Stäng
Hjälp för FedEx Ship Manager®
Skrivut Skrivut
FedEx Ship Manager® Inställningar
Användarinställningar

Hjälpalternativ


Hjälpmeny

Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
 • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
 • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
 • Interaktiv hjälpguide – Ger dig möjlighet att ta del av en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och se information om nyheter.

Kontakta FedEx

Se FedEx kundtjänst för kontakt med FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.

Inställningar


Använd skärmen användarinställningar för att anpassa FedEx Ship Manager® såsom du vill ha den. Du kan ställa in standardinställningar för de alternativ och den information du använder mest när du skickar. Det finns inga obligatoriska poster här, så du väljer bara de alternativ som bäst passar dina behov. Vilka inställningar som är tillgängliga kan variera, beroende på ditt ursprungsland.
Obs! När du skapar en försändelse kan du ändra fältens standardvärden för den försändelsen. Om du däremot ändrar standardinställningarna på skärmen Inställningar samtidigt som du skapar en försändelse kommer standardvärdena inte att gälla för den aktuella försändelsen.
För att få detaljerad hjälp med något eller några avsnitt kan du läsa vidare eller gå direkt till något av följande ämnen. Du kan också klicka på Hjälp i början av varje avsnitt.

Från


Visa fältet Kontakt-ID

Välj detta alternativ om fältet Kontakt-ID alltid ska visas under transporten.

Aktivera länk för val av adress från Outlook

Välj det här alternativet för att kunna använda Välj adress från Microsoft Outlook®-länken i Från-avsnittet när du skickar.

Visa alltid det här avsnittet expanderat

Välj det här alternativet om du alltid vill visa ytterligare e-postmottagare när du skapar försändelser.

Till


Visa fältet Kontakt-ID

Välj detta alternativ om fältet Kontakt-ID alltid ska visas under transporten.

Spara alltid nya mottagaradresser i adressboken

Välj det här alternativet för att spara alla nya adresser i din adressbok.

Aktivera länk för val av adress från Outlook

Välj det här alternativet för att kunna använda Välj adress från Microsoft Outlook®-länken i Till-avsnittet när du skickar.

Information om paket och försändelse


Tjänstetyp

Välj den FedEx®-tjänst du använder oftast i den nedrullningsbara menyn. Se FedEx serviceinfo på fedex.com om du vill ha mer information om FedEx tjänster och leveransåtaganden.

Emballagetyp

Välj den emballagetyp du använder oftast i den nedrullningsbara menyn. Se FedEx serviceinfo på fedex.com om du vill ha mer information om FedEx-emballage.

Valuta

Välj den valuta du använder oftast i den nedrullningsbara menyn. Valutatypen är normalt samma som valutan i ursprungslandet.

Faktureringsuppgifter


Fakturera transport till

 • Välj det konto som används oftast för fakturering i den nedrullningsbara menyn.
 • Om du väljer Mottagare eller Tredje part anger du det niosiffriga FedEx-kontot som ska faktureras.
 • Om du väljer Avsändare, fylls fältet Kontonummer i automatiskt.

Fakturera tull/skatter/avgifter till

 • Välj det konto som oftast faktureras för tullar, skatter och avgifter för internationella försändelser i den nedrullningsbara menyn.
 • Om du väljer Mottagare eller Tredje part anger du det niosiffriga FedEx-kontot som ska faktureras.
 • Om du väljer Avsändare, fylls fältet Kontonummer i automatiskt.

Referensalternativ

 • Klicka på alternativet om du vill visa referensfälten.
 • Välj vilka referenser som du vill bli påmind om att fylla i. Fälten visas i avsnittet Faktureringsuppgifter när du skapar en försändelse.
 • Ange den standardinformation som du vill ta med i varje försändelse i referensfältens textrutor.

Aktivera ytterligare hanteringskostnader

 • Klicka på länken och ange Fast belopp och Variabelt belopp som du oftast använder för FedEx Express®- och FedEx® Ground-försändelserna.
 • Välj var kostnaderna ska tas i den nedrullningsbara menyn Lägg till belopp till.

Specialtjänster


Påminn mig om alternativ för lördagsleverans

Välj det här alternativet för att alltid bli påmind om alternativ för lördagsleverans när det finns för din leverans.

Visa FedEx InSight-alternativ

Välj det här alternativet för att visa Visa FedEx InSight®-alternativ i avsnittet Specialtjänster. Du måste vara med i FedEx InSight för att det ska vara tillgängligt.

Visa alltid det här avsnittet expanderat

Välj det här alternativet om du alltid vill visa ytterligare e-postmottagare när du skapar försändelser.

Upphämtning/avlämning


Boka upphämtning

Välj det här alternativet för att boka en upphämtning när du skapar en försändelse.

Lämna en försändelse på FedEx-kontor

Välj detta alternativ om du normalt själv avlämnar försändelsen.

Använd en redan bokad upphämtning på mitt kontor

Välj det här alternativet för att få din försändelse hämtad under nästa planerade upphämtning hos dig.

