livrare, pentru a menține siguranța angajaților săi în situațiile în care FedEx consideră că Serviciile sale pot fi utilizate pentru a încălca orice legi, reglementări sau reguli aplicabile.

16.8 Instrucțiuni de livrare de la Expeditor: Opțiuni pentru semnătură la livrare

a. FedEx oferă „Opțiuni de semnare a livrării”, care pot fi selectate de către Expeditor la momentul completării Documentului de expediere, din și către țările și teritoriile selectate, și pentru anumite Servicii de transport (consultați fedex.com sau contactați Serviciul Asistență Clienți FedEx pentru detalii suplimentare).

b. Expeditorul recunoaște faptul că Opțiunile pentru semnătură la livrare selectate de către Expeditor se pot referi, dar nu sunt limitate, la: (i) eliberarea unei Expedieri fără semnătură pentru livrare; (ii) livrarea către un vecin, portar, manager de clădire sau o altă persoană similară; (iii) eliberarea unei Expedieri numai unei persoane adulte conform legii la adresa de livrare; (iv) sau orice combinație a instrucțiunilor de mai sus. Selectarea de către Expeditor a Opțiunii pentru semnătură la livrare va avea întâietate față de orice alte instrucțiuni de livrare, primite de la Destinatar.

c. Se pot aplica taxe suplimentare pentru Opțiunile pentru semnătură la livrare. Consultați Secțiunea 4 (Combustibil și alte taxe suplimentare).

d. În cazul în care Expeditorul nu selectează o Opțiune de semnătură de livrare, FedEx va urma procedurile sale standard de livrare.

16.9 Instrucțiuni de livrare de la Destinatar: Expedieri B2C

a. În locațiile selectate, FedEx poate livra Expedieri B2C în conformitate cu instrucțiunile suplimentare primite de FedEx de la Destinatar. Expeditorul recunoaște în mod expres și este de acord că aceste instrucțiuni pot modifica instrucțiunile de livrare convenite inițial sau Timpul de angajament de livrare convenit inițial între FedEx și Expeditor.

b. Expeditorul recunoaște și este de acord că instrucțiunile Destinatarului se pot referi, dar nu sunt limitate, la: (i) amânarea termenului de livrare; (ii) livrarea unui vecin, portar sau recepționer; (iii) livrarea către o altă adresă sau către o altă persoană, cu condiția ca această altă adresă să se afle în aceeași țară, așa cum se menționează în Documentul de expediere; (iv) furnizarea de instrucțiuni cu privire la locul de plecare a Expedierii B2C fără obținerea unei semnături pentru livrare; (v) lăsarea Expedierii B2C într-un punct de preluare (de exemplu, o locație de vânzare cu amănuntul); sau (vi) orice combinație a instrucțiunilor de mai sus. În caz de anulare (parțială) a transportului înainte de livrare de către Expeditor și/sau Destinatar, toate taxele rămân scadente și datorate FedEx.

c. FedEx poate modifica din când în când disponibilitatea opțiunilor de livrare pentru Expedierile B2C, în funcție de limitările geografice și de altă natură. Pentru informații suplimentare despre disponibilitățile și condițiile opțiunii de livrare, consultați fedex.com.

d. Secțiunea 19 (Garanția de rambursare a banilor) nu se aplică Expedierilor B2C pentru care Destinatarul a furnizat instrucțiuni suplimentare de livrare în conformitate cu această prevedere.

e. În cazul în care un Destinatar furnizează instrucțiuni suplimentare de livrare pentru alte Expedieri decât cele B2C, atunci Expeditorul recunoaște și este de acord să se oblige sub prezenta Secțiune 16.


17. Relivrarea.

17.1 Livrări Business. FedEx va încerca din nou livrarea, fie automat, fie la cerere, dacă: (a) nimeni la adresa Destinatarului sau la o adresă învecinată nu este disponibil pentru a semna pentru Expediere și nu există nicio eliberare a semnăturii în dosar; (b) expeditorul a selectat o Opțiune de semnare a livrării FedEx și nu este disponibil niciun destinatar eligibil pentru semnarea livrării; sau (c) FedEx stabilește că poate reține Expedierea. În cazul în care Livrarea Business nu a fost livrată după trei încercări de livrare sau după ce a fost reținută timp de cinci zile lucrătoare de la data primei încercări de livrare și, după caz, s-a obținut liberul de vamă în țara de destinație, va fi considerată nelivrabilă (consultați Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)).

17.2 Livrări rezidențiale și Expedieri B2C. Dacă o livrare rezidențială nu poate fi finalizată la prima încercare la adresa Destinatarului sau la o adresă învecinată, FedEx poate, la alegerea sa, fie să reîncerce livrarea, să rețină Expedierea până când nu primesc instrucțiuni suplimentare de livrare de la Expeditor sau Destinatar, sau livrează către o locație care urmează să fie determinată de FedEx. Dacă o livrare rezidențială nu poate fi livrată printr-o reîncercare, sau Expeditorul sau Destinatarul nu furnizează instrucțiuni suplimentare de livrare sau FedEx nu poate facilita livrarea către o altă locație care urmează să fie stabilită de către FedEx, Expedierea poate fi considerată nelivrabilă (consultați Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)).


