FedExov kurir prenaša pakete na zasneženem pločniku

Nasveti za pošiljanje med prazniki (ZDA)

Nasveti za pošiljanje med prazniki (ZDA)

Pošiljate darila v ZDA?

Preberite naše nasvete!

Uvoz živil v ZDA
Pošiljke z živili morajo biti ustrezno označene, da je razvidno, ali zanje morda velja kaj od tega (ali oboje):

 • Pošiljka je namenjena osebni uporabi ali rabi, ne pa nadaljnji prodaji.
 • Pošiljka je darilo.

Ameriška uprava za živila in zdravila (FDA) kot pošiljke z živili opredeljuje tiste, ki vsebujejo hrano, pijačo, vitamine, prehrambene dodatke in žvečilni gumi za ljudi ali živali. Tudi če pošiljka vsebuje samo en živilski izdelek in več neživilskih, mora izpolnjevati zahteve za uvoz pošiljke z živili.

Splošne prepovedi

 • Pokvarljivo živilsko blago.
 • Osebne pošiljke alkoholnih pijač.


Zahteve za izdelke DOMAČE PRIDELAVE:

 • Posameznikovo ime mora biti na letalskem tovornem listu in trgovinskem računu navedeno za pošiljatelja in prevzemnika.
 • Na letalskem tovornem listu in trgovinskem računu morata biti napis »Domača pridelava – za osebno uporabo« in opis izdelka.
 • Primer dobrega opisa: Domači čokoladni piškoti, za osebno uporabo.
 • Če je vrednost paketa večja od 200 USD, je treba pri FDA izpolniti predhodno obvestilo.
 • Če vrednost pošiljke presega 200 USD, je potrebna deklaracija agencije FDA.


Zahteve za pošiljke med posamezniki:

 • Posameznikovo ime mora biti na letalskem tovornem listu in trgovinskem računu navedeno za pošiljatelja in prevzemnika.
 • Če je kjer koli na letalskem tovornem listu in trgovinskem računu navedeno ime podjetja, je ne glede na vrednost pošiljke potrebno predhodno obvestilo.
 • Na letalskem tovornem listu in trgovinskem računu morata biti napis »Osebna uporaba« in opis izdelka.
 • Primer dobrega opisa: Osebna uporaba – ni za nadaljnjo prodajo – masleni piškoti.
 • Za deklarirano vrednost nad 200 USD je treba pri FDA izpolniti predhodno obvestilo.


Živila, kupljena v trgovini ali prek spleta v tuji državi/območju:

 • Za posebne košarice in izdelke, naročene prek spletnih trgovskih podjetij in poslane posamezniku, je treba uradu FDA predložiti predhodno obvestilo, če je kjer koli na letalskem tovornem listu navedeno ime podjetja.
 • Če gre za pošiljko med dvema osebama, mora biti posameznikovo ime na letalskem tovornem listu in trgovinskem računu navedeno za pošiljatelja in prevzemnika.
 • Če je kjer koli na letalskem tovornem listu ali trgovinskem računu (kot pošiljatelj ali prevzemnik) navedeno ime podjetja, je ne glede na vrednost pošiljke potrebno predhodno obvestilo.
 • Dober opis vključuje: kaj je vsebina paketa, kako je zapakirana (notranja embalaža, denimo steklenica, plastični ovoj itd.), mersko enoto (kilogrami, grami, unče itd.), količino ter kako/kje bo izdelek uporabljen (za človeško ali nečloveško zaužitje, laboratorijske preskuse itd.).