Visa alltid det här avsnittet expanderat

Välj det här alternativet om du alltid vill visa ytterligare e-postmottagare när du skapar försändelser.

E-postmeddelanden


E-postinformation

 • Ange standardavsändarens e-postadress och välj ett språk för e-post.
 • Välj vilken typ av meddelanden som ska skickas.
  • Skicka-meddelanden anger att paketet har skickats.
  • Upphämtningsmeddelanden anger att försändelsen har hämtats upp (tillgängligt om du bokat en upphämtning).
  • Undantagsmeddelanden anger undantag som kan orsaka en leveransförsening.
  • Leveransmeddelanden anger att försändelsen har levererats.
 • Klicka på Lägg till fler mottagare om du vill skicka e-postmeddelanden till andra. Upprepa stegen ovan för Annan 1 och Annan 2.
 • Välj den formattyp som du oftast använder för e-postmeddelanden: HTML, Text eller Trådlöst.

Visa alltid ytterligare mottagare i det här avsnittet

Välj det här alternativet om du alltid vill visa ytterligare e-postmottagare när du skapar försändelser.

Visa alltid alternativet för personligt meddelande

Välj det här alternativet om du alltid vill visa personliga meddelanden när du skapar försändelser.

Visa alltid det här avsnittet expanderat

Välj det här alternativet om du alltid vill visa ytterligare e-postmottagare när du skapar försändelser.

Priser och transittider


Visa alla tjänster

Välj det här alternativet om du alltid vill visa alla FedEx-tjänster som är tillgängliga för försändelsen.

Visa alltid det här avsnittet expanderat

Välj det här alternativet om du alltid vill visa ytterligare e-postmottagare när du skapar försändelser.

Internationella inställningar


Följande inställningar kan variera, beroende på ditt ursprungsland.

Visa alltid ytterligare tulldokumentation

Välj det här alternativet för att alltid visa kryssrutan Ytterligare tulldokumentation.

Aktivera EEI/SED-dataimport från FedEx-registreringsverktyg (endast USA)

Välj det här alternativet för att visa datalänken Hämta SED/EEI i Till-avsnittet. Med det här alternativet kan du importera EEI/SED-information för ifyllda EEI/SED-förfrågningar som lämnas in med verktyget FedEx Export AgentFile®.

Skapa alltid Commercial Invoice

Välj det här alternativet om du vill att FedEx Ship Manager ska skapa en Commercial Invoice online för alla dina internationella försändelser. Om du väljer det här alternativet kan du inte skapa en proformafaktura.

Skapa alltid en proformafaktura

Välj det här alternativet om du vill att FedEx Ship Manager ska skapa en proformafaktura online för alla dina internationella försändelser. Om du väljer det här alternativet kan du inte skapa en Commercial Invoice.

Visa alltid rekommendationer

Välj det här alternativet för att alltid visa kryssrutan Visa rekommendationer.

Måttenhet

Välj en standardmåttenhet för dina internationella försändelser.

Dokumentbeskrivning

Välj en beskrivning i den nedrullningsbara menyn eller ange en egen beskrivning som ska användas som standard för internationella dokumentförsändelser.

Exportinformation för kanadensiska tullen

Välj det B13A-alternativ du oftast använder för dina försändelser som kommer från Kanada. Om du väljer Ingen B13A krävs kan du ange det B13A-dispensnummer som oftast används för dina försändelser. Se Kanadensiska exportregler (B13A) för B13A-krav.

Försändelser inom EU

Välj att inte skapa Commercial Invoice eller proformafakturor online med FedEx Ship Manager om du vanligtvis skapar dessa dokument manuellt.

Alternativ för skrivare och våg


Etikettutskrift

Välj Laser/Inkjet eller Termoskrivare som typ för din standardskrivare.

Ställa in termoskrivare

Om du väljer termoskrivare som standardskrivare, klicka på Ställ in termoskrivare för instruktioner.
Om du har internationella försändelser måste du även ha en laser- eller bläckstråleskrivare ansluten till datorn som kan skriva ut internationella försändelsedokument.

Använd våg

 • Välj Använd våg om du väger paketen på en egen våg. Viktfältet på skärmen Skapa en försändelse kommer att fyllas i automatiskt.
 • Klicka på Våginformation om du vill ha mer information om hur du använder, köper och installerar en våg.
 • Du måste ha Microsoft® Internet Explorer 4.x (eller senare) och vågen måste vara korrekt ansluten till datorporten COM1.

Slutför försändelsen


Påminn mig om att skriva ut väntande leveranser

Välj det här alternativet för att alltid visa en påminnelse om att du har pågående försändelser att behandla.

Påminn mig om att skriva ut Ground-manifest

Välj det här alternativet för att alltid visa en påminnelse om att skriva ut FedEx Ground Shipping Manifest.

Visa alltid försändelsebekräftelse

Välj det här alternativet för att alltid visa skärmen Bekräfta din försändelseinformation innan du skriver ut försändelseetiketten.

Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx automatiseringsavtal, under vilket du har fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager® på fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier FÖRNEKAS, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i fallande ordning. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Stäng