18. Expedieri nelivrabile.

18.1 O Expediere care nu poate fi livrată este una care nu poate fi livrată din motive care includ, dar nu se limitează la, oricare dintre următoarele: (a) adresa Destinatarului este incompletă, ilizibilă, incorectă sau nu poate fi localizată, (b) Destinatarul unei Expedieri nu poate fi contactat sau Destinatarul nu reușește să recupereze Expedierea, (c) Expedierea a fost adresată unei zone care nu este deservită de FedEx, (d) locul de activitate al Destinatarului este închis (e) livrarea este imposibilă din cauza indisponibilității sau refuzului unei persoane corespunzătoare care să accepte livrarea sau să semneze pentru livrarea Expedierii, (f) Expedierea nu este în măsură să treacă de autoritățile vamale, (g) Expedierea ar putea provoca daune sau întârzieri altor Expedieri sau bunuri sau vătămări persoanelor, (h) Expedierea conține articole interzise, (i) Destinatarul nu poate sau refuză să plătească pentru o Expediere cu facturare la Destinatar, (j) Expedierea a fost ambalată necorespunzător, (k) conținutul sau ambalajul Expedierii sunt deteriorate în măsura în care reambalarea nu este posibilă sau (l) niciunul dintre motivele expuse în Secțiunile 17 (Relivrarea).

18.2 Dacă o Expediere este nelivrabilă din orice motiv, FedEx poate încerca să notifice Expeditorul pentru a aranja returnarea Expedierii, fără a încălca în vreun fel o constrângere legală locală. Dacă Expeditorul nu poate fi contactat în termen de cinci zile lucrătoare sau nu dă instrucțiuni într-o perioadă rezonabilă de timp, FedEx poate returna Expedierea Expeditorului; sau plasa Expedierea în depozit temporar, un depozit de comenzi generale sau un depozit vamal sau poate elimina Expedierea. În cazul în care o Expediere nu poate fi livrată, trecută prin vamă sau returnată, Expedierea poate fi transferată sau eliminată de FedEx. Expeditorul va răspunde pentru toate costurile, Tarifele și taxele suportate pentru returnarea, depozitarea sau eliminarea unei Expedieri nelivrabile, cu excepția situației în care Expedierea a fost nelivrabilă din cauza FedEx.

18.3 Expedierile care nu pot fi returnate din cauza constrângerilor locale de reglementare vor fi fie plasate într-un depozit temporar, într-un depozit de comenzi generale sau într-un depozit vamal sau vor fi eliminate în conformitate cu legislația locală. Expeditorul acceptă să plătească costurile suportate de FedEx pentru această depozitare sau eliminare.

18.4 Tarifele de returnare vor fi evaluate în contul Expeditorului, împreună cu Tarifele originale, cu excepția situației în care Expedierea a fost nelivrabilă din cauza FedEx. De asemenea, vor fi incluse orice alte Taxe suportate de FedEx în procesul de returnare. Pentru returnarea Expedierilor care nu pot fi livrate care conțin bunuri periculoase, Expeditorul trebuie să furnizeze un Document de expediere completat și toate celelalte documente necesare.


19. Garanția de rambursare a banilor.

FedEx oferă o garanție de returnare a banilor pentru anumite Servicii de transport, sub rezerva acestor Condiții. Această garanție de restituire a banilor poate fi suspendată, modificată sau revocată de FedEx în orice moment și fără notificare prealabilă nici Expeditorului, nici Destinatarului. O astfel de suspendare, modificare sau revocare se aplică Expedierilor oferite către FedEx după acea dată. Detalii despre statusul curent al garanției de restituire a banilor sunt disponibile pe fedex.com.

19.1 Garanția de rambursare a banilor.

a. În caz de nefuncționare a Serviciului și la cerere, FedEx, la alegerea sa, fie va rambursa, fie va credita factura aplicabilă Taxelor de transport ale plătitorului, sub rezerva limitărilor stabilite mai jos.

b. Garanția de restituire a banilor FedEx se aplică Serviciilor de transport, cu excepția Expedierilor trimise ca Intra-Europe Economy sau FedEx International Connect Plus.

c. Dacă un Expeditor predă Colete care depășesc numărul, tipul, dimensiunea sau greutatea Coletelor predate în medie pentru respectiva locație de către Expeditor pe tot parcursul anului, FedEx poate accepta astfel de Colete, dar poate suspenda garanția de restituire a banilor sau poate ajusta timpii de angajament.

d. În caz de eșec al Serviciului, această garanție de restituire a banilor este remediul exclusiv al Expeditorului pentru recuperarea tuturor sau a oricărei părți a taxelor de transport pentru o Expediere. Dacă garanția de restituire a banilor este suspendată, nu există angajamente de livrare pentru Expedierile afectate și, prin urmare, nu există remediere sau recuperare a taxelor de transport pentru ceea ce altfel ar constitui un eșec al Serviciului.

