en fedex-chaufför går med paket på en snötäckt trottoar

Tips för försändelser till USA under helgdagarna

Tips för försändelser till USA under helgdagarna

Behöver du skicka presenter till USA?

Kolla in våra tips!

Livsmedelsimporter till USA
Försändelser med livsmedel måste vara korrekt märkta för att visa om antingen en eller båda av följande gäller:

 • För personligt bruk eller konsumtion och ej för vidareförsäljning.
 • En present.

United States Food and Drug Administration (FDA) definierar livsmedelsförsändelser som sådana som innehåller livsmedel, drycker, vitaminer, kosttillskott eller tuggummi för förtäring av människor eller djur. En försändelse som innehåller flera icke-livsmedelsprodukter och bara en livsmedelsprodukt resulterar i att försändelsen måste nå upp till kraven för livsmedelsimport.

Allmänna förbud

 • Färskvaror.
 • Personliga försändelser med alkoholhaltiga drycker.


Krav för HEMGJORDA artiklar:

 • Fraktsedeln och handelsfakturan måste uppvisa en persons namn för både avsändare och mottagare.
 • ”Homemade - For personal use” samt produktbeskrivningen måste finnas med på fraktsedeln och handelsfakturan.
 • Ett exempel på en bra beskrivning: "Homemade Chocolate cookies, for personal use".
 • En Prior Notice måste göras till FDA när värdet överskrider 200 USD.
 • FDA-deklarering krävs om försändelsens värde överskrider 200 USD.


Krav för artiklar från person till person:

 • Fraktsedeln och handelsfakturan måste uppvisa en persons namn för både avsändare och mottagare.
 • Om ett företagsnamn visas någonstans på fraktsedeln eller handelsfakturan krävs en Prior Notice till FDA oavsett värde.
 • ”Personal use” samt produktbeskrivningen måste finnas med på fraktsedeln och handelsfakturan.
 • Exempel på en bra beskrivning: "Personal use – not for resale – butter cookies".
 • En Prior Notice måste göras till FDA vid ett deklarerat värde som överskrider 200 USD.


Livsmedel som inhandlats i en butik eller på nätet i ett annat land/region:

 • Specialkorgar och artiklar som beställts via en affärsmässig verksamhet på nätet och skickats till en person kräver att En Prior Notice görs till FDA om företagsnamnet visas någonstans på fraktsedeln.
 • Om det skickas från person till person måste fraktsedeln och handelsfakturan visa en persons namn både som avsändare och mottagare.
 • Om ett företagsnamn visas antingen som avsändare eller mottagare på fraktsedeln eller handelsfakturan krävs att en Prior Notice görs till FDA oavsett värde.
 • En bra beskrivning ska innehålla: vad det är, hur det är förpackat (innerförpackning t.ex: "glass bottle, plastic wrapping", osv.), måttenhet (kg, gram osv.), kvantitet och hur/var det ska användas (d.v.s. för mänsklig konsumtion, djurkonsumtion, laboratorietester osv.).


Mer information finns på FDA:s webbplats på www.fda.gov


Presentförsändelser till USA (MED UNDANTAG AV livsmedelsartiklar eller FDA-pliktiga artiklar)

 • USA:s tull tillåter införsel av presenter med ett värde upp till 100 USD per person utan tullavgifter eller skatter
 • Presentdeklarering: alla presenter måste vara individuellt förpackade och märkta som presenter på utsidan
 • Konsoliderade försändelser: presenter som är avsedda för mer än en person kan slås samman i en förpackning om de är identifierbara genom mottagarnamnet och var och en av mottagarna (d.v.s. John, June och Julie Stone)
 • Fraktsedeln eller fakturan måste indikera att det är en present på eget initiativ, där namnen på varje person som ska få presenten finns med och värdeuppdelningen inte överskrider 100 USD per person
 • Försändelser eller presenter som skickas till en person från ett utländskt företag kan normalt inte behandlas som en present, men det kan tillåtas om den når upp till värdekravet och förpackningen och fraktsedeln eller fakturan indikerar att det är en present (med undantag av livsmedel).
 • Fakturan eller fraktsedeln kan ange ett namn på en person och ett företag (d.v.s. Cindy Jones c/o ABC Company) så länge som dokumentationen indikerar att det är en present.
 • Undantag: alkoholhaltiga drycker, parfymer som innehåller alkohol, cigarrer eller cigaretter är inte berättigade införsel utan tullavgift eller skatter. Cigarrer från Kuba är förbjudna från att föras in i USA.
 • Klarering för fisk och vilda djur och växter kan krävas om produkten har sitt ursprung från naturen eller innehåller delar från vilda djur eller växter.

Kvotbegränsningar för textilier gäller inte vid presentimport. Handelsvaror kommer inte att omfattas av kvotbegränsningar om handelsvaran importeras som en present.


Importer för personligt bruk
Definition av personligt bruk: en försändelse som består av artiklar vars enda syfte är en individs personliga bruk och inte för kommersiellt bruk eller för återförsäljning. Obs! Ensamma försändelser av personliga ägodelar faller inte under import för personligt bruk, utan anses vara personliga tillhörigheter och hushållsföremål.

 • Försändelser för personligt bruk med ett deklarerat värde på 200 USD eller mindre kan släppas utan en bedömning av tullavgifter eller skatt (med undantag för skräddarsydda kostymer från Hongkong (SAR), Kina).

Dokument som krävs: FedEx-fraktsedel, handelsfaktura (CI), specifik information som är relevant för lagstadgade deklarationer såsom FCC och FDA.


Särskilda överväganden:

 • Fraktsedeln ska innefatta en faktisk beskrivning av innehållet samt en uppgift om personligt bruk, exempelvis "Personal use, Not for Resale, Ladies’ cotton shirts".
 • En uppgift om personligt bruk ska även finnas med på handelsfakturan som kommer från avsändaren.
 • Försändelser för personligt bruk är undantagna från kvot- och visumkrav.
 • Textilartiklar kräver ingen information om tillverkare när det rör sig om informell införsel.
 • Artiklar för personligt bruk omfattas fortfarande av deklarationskrav från andra organ såsom FDA.
 • Tilläggsavgifter kan tillämpas för deklarationer från tillsynsorgan.


Införselinformation:

 • Försändelser för personligt bruk som inte överskrider 200 USD kan släppas utan att det görs en tull- eller skattebedömning.
 • Försändelser som värderas till mer än 200 USD omfattas av en tull- och skattebedömning och fastställs av tullklassificeringen.
 • Importörsnummer krävs inte för informell införsel.
 • Avgift för behandling av varor (MPF) bedöms inte för informell införsel som inlämnats av expresstransportföretag.


Kundprofil:
FedEx-kunder som säljer till amerikanska köpare på nätet bör skapa en kundprofil hos FedEx för att lämna viktig bakgrundsinformation som är till hjälp vid tillsynsfrågor. Kontakta FedEx Kundtjänst för mer information eller ring Customer Profile Center på 001- 888-251-9637.

alternativ
alternativ