Printvänlig version Vanliga frågor

Registrering

Vilka är fördelarna med FedEx onlinefakturering?
Det har aldrig varit lättare att hantera FedEx-konton, -leveranser och -fakturor. Du kan sortera fakturorna enligt fakturanummer, typ, aktiviteter, ålder, förfallodatum, valuta eller belopp. Om du har flera faktureringskonton kan du välja att slå ihop dina konton under ett och samma användar-ID, så att du kan visa samtliga faktureringskonton med en enda inloggning. Du kan även välja att hantera varje konto separat med egna användar-ID. Du kan också bjuda in andra användare till att visa och åtgärda fakturor på ditt faktureringskonto.
Fördelar
•Lätt att använda
•Säker anslutning till FedEx
•Bekvämt
•Höjer effektiviteten
•Eliminerar onödigt pappersarbete
•Gör kontohanteringen smidigare

Funktioner
•Hantera flera konton separat eller under ett och samma användar-ID
•Granska dina kontoaktiviteter online
•Ladda ned fakturor som PDF-filer
•Ladda ned fakturadetaljer i en CSV- eller XML-datafil
•Begär fakturajusteringar
•Skapa en dynamisk remissa eller ett inbetalningskort
•Få e-postmeddelanden om nya fakturor, nya krediter och fakturor som har förfallit till betalning
Vad behövs för att jag ska kunna använda FedEx onlinefakturering?
Du behöver ha tillgång till Internet och en webbläsare. FedEx rekommenderar Internet Explorer 5.5 eller senare för att du säkert ska ha de senaste säkerhetslösningarna. Observera att det kan uppstå problem om du använder en äldre webbläsare.
Hur vet jag att min faktureringsinformation är säker?
Att din konto-, fakturerings- och betalningsinformation är säker är mycket viktigt för FedEx. FedEx onlinefakturering krypterar automatiskt din hemliga information med SSL-protokoll (Secure Sockets Layer) och en krypteringsnyckel på 128 bitar, vilket är den högsta krypteringsnivån som är kommersiellt tillgänglig. FedEx hanterar all din information med högsta tänkbara informationssäkerhetsstandard.
Kan jag registrera mig även om jag inte har två nyligen utfärdade fakturor?
För att det ska gå att komma åt din kontoinformation ordentligt ber FedEx onlinefakturering att du tillhandahåller fakturanummer för två fakturor som har fakturerats mot ditt konto under de senaste 60 dagarna. Om du är ny kund eller inte har kvar kopior av två nyligen utfärdade fakturor kan du ändå registrera dig på FedEx onlinefakturering genom att kontakta FedEx kundtjänst för att bekräfta din kontoinformation per telefon.
Varför får jag ett felmeddelande om att sidan inte kan visas när jag registrerar mig?
I Internet Explorer 6.0 finns kända problem med IP-adresshantering och proxyservrar. Vissa fel kan uppstå om du använder denna typ av webbläsare genom en proxyserver. Specifikt kan det leda till att du får felmeddelanden om att sidan inte kan visas under registreringsförloppet. Lös problemen genom att skaffa de senaste säkerhetslösningarna för Internet Explorer genom Microsoft Windows Update.

Kontoinformation

Kommer alla mina FedEx-konton att ingå i FedEx onlinefakturering?
När du har registrerat ett konto hos FedEx onlinefakturering kan du använda alternativet Lägg till konto (i kontosammanfattningen) för att registrera ytterligare konton hos FedEx onlinefakturering under samma användar-ID. Om ditt företag för närvarande har flera FedEx-kontonummer som faller under ett och samma huvudkonto behöver du bara registrera huvudkontot för att kunna visa alla leveranser som debiterats mot huvudkontot eller något av de konton som är anslutna till det. Om du vill hantera varje faktureringskonto under ett separat användar-ID kan du genomföra registreringsförloppet för varje konto och välja lämpliga användar-ID och lösenord.
Hur visas min faktureringsinformation om jag har flera konton?
Du får en separat faktura för varje konto. Om du för närvarande får en faktura med avgifter för alla dina konton kommer detta inte att ändras.