19.2 Limitări. Se aplică următoarele limitări:

a. Este permisă o singură rambursare sau creditare per Expediere. În cazul Expedierilor cu mai multe piese, această garanție de returnare a banilor se aplică fiecărui Colet din expediere. Dacă survine un eșec al Serviciului pentru orice Colet din cadrul transportului, o rambursare sau un credit va fi acordat numai pentru partea din taxele de transport aplicabile acelui Colet.

b. Un credit sau o rambursare în conformitate cu politica de garanție de restituire a banilor va fi aplicată numai contra costurilor de transport pentru Expedierea care a dat naștere creditului. Garanția de rambursare nu se aplică taxelor, impozitelor sau oricăror alte taxe care nu sunt taxe de transport.

c. În cazul în care Expeditorul solicită o livrare mai târziu de Timpul angajamentului de livrare original înainte de prima încercare de livrare, Timpul angajamentului de livrare pentru aplicarea politicii de garanție a rambursării banilor va fi ajustat pentru a ține cont de data sau ora de livrare solicitată.

d. Sărbătorile naționale sau legale la locul de preluare și la locul de destinație pot afecta timpul de tranzit. Angajamentul de livrare pentru aplicarea garanției de restituire a banilor va fi prelungit pentru o perioadă egală cu durata vacanței. Programul internațional de vacanță FedEx este disponibil pe fedex.com; cu toate acestea, sărbătorile locale sau regionale ale unei țări pot afecta și timpul de tranzit.

e. Pentru livrările programate pentru livrare în cele șapte zile calendaristice anterioare zilei de Crăciun, angajamentul de livrare pentru aplicarea garanției de restituire a banilor este prelungit până la sfârșitul zilei, la data publicată a angajamentului de livrare pentru serviciul și destinația selectată.

f. Pentru FedEx International Next Flight Transport Services, Timpul angajamentului de livrare indicat poate fi modificat din mai multe motive, inclusiv întârzieri de zbor sau anulări din cauza controlului traficului aerian, a vremii sau a problemelor mecanice. Dacă se modifică Timpul de angajament de livrare, garanția de returnare a banilor se va aplica numai pentru cel mai recent Timp de angajament de livrare menționat.

g. Pentru livrările FedEx Europe First (pentru care se aplică o taxă de livrare în plus față de tariful FedEx International Priority), FedEx va rambursa sau solicita factura aplicabilă la cerere:

i. taxa de livrare FedEx Europe First, dar nu Taxele de transport, în caz de neîndeplinire a Serviciului pentru un serviciu FedEx Europe First; sau

ii. Taxele de transport în plus față de taxa de livrare FedEx Europe First, în caz neîndeplinire a Serviciului pentru un serviciu FedEx International Priority.

Toate restricțiile și limitările stabilite în această Secțiune privind garanția de restituire a banilor se aplică în mod egal Serviciului FedEx Europa First.

h. Dacă expeditorul alege să lase o expediere fie la un „centru de expediere autorizat FedEx”, fie la o „cutie de expediere FedEx”, timpul angajamentului de livrare va începe atunci când Expedierea este colectată de FedEx de la Centrul de expediere autorizat FedEx sau de la FedEx Drop Box, după caz. Detalii despre orele limită aplicabile în vigoare pot fi găsite la Centrul Național Autorizat FedEx sau FedEx Drop Box, după caz.

19.3 Excluderi. Această garanție de rambursare nu se aplică, iar FedEx nu va fi obligată să restituie sau să crediteze Taxele de transport, dacă:

a. FedEx furnizează dovada livrării la timp, constând din data și ora livrării și, dacă este cazul, numele persoanei care a semnat pentru Expediere.

b. Eșecul serviciului a rezultat, total sau parțial, din oricare dintre circumstanțele descrise în Secțiunea 21 (Exonerări de răspundere).

c. Numărul contului FedEx al plătitorului nu era în stare de creditare bună sau instrucțiunile de plată nu erau valide

d. Numerele incorecte de urmărire FedEx au fost aplicate respectivului Pachet sau Expedierii de către clienți utilizând dispozitive de expediere electronice FedEx.

e. Expedierea conținea, chiar dacă o astfel de Expediere este acceptată în mod expres de FedEx, articole interzise, mărfuri periculoase sau gheață carbonică.

f. Expedierea a fost întârziată din cauza cerințelor vamale sau a altor cerințe de reglementare.

g. Întârzierea livrării a fost cauzată de respectarea politicilor FedEx privind plata taxelor și impozitelor înainte de vămuire sau la livrare.

h. Expedierea a fost trimisă la adresa unei cutii poștale acceptabile pentru livrare.