Več informacij je na voljo na spletnem mestu uprave za živila in zdravila (FDA) na naslovu www.fda.gov


Darilne pošiljke v ZDA (BREZ živilskih izdelkov ali izdelkov, za katere veljajo predpisi FDA)

 • Ameriški carinski urad ne zaračunava dajatev/davka za vnos daril v vrednosti do 100 USD na osebo.
 • Darilna deklaracija: vsako darilo mora biti zavito posebej in na zunanji strani označeno kot darilo.
 • Združene pošiljke: darila, ki so namenjena več osebam, je mogoče združiti v en paket, če jih je mogoče prepoznati po imenu prejemnika in je vrednost enaka za vsakega prejemnika (npr. John, June in Julie Stone).
 • Na letalskem tovornem listu ali računu mora biti označeno, da gre za prostovoljno darilo, navedena morajo biti imena vseh prejemnikov darila, razčlenjena vrednost pa ne sme presegati 100 USD na osebo.
 • Pošiljk ali daril za posameznika iz tujega podjetja običajno ni upravičeno obravnavati kot darila, vendar so dovoljena, če izpolnjujejo zahteve glede vrednosti ter je na paketu in letalskem tovornem listu oziroma računu označeno, da gre za darilo (ne velja za živila).
 • Na računu ali letalskem tovornem listu sta lahko navedeni tudi ime osebe in ime podjetja (npr. Cindy Jones, podjetje ABC), če je v dokumentaciji navedeno, da gre za darilo.
 • Izjeme: za alkoholne pijače, parfume, ki vsebujejo alkohol, ter cigare ali cigarete ne velja vnos brez dajatev/davka. Cigare kubanskega izvora je prepovedano vnašati v ZDA.
 • Za ribe in prostoživeče živali bo morda potrebno carinjenje, če gre za izdelek tovrstnega izvora.

Omejitve kvot za tekstilne izdelke ne veljajo pri uvozu daril. Če je blago uvoženo kot darilo, zanj ne veljajo omejitve kvot.


Uvoz za osebno uporabo
Definicija osebne uporabe: pošiljka z izdelki, namenjenimi izključno za posameznikovo osebno uporabo in ne za komercialno uporabo oziroma nadaljnjo prodajo. Opomba: Pošiljanje posameznikove lastnine ne šteje kot uvoz za osebno uporabo, vendar se obravnava kot osebni in gospodinjski izdelki.

 • Pošiljke za osebno uporabo z deklarirano vrednostjo 200 USD ali manj morda ne bodo podvržene ocenjevanju za dajatev oziroma davek (z izjemo po meri izdelanih oblek iz Hong Kong SAR, Kitajska).

Zahtevana dokumentacija: letalski tovorni list družbe FedEx, trgovinski račun, posebne informacije, pomembne za regulativne deklaracije (npr. FCC, FDA).


Posebne okoliščine:

 • Letalski tovorni list mora vključevati dejanski opis in izjavo o osebni uporabi, na primer »Osebna uporaba, ni za nadaljnjo prodajo, ženske bombažne srajce«.
 • Izjava o osebni uporabi mora biti tudi na trgovinskem računu, ki ga pripravi pošiljatelj.
 • Za pošiljke za osebno uporabo ne veljajo zahteve glede kvot in vize.
 • Za tekstilne izdelke pri neformalnem vnosu ni treba navesti informacij o proizvajalcu.
 • Za izdelke za osebno uporabo še vedno veljajo deklaracijske zahteve drugih agencij, kot je FDA.
 • Za regulativne deklaracije agencij bo morda zahtevano nadomestilo za pomožne storitve.


Informacije za vnos:

 • Pošiljke za osebno uporabo v vrednosti manj kot 200 USD morda ne bodo podvržene ocenjevanju za dajatev oziroma davek.
 • Za pošiljke v vrednosti več kot 200 USD velja ocena za dajatve in davek, kot je določeno s klasifikacijo carinskih tarif.
 • Pri neformalnem vnosu številka uvoznika ni potrebna.
 • Nadomestilo za obdelavo blaga (MPF) ne velja za neformalne vnose ponudnikov hitre pošte.


Profil stranke:
Stranke FedEx, ki svoje blago prek spleta prodajajo kupcem v ZDA, morajo pri družbi FedEx ustvariti profil stranke, kjer navedejo vse potrebne osnovne informacije za pomoč pri regulativnih težavah. Za več informacij se obrnite na storitve za stranke FedEx ali pokličite središče za profil strank na številko 001-888-251-9637.

alt
alt