Fakturadetaljer

Hur visar jag alla mina obetalda fakturor?
När du har loggat in på FedEx onlinefakturering får du se en kontosammanfattning som inkluderar en lista över dina öppna fakturor med respektive saldon, ditt totalsaldo och totalt belopp som förfallit till betalning.
Hur sorterar jag mina fakturor på sidan Kontosammanfattning?
Gå till området Fakturalista i kontosammanfattningen och klicka på kolumnrubriken för den information som du vill sortera. Om du klickar en gång sorteras listan enligt värdena i den kolumn du har valt i stigande ordning. Om du klickar på samma kolumnrubrik igen sorteras listan i fallande ordning.
Hur kommer jag åt faktura- och leveransdetaljer?
Om du vill visa detaljer på fakturanivå klickar du på ett fakturanummer på kontosammanfattningsskärmen. När du kommer till skärmen med fakturadetaljer klickar du på flygfraktsedelnumret om du vill visa leveransdetaljer.
Hur vet jag vilka öppna fakturor som har förfallit till betalning?
Om en faktura har förfallit till betalning visas detta intill fakturan i kolumnen Fakturaaktiviteter.
Var hittar jag mina stängda fakturor?
Fakturainformation finns tillgänglig i 90 dagar efter att fakturan har betalats i sin helhet. Endast fakturor som har förfallit sedan du registrerade dig hos FedEx onlinefakturering visas.
Kan jag skriva ut eller spara kopior av mina fakturor?
Du kan hämta en PDF-version av den faktura som du vill spara eller skriva ut genom att klicka på fakturanumret i kontosammanfattningen, välja PDF i den nedrullningsbara menyn för nedladdning och klicka på knappen Ladda ned. PDF-filen bör finnas tillgänglig i ditt nedladdningscenter efter några minuter. När du klickar på fakturalänken i nedladdningscentret öppnas PDF-filen i Adobe Acrobat Reader. Du kan sedan skriva ut eller spara med hjälp av menyalternativen.
Obs! För att du ska kunna visa fakturan i PDF-format måste du installera gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader på datorn.

Betalningar

Kan jag göra betalningar genom FedEx onlinefakturering?
FedEx onlinefakturering ger dig för närvarande möjlighet att välja en eller flera fakturor att betala helt eller delvis genom att skapa en dynamisk betalningsorder. Genom betalningsordern kan du skriva ut en sammanslagen remissa för det belopp som du godkänner. Du kan skriva ut remissan eller tillhörande inbetalningskort för offlinebetalning enligt de betalningsanvisningar som anges på remissan. För närvarande går det inte att betala med kreditkort eller elektronisk överföring.
Hur skapar jag en remissa eller ett inbetalningskort?
Välj en eller flera öppna eller förfallna fakturor i kontosammanfattningen och klicka på knappen Betala markerade. Dessa poster visas då i din betalningsvagn. Godkänn det belopp som du vill betala och klicka på Fortsätt betalningsförloppet. Du får en slutlig möjlighet att granska innehållet i vagnen eller göra ändringar på bekräftelsesidan. När du har bekräftat informationen genererar FedEx onlinefakturering en dynamisk remissa för det belopp som du har godkänt. Om inbetalningskort används i ditt faktureringsland finns enskilda inbetalningskort tillgängliga för utskrift för varje godkänd faktura.
Kan jag skriva ut en remissa eller ett inbetalningskort på nytt?
Med FedEx onlinefakturering kan du skriva ut en betalningsorder på nytt inom sju kalenderdagar efter att den skapades. Du kan visa sådana aktiva betalningsorder, eller skriva ut dem på nytt, i området Betalningsbearbetning på den nedrullningsbara menyn i kontosammanfattningen.
Hur vet jag om FedEx har registrerat min betalning?
När din betalning har registrerats drar FedEx onlinefakturering automatiskt av betalningen från beloppet att betala. Om du har betalat hela fakturasaldot ändrar FedEx onlinefakturering fakturans status till Stängd. Du kan visa historiken för alla betalningar som har registrerats mot en viss faktura genom att klicka på statusindikatorn i kolumnen Fakturaaktiviteter i fakturalistan i kontosammanfattningen.

Bestridanden

Hur informerar jag FedEx om att jag inte håller med om avgifterna på min faktura?
Om du har frågor kring en viss faktura eller en leverans och vill bestrida den innan du betalar kan du skicka in en bestridan online. Om du vill bestrida en hel faktura klickar du på fakturanumret på skärmen Kontosammanfattning. På den skärm med fakturadetaljer som följer klickar du på knappen Bestrid faktura. Enskilda leveranser kan bestridas genom att klicka på aktuellt flygfraktsedelsnummer och knappen Bestrid leveransavgifter. Du blir ombedd att välja ett skäl till bestridandet och lämna ytterligare information där du beskriver din bestridning.
Hur vet jag om och när beslut har fattats om avgifter som jag har bestridit?
När du har skickat in en bestridningsförfrågan kommer en FedEx-representant att kontakta dig och be om ytterligare information eller informera dig om resultatet av bestridningen. Du kan visa information om bestridningar för en viss faktura genom att klicka på statusindikatorn i kolumnen Fakturaaktiviteter i fakturalistan i kontosammanfattningen.