i. Destinatarul a furnizat instrucțiuni de livrare către FedEx, în conformitate cu Secțiunea 16.9 (Instrucțiuni de livrare de la Destinatar: Expedieri B2C).

j. Expedierea a fost întârziată din cauza informațiilor incorecte, incomplete sau inexacte ale destinatarului sau a indisponibilității sau refuzului unei persoane adecvate sau eligibile de a accepta livrarea sau de a semna pentru Colet.

k. Expedierea este nelivrabilă (consultați Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)) sau returnată.

l. Această garanție de restituire a banilor nu se aplică cererilor de ajustare a facturilor pe baza taxelor suplimentare.

m. Pentru Expedierile FedEx International Broker Select, dacă Expeditorul sau Destinatarul specifică un broker vamal, altul decât FedEx sau brokerul desemnat de FedEx.

19.4 Cereri de rambursare sau de creditare. Nerespectarea oricăreia dintre următoarele condiții, inclusiv notificarea în modul și în termenele stabilite, va avea ca rezultat refuzul rambursării expeditorului sau a cererii de credit, în consecință, expeditorul nu poate recupera compensația pentru o nereușită a serviciului:

a. Termene limită pentru notificarea unei cereri. FedEx trebuie să primească o notificare cu privire la o cerere de rambursare sau de credit a taxelor de transport prin unul dintre canalele aprobate în termen de 15 zile de la data facturii (sau de la data expedierii, dacă este plătită în avans).

b. Informații necesare. Toate notificările privind o neîndeplinire a Serviciului trebuie să includă numărul de cont FedEx al Expeditorului, dacă există; numărul de urmărire al Documentului de expediere sau al FedEx; data Expedierii și informații complete și precise ale Destinatarului.

c. Metode de depunere a cererii. Plătitorul poate solicita rambursarea sau creditarea taxelor de transport din cauza unei neîndepliniri a Serviciului prin e-mail, fedex.com, sau apelând Serviciul Asistență Clienți FedEx. Metodele pot varia în funcție de locația expedierii. Orice abatere de la aceste metode de depunere a cererii nu va fi considerată valabilă. De exemplu, plata parțială împotriva unei facturi nu este considerată o cerere de ajustare a facturii sau notificarea unei cereri de rambursare.


20. Limitele răspunderii.

20.1 Limite standard de răspundere pentru serviciile de transport. Răspunderea FedEx pentru pierderi, daune sau întârzieri în legătură cu furnizarea de servicii de transport va fi limitată la cea mai mare dintre (a) suma prevăzută de convențiile aplicabile sau (b) 100 USD pe expediere (cu excepția cazului în care Expeditorul declară o valoare mai mare pentru Expediere și plătește taxa necesară, așa cum este descris în secțiunea 20.3). FedEx va aplica, de asemenea, astfel de limite tuturor reclamațiilor care decurg din furnizarea de Servicii de transport interne în absența oricăror limite obligatorii sau inferioare de răspundere în legislația națională aplicabilă transporturilor (cu excepția cazului în care Expeditorul declară o valoare mai mare pentru transport și plătește taxa necesară astfel cum este descris în secțiunea 20.3).

20.2 Limite de răspundere pentru alte plângeri. Dacă nu este reglementat de secțiunea 20.1 (Limite standard de răspundere pentru serviciile de transport), răspunderea FedEx pentru pierderi, daune, întârzieri sau orice altă reclamație în legătură cu furnizarea de servicii auxiliare sau alte încălcări ale contractului este limitată la 3,40 euro pe kilogram, în toate cazurile care nu depășesc o răspundere maximă de 10.000 de euro pentru fiecare eveniment sau serie de evenimente conectate.

20.3 Răspundere maximă: Valoare declarată pentru transport. FedEx nu furnizează asigurare de marfă sau asigurare pentru toate riscurile, dar Expeditorul poate alege să plătească o taxă suplimentară pentru a specifica o valoare declarată pentru transport pe Documentul de expediere, peste limitele menționate în Secțiunile 20.1 și 20.2 precedente. Dacă Expeditorul face o astfel de alegere, se aplică următoarele condiții:

a. Valoarea declarată pentru transport reprezintă răspunderea maximă a FedEx în legătură cu transportul și nu poate fi mai mare decât Valoarea declarată pentru vamă menționată în Documentul de expediere.

b. Expeditorul își asumă riscurile și pierderile care depășesc Valoarea declarată pentru transport.

c. Se va evalua o taxă pentru fiecare 100 USD (sau o fracțiune din acestea) prin care Valoarea declarată pentru transport depășește limitele standard de răspundere altfel aplicabile, astfel cum sunt stabilite mai sus, până la sumele maxime stabilite mai jos. Expeditorul ar trebui să se refere la fișele tarifare FedEx în vigoare la momentul Expedierii sau să apeleze FedEx pentru mai multe informații despre taxa suplimentară.

d. Indiferent de valoarea declarată pentru transport, răspunderea FedEx pentru pierderi, daune, întârzieri sau orice alte reclamații dovedite în legătură cu Expedierea nu va depăși costul de reparație al Expedierii, valoarea sa amortizată sau costul de înlocuire, oricare dintre acestea este mai mic. FedEx are dreptul să solicite o dovadă independentă a valorii conținutului unei Expedieri pentru care se face o plângere.

e. Valoarea maximă declarată pentru vamă și transport este limitată, poate varia în funcție de locație și nu este oferită în toate țările și teritoriile. Valoarea maximă declarată la vamă pentru conținutul unei expedieri FedEx Envelope sau FedEx Pak, indiferent de destinație, este de 500 USD pe expediere. Valoarea maximă declarată pentru transport, pentru conținutul unei expedieri FedEx Envelope sau FedEx Pak, indiferent de destinație, este de 100 USD pe expediere. Bunurile cu o valoare reală sau declarată care depășește aceste sume nu trebuie expediate prin FedEx Envelope sau FedEx Pak. 

f. Cu excepția cazului în care FedEx specifică altfel, valoarea maximă declarată pentru transport este de 50.000 USD pe expediere, cu excepția serviciilor de transport de marfă, care au o valoare maximă declarată pentru limita de transport de 100.000 USD pe expediere.

g. Nu este disponibilă nicio compensație pentru (i) pierderi cu caracter de consecință sau (ii) întârzieri sau pierderi care rezultă din încălcarea de către Expeditor a obligațiilor care îi revin în temeiul acestor Condiții.

h. Nu este disponibilă nicio compensație pentru pierderile legate de Serviciile auxiliare.

i. Orice încercare de a declara o valoare pentru transport sau vamă care depășește sumele maxime admise în aceste Condiții este nulă. O astfel de valoare declarată va fi redusă automat la limitele autorizate pentru Expediere. Acceptarea FedEx pentru transportul oricărei Expedieri care are o valoare declarată care depășește sumele maxime admise nu constituie o renunțare la nicio prevedere a acestor Condiții. FedEx nu poate onora solicitările de modificare a informațiilor privind valoarea declarată de pe Documentul de expediere după prezentarea acestuia la FedEx.

j. Când Expeditorul nu a specificat valoarea declarată pentru transportul fiecărui Colet individual în Documentul de expediere, dar a specificat o valoare declarată totală pentru Expediere în ansamblu, valoarea declarată a fiecărui Colet va fi determinată prin împărțirea valorii totale declarate la numărul Coletelor din Documentul de expediere. În nicio situație, valoarea declarată a unui Colet dintr-o Expediere nu depășește valoarea declarată a Expedierii.

20.4 Articole unice. Răspunderea FedEx pentru Expedierile care conțin articole unice, fie totală, fie parțială, este limitată la o valoare declarată maximă pentru transport de 1.000 USD pe Expediere sau la limita stabilită de convenția relevantă pentru transportul de mărfuri, oricare dintre acestea este mai mare.


21. Exonerări de răspundere.

21.1 FedEx nu își asumă nicio răspundere pentru:

a. Sub rezerva altor limitări stabilite în aceste condiții, orice daune care depășesc valoarea declarată pentru transport Secțiunea 20.3 (Răspundere maximă: Valoare declarată pentru transport)) sau limitarea răspunderii, astfel cum este stabilit în Convenția aplicabilă sau, pentru livrările din și între locațiile specificate dintr-o țară, prin legea locală obligatorie aplicabilă, oricare dintre acestea este mai mare, indiferent dacă FedEx știa sau ar fi trebuit să știe că astfel de daune ar putea avea loc;

b. Pierderi sau daune speciale, accidentale, de consecință sau indirecte, inclusiv costurile transportului alternativ, pierderea veniturilor, încasărilor, utilizării sau profiturilor, economiilor anticipate, fondului comercial sau pierderii oportunității; și

c. Pierderi sau întârzieri în anumite circumstanțe prevăzute în Secțiunea 19.3 (Garanția de rambursare a banilor – Excluderi).

21.2 Expeditorul își asumă orice expunere la și riscul oricărei pierderi, deteriorări sau întârzieri dincolo de cea asumată în mod expres de FedEx în aceste Condiții. Expeditorul ar trebui să-și comande propria asigurare, dacă dorește. FedEx nu oferă asigurare.