Söka och ladda ned

Hur hittar jag specifika fakturor eller leveranser?
Använd funktionen Sök efter faktura eller leverans om du känner till det specifika faktura- eller flygfraktsedelnumret. Ange informationen och klicka på knappen Sök. Om en viss faktura hittas kommer du vidare till sidan Fakturadetaljer för den fakturan. Om en eller flera flygfraktsedlar hittas får du se en kort sammanfattning. Flygfraktsedelnumret länkas till de fullständiga detaljerna. Nu kan du också begära en PDF-, CSV- eller XML-fil för fakturan.
Hur laddar jag ned en serie fakturor som är filtrerade enligt särskilda kriterier?
Använd funktionen Ladda ned fakturadetaljer om du vill leta efter fakturor som innehåller en viss tjänst, har en viss status eller omfattar ett visst datumintervall. Du behöver inte ha ett särskilt fakturanummer eller flygfraktsedelnummer. Välj kriterier på de nedrullningsbara menyerna och klicka på knappen Sök. Dina resultat lagras i nedladdningscentret där du kan ladda ned dem.
Hur laddar jag ned en fil?
Använd funktionen Nedladdningsresultat om du vill visa alla nedladdningsbegäranden som har startats under de senaste 14 kalenderdagarna. Filer som är klara för nedladdning har status Slutförd. Nedladdningar som inte är slutförda har status Pågående. Du har möjlighet att ta bort en viss fil genom att klicka på Ta bort. FedEx onlinefakturering tar automatiskt bort nedladdningsresultat efter 14 kalenderdagar.
Vad ska jag göra om de data som jag försöker ladda ned överskrider den maximala filstorleken?
För att nedladdningsresultaten ska visas snabbt förhindrar FedEx onlinefakturering nedladdning av mycket detaljerad information. Om din nedladdningsbegäran överskrider den maximala filstorleken använder du de nedrullningsbara menyerna och/eller alternativen för datumintervall för att minska det antal poster som returneras.

Inställningar och administration

Hur ändrar jag min användar- och/eller kontoinformation?
Välj Inställningar längst upp på sidan och därefter Hantera användare, Hantera konton eller fedex.com-profil. Här kan du bjuda in nya användare, hantera kontoinställningar, byta administratör och uppdatera din profil för FedEx onlinefakturering.
Hur ändrar jag mitt lösenord för FedEx onlinefakturering?
Välj Inställningar längst upp på sidan och välj fedex.com-profil. På den sida som följer kan du ändra ditt användarnamn och lösenord.
Hur lägger jag till användare till mitt konto?
Välj Inställningar längst upp på sidan och därefter Hantera användare. Du kan bjuda in nya användare genom att ange förnamn, efternamn och e-postadress för den användare som du vill bjuda in. När du har angivit den begärda informationen skickar FedEx onlinefakturering en inbjudan via e-post till den nya användaren. Det är bara administratören för FedEx onlinefakturering som kan lägga till nya användare till ett konto.
Hur ser jag vilka användare som har tillgång till fakturorna på mitt faktureringskonto?
Välj Inställningar längst upp på sidan och därefter Hantera användare. Du får nu se en lista över alla användare som kan komma åt onlinefakturor för det aktuella faktureringskontot. Det är bara administratören för FedEx onlinefakturering som kan visa listan över användare för ett konto.
Hur gör jag ändringar i listan över andra användare av mitt konto?
Välj Inställningar längst upp på sidan och därefter Hantera användare. Du får nu se en lista över alla användare som kan komma åt onlinefakturor för det aktuella faktureringskontot. Här kan du bjuda in en ny användare eller ta bort befintliga användare. Det är bara administratören för FedEx onlinefakturering som kan visa listan över användare för ett konto.
Kan jag utse en annan användare som administratör för mitt konto?
Välj Inställningar längst upp på sidan och därefter Hantera användare. Under Byt administratör väljer du namnet på en befintlig användare på den nedrullningsbara menyn och klickar på knappen Byt administratör. Det är bara den nuvarande administratören för FedEx onlinefakturering som kan utse en ny administratör.
Hur avregistrerar jag mig från FedEx onlinefakturering?
Välj Inställningar längst upp på sidan och därefter Hantera konton. Under Hantera kontoinställningar väljer du Avbryt FedEx onlinefakturering och återgå till papper på den nedrullningsbara menyn och klickar på knappen Skicka ändringar. Det är bara administratören för FedEx onlinefakturering som kan avbryta tjänsten FedEx onlinefakturering.
Vad händer om jag glömmer mitt lösenord?
Om du har glömt ditt lösenord för FedEx onlinefakturering klickar du på länken Glömt lösenord på den huvudsakliga inloggningsskärmen för FedEx onlinefakturering. Du blir ombedd att lämna information som bekräftar din identitet och får därefter en lösenordspåminnelse via e-post.
Ytterligare support
Om du behöver ytterligare support klickar du på länken Supportförfrågan för onlinefakturering på skärmen Kontosammanfattning. Du kommer då vidare till ett onlineformulär där du kan lämna ytterligare information om din supportfråga.