21.3 FedEx nu își asumă nicio răspundere și nici FedEx nu va efectua nicio ajustare, rambursare sau creditare de orice fel pentru orice pierdere, deteriorare, întârziere, livrare greșită, nelivrare, dezinformare sau nefurnizarea de informații, cauzate sau rezultate din oricare dintre următoarele evenimente (nu este o listă exhaustivă):

a. acțiunea, inacțiunea sau omisiunea din partea Expeditorului, a Destinatarului sau a altei părți care are un interes în Expediere;

b. natura Expedierii sau orice defect, viciu caracteristic sau inerent sau fragilitatea acestuia;

c. încălcarea acestor Condiții sau a altor termene și condiții aplicabile Expedierii, inclusiv expedierea unui Articol interzis, bunuri periculoase, declararea incorectă a încărcăturii, securizarea, marcarea sau adresarea Expedierilor;

d. amenzi, penalități sau alte sume financiare percepute în contul Expeditorului sau Destinatarului de către orice autoritate de reglementare sau terță parte;

e. orice evenimente dincolo de controlul FedEx, inclusiv o pandemie sau epidemie, pericole în aer, inamici publici, autorități publice sau de reglementare care acționează cu autoritate aparentă sau reală, acte sau omisiuni ale oficialilor vamali, revolte, greve sau greve anticipate sau alte dispute locale, proteste civile, pericole provocate de o stare de război sau condiții meteorologice sau perturbări naționale, internaționale sau locale în rețelele de transport aerian sau terestru, acte criminale ale oricărei persoane sau entități, inclusiv acte de terorism, dezastre naturale, perturbări sau nefuncționări ale sistemelor de comunicații și informații (inclusiv sistemele FedEx), întârzieri mecanice sau condiții care prezintă un pericol pentru personalul FedEx;

f. ambalare necorespunzătoare sau insuficientă, inclusiv neîndeplinirea obligației Expeditorului de a utiliza ambalaje aprobate de FedEx acolo unde se solicită, recomandă sau este necesară o asemenea aprobare. În special, computerele, dispozitivele electronice, articolele fragile și alcoolul trebuie să fie ambalate în conformitate cu liniile directoare FedEx, disponibile pe fedex.com. Furnizarea de ambalaje, sau sfaturi, asistență sau îndrumări cu privire la ambalarea corespunzătoare a livrărilor de către FedEx nu constituie acceptarea răspunderii de către FedEx, cu excepția cazului în care FedEx prevede în mod expres altfel în scris;

g. respectarea instrucțiunilor de livrare verbale sau scrise de la Expeditor, Destinatar sau persoanele care pretind că reprezintă Expeditorul sau Destinatarul;

h. întârzierea livrării cauzată de respectarea politicilor FedEx privind plata taxelor;

i. Imposibilitatea FedEx de a furniza o copie a documentului de livrare sau o copie a semnăturii obținute la livrare;

j. ștergerea sau pierderea ireversibilă a datelor stocate pe benzi magnetice, în fișiere sau pe alte suporturi de stocare sau ștergerea și deteriorarea imaginilor fotografice sau a coloanelor sonore din filmul expus;

k. nerespectarea de către FedEx a semnelor de „poziționare a coletului” (de exemplu, săgețile „ÎN SUS” sau marcajele „CU ACEST CAPĂT ÎN SUS”);

l. nerespectarea sau întârzierea FedEx de a notifica Expeditorului sau Destinatarului orice întârziere, pierdere sau deteriorare a unei Expedieri, adresa incompletă, incorectă sau inexactă a Destinatarului sau a brokerului vamal, documentație incorectă, incompletă sau lipsă, sau neplata taxelor și impozitelor necesare eliberării unei Expedieri;

m. pierderea sau deteriorarea oricărui articol individual pentru care FedEx nu are o înregistrare verificabilă a primirii, inclusiv în circumstanțe în care, în momentul predării Expedierii către FedEx, bunurile au fost preîncărcate într-o remorcă, paletizate sau ambalate în așa fel încât numărul de articole sau conținutul Expedierii nu poate fi verificat în mod rezonabil;

n. pierderea oricărei informații personale sau financiare, inclusiv numerele de securitate socială, datele nașterii, numerele permisului de conducere, numerele cardurilor de credit sau de debit și informațiile despre contul financiar;

o. neîndeplinirea obligației Expeditorului de a șterge toate livrările introduse într-un sistem sau dispozitiv de livrare FedEx atunci când Expedierea nu este oferită către FedEx;

p. deteriorările indicate de instrumentele de măsurare a șocului, înclinării și temperaturii; și

q. nerespectarea Termenului de angajament de livrare pentru orice Expedieri cu o adresă incompletă sau incorectă (consultați Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)).

21.4 În cazul în care FedEx nu este responsabilă, inclusiv pentru orice răspundere care depășește răspunderea asumată în mod expres de către FedEx în aceste Condiții, Expeditorul va fi responsabil și este de acord să despăgubească FedEx și să exonereze FedEx pentru orice daune cauzate de Expediere companiei FedEx sau unui terț sau de orice plângere a unei terțe părți, în special a Destinatarului.

21.5 Orice plată efectuată de către FedEx în conformitate cu o plângere a Expeditorului sau a unei terțe părți nu va fi considerată o acceptare a răspunderii și nici nu va reprezenta o renunțare la prevederile cuprinse în această Secțiune 21.


22. Fără garanții.

Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, FedEx nu oferă garanții, în mod expres sau implicit.


23. Reclamații.

FedEx va accepta numai depunerea unei cereri de despăgubire referitoare la o Expediere, alta decât o neîndeplinire a unui Serviciu (consultați Secțiunea 19 (Garanția de rambursare a banilor)), în cazul în care reclamantul respectă toate Convențiile aplicabile și următoarea procedură, în caz contrar, nu poate fi formulată nicio cerere împotriva FedEx:

23.1 Notificarea unei reclamații. Toate reclamațiile trebuie notificate FedEx în următoarele limite de timp:

a. Cererile de despăgubire generate de daune (vizibile sau ascunse), de întârzieri (inclusiv reclamațiile privind deteriorarea) sau de conținutul lipsă, în termen de 21 de zile de la livrarea Expedierii. Primirea Expedierii de către Destinatar fără o notificare scrisă în recipisa de livrare, privind deteriorarea, constituie dovada prima facie a faptului că Expedierea a fost livrată în bune condiții.

b. Toate celelalte reclamații, inclusiv reclamațiile privind pierderea, nelivrarea sau livrarea greșită, în termen de nouă luni de la predarea livrării către FedEx.

Toate aceste reclamații trebuie notificate fie în momentul livrării, pe înregistrarea de livrare aplicabilă, prin fedex.com, fie contactând Serviciul Asistență Clienți FedEx.

23.2 Informații necesare. Toate notificările privind reclamațiile trebuie să includă informații complete despre Expeditor și Destinatar, precum și numărul de urmărire FedEx, data expedierii, numărul de piese și greutatea Expedierii. În termen de nouă luni de la predarea Expedierii către FedEx, reclamația trebuie să fie complet documentată prin trimiterea către FedEx a tuturor documentelor justificative relevante (de exemplu facturi de cumpărare, estimări pentru reparații). Ca o condiție prealabilă pentru FedEx, luând în considerare orice reclamație pentru daune, Destinatarul trebuie să pună la dispoziția FedEx conținutul, cutiile de transport originale și ambalajele pentru inspecție, fie la sediul Destinatarului, fie la o unitate FedEx, până la finalizarea reclamației.

23.3 Limitări. FedEx nu este obligată să acționeze în legătură cu nicio reclamație până când nu au fost plătite toate taxele; reclamantul nu poate deduce suma solicitată din acele Taxe. Se poate completa doar o singură reclamație referitoare la o Expediere. Acceptarea plății conform unei reclamații va prescrie orice drept de a recupera daune suplimentare sau de a solicita compensații suplimentare referitoare la acea Expediere. Expeditorii sau Destinatarii ale căror Colete au fost predate către FedEx printr-un consolidator de colete nu au niciun drept la o scutire legală sau echitabilă împotriva FedEx.

23.4 Acțiuni legale. Dreptul de a cere despăgubiri de la FedEx pentru o acțiune care rezultă din transport va fi exclus, cu excepția cazului în care cererea este introdusă în fața unei instanțe autorizate în termen de doi ani de la data efectivă a livrării (în caz de daune, lipsă sau întârziere) sau data preconizată pentru livrare (în caz de pierdere, nelivrare sau livrare greșită) sau în cadrul oricărei prescripții aplicabile, oricare dintre acestea este mai scurtă.


24. Sub-contractarea.

FedEx își rezervă dreptul de a subcontracta integral sau parțial oricare dintre Servicii.


25. Protecția datelor.

25.1 Termeni precum „operator”, „date cu caracter personal”, „persoană vizată” și „prelucrare” vor avea semnificația atribuită acestora în Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (“GDPR”) și orice alte legi și reglementări privind protecția datelor care se aplică prelucrării oricăror date cu caracter personal (“Date personale”) sub aceste Condiții (colectiv “Legea protecției datelor”).

25.2 FedEx și Expeditorul recunosc faptul că ambii sunt operatori în sine cu privire la prelucrarea oricăror Date cu caracter personal de către sau între părți în conformitate cu aceste Condiții.

25.3 În legătură cu prelucrarea oricăror Date cu caracter personal în conformitate cu aceste Condiții, Expeditorul declară că a respectat Legea privind protecția datelor, inclusiv furnizarea persoanelor vizate a informațiilor în conformitate cu Legea privind protecția datelor, furnizarea informațiilor astfel cum sunt conținute în avizul de confidențialitate FedEx la fedex.com, și obținerea unui temei legal în conformitate cu Legea privind protecția datelor, cum ar fi executarea contractului, interesele legitime sau consimțământul.

25.4 Expeditorul va despăgubi FedEx pentru toate costurile, reclamațiile, daunele și cheltuielile suferite sau suportate de către FedEx în legătură cu nerespectarea de către Expeditor a prezentei Secțiuni 25.

25.5 Expeditorul este de acord cu faptul că temeiul legal stabilit în Secțiunea 25.3 (de asemenea) permite orice transfer de Date cu caracter personal către FedEx, filialele sale, sucursalele, consilierii, auditorii sau orice terți angajați de FedEx pentru a-și îndeplini obligațiile față de Expeditor în conformitate cu aceste Condiții în orice țară atât în interiorul, cât și în afara Spațiului Economic European („EEA”).

25.6 Orice transfer de Date cu caracter personal de la Expeditor la FedEx sau invers, din SEE sau Elveția către o țară din afara SEE sau Elveția este supus clauzelor contractuale standard de la operator la operator (Decizia 2004/915/CE) (“SCC-CC”) în sensul articolului 46 alineatul (2) litera (c) GDPR, care sunt disponibile aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. În acest sens, SCC-CC sunt incluse integral în prezentele Condiții, ca referințe. Prin acceptarea acestor Condiții, părțile (a) se consideră că au semnat SCC-CC (b) sunt de acord cu conținutul complet al SCC-CC și (c) vor respecta condițiile din acestea și (d) sunt de acord că orice modificare sau decizia ulterioară și/sau adresa URL se aplică și înlocuiește decizia și/sau adresa URL menționată în această Secțiune 25.6. Conform SCC-CC, FedEx, în calitate de operator de date, va acționa ca exportator de date, inclusiv în numele afiliaților săi, și că Expeditorul, în calitate de operator de date, va acționa ca importator de date sau invers, dacă este cazul. Cele menționate anterior nu aduc prejudicii dreptului FedEx de a decide unilateral dacă dorește să folosească alt mecanism adecvat pentru transferul datelor, în conformitate cu Legile privind protecția datelor. Datele personale transferate pot include detalii de contact ale Expeditorilor și Destinatarilor individuali, cum ar fi numele și adresele, necesare pentru a permite furnizarea eficientă a Serviciilor FedEx, cum ar fi livrarea Coletelor și activarea funcționalităților de urmărire și monitorizare, astfel cum sunt stabilite în continuare sau în alt mod în aceste Condiții și în conformitate cu Anexele la SCC-CC.

25.7 În cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene, autoritatea locală de supraveghere sau o autoritate guvernamentală similară stabilește faptul că oricare dintre Condițiile prevăzute în această Secțiune 25 și/sau SCC-CC nu trebuie sau nu mai reprezintă o metodă legală pentru a facilita transferurile de Date cu caracter personal în afara SEE sau Elveției, părțile vor negocia cu bună-credință o metodă alternativă pentru a facilita astfel de transferuri în mod legal.


26. Acord total.

Aceste Condiții reprezintă întregul acord între părți și, sub rezerva Secțiunii 1 (Aplicare), prevalează asupra oricăror altor termene sau condiții, orale sau scrise. Aceste Condiții nu pot fi anulate decât printr-un acord expres în scris între părți.


27. Delegări.

Nici drepturile și nici obligațiile oricărei părți în temeiul acestor Condiții nu pot fi atribuite sau delegate fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, cu excepția faptului că FedEx poate atribui toate sau o parte din drepturile sale și își poate delega atribuțiile în temeiul acestor Condiții oricăreia dintre afiliați. Fără a limita cele de mai sus, aceste Condiții sunt obligatorii și sunt valabile în beneficiul părților și al succesorilor și cesionarilor lor permiși.


28. Clauză de nerenunțare.

Nerespectarea punerii în aplicare de către FedEx a prevederilor acestor Condiții nu constituie o renunțare la respectiva dispoziție și nu afectează în niciun fel dreptul FedEx de a aplica această prevedere.


29. Legea obligatorie.

Aceste Condiții nu exclud nicio răspundere în cazul în care excluderea acestei răspunderi este interzisă prin lege. În măsura în care orice dispoziție conținută sau menționată în aceste Condiții poate fi contrară oricărui tratat internațional aplicabil, legislației locale, reglementărilor, ordinelor sau cerințelor guvernamentale, această prevedere va fi limitată la limita maximă extinsă permisă și, după cum este limitată, va rămâne în vigoare ca parte a acordului dintre FedEx și Expeditor. Nulitatea sau nerespectarea vreunei dispoziții nu afectează nicio altă parte a acestor Condiții.


30. Medierea.

Legislația belgiană permite utilizatorilor serviciilor poștale belgiene de intrare sau de ieșire să solicite intervenția Mediatorului pentru sectorul poștal (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) cu condiția ca utilizatorul să-și prezinte reclamația în prealabil la FedEx. O astfel de intervenție nu aduce niciun prejudiciu dispozițiilor prezentelor Condiții.


31. Legea aplicabilă și jurisdicția.

Cu excepția prevederilor oricărei Convenții aplicabile, aceste Condiții și orice litigii apărute din sau legate de Serviciile efectuate de FedEx în temeiul acesteia sunt supuse legilor și instanțelor din țara sau teritoriul în care Expedierea este acceptată de FedEx pentru prestarea Serviciilor.