Stäng
Skrivut Skrivut
Hjälp för FedEx Ship Manager®
FedEx Ship Manager® Försändelseprofiler

Hjälpalternativ


Hjälpmeny

Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
 • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
 • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
 • Interaktiv hjälpguide – Ger dig möjlighet att ta del av en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och se information om nyheter.

Kontakta FedEx

Se FedEx kundtjänst för kontakt med FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.

Försändelseprofiler


Försändelseprofiler (kallades förut för Fast Ship-profiler) är sparade profiler som kan användas när du skickar samma paket flera gånger till samma mottagare. Välj Försändelseprofiler på fliken Mina listor högst upp på skärmen FedEx Ship Manager® när du vill komma åt dina profiler.
 • Du kan spara FedEx Express®- och FedEx Ground®-försändelser som försändelseprofiler.
 • Det går inte att spara eller använda försändelseprofiler för FedEx Express Freight® Services-försändelser eller returförsändelser.
 • Välj inte försändelseprofiler om du vill använda en speciell FedEx®-tjänst, som lördagsupphämtning eller lördagsleverans.

Skapa en försändelseprofil

Använd ett av följande alternativ i avsnittet Slutför försändelsen på sidan Skapa en försändelse om du vill spara information så att du kan använda den för framtida försändelser:
 • Välj Skapa en försändelseprofil om du vill spara försändelseinformationen som en försändelseprofil som du kan använda vid framtida försändelser. Ange ett unikt profilnamn.
 • Välj Spara ändringar i mina försändelseprofiler om du använde en försändelseprofil och har gjort ändringar som du vill spara.
 • Välj Spara som ny profil i mina försändelseprofiler om du använde en försändelseprofil och vill spara informationen i en ny profil. Ange ett unikt profilnamn för den nya profilen.

Skapa en försändelse genom att använda en försändelseprofil

 1. Välj Försändelseprofiler på fliken Mina listor.
 2. Markera profilen och klicka på Skicka. Profilinformationen fylls i på skärmen Skapa en försändelse, och din etikett genereras automatiskt.
 3. Du kan ange mer information för försändelsen eller ändra profilinformationen innan du behandlar den.

Spara en försändelse som en försändelseprofil

 1. Välj Skapa en försändelse på fliken Förbered försändelse.
 2. Fyll i försändelseinformationen.
 3. Innan du behandlar försändelsen väljer du Skapa en försändelseprofil i avsnittet Slutför försändelsen och anger ett unikt profilnamn.

Spara en föregående försändelse som en försändelseprofil

 1. Klicka på fliken Försändelsehistorik.
 2. Välj försändelse och klicka sedan på Kopiera till mina försändelseprofiler.

Kopiera mottagarinformation från adressboken till en försändelseprofil

 1. Välj Adressbok på fliken Mina listor.
 2. Klicka på Skapa adress eller markera en befintlig kontakt och klicka på Redigera.
 3. Välj Lägg till i försändelseprofil i avsnittet Slutför posten.

Sök försändelseprofiler

Ange sökvillkor i textrutan Sök och välj i den nedrullningsbara menyn vilken kolumn du vill söka i. Profiler som stämmer överens med sökvillkoren visas i tabellen.

Sortera försändelseprofiler

Markera en kolumnrubrik om du vill sortera tabellen i stigande eller fallande ordning efter den aktuella kolumnen.

Ta bort försändelseprofiler

Markera en eller flera profiler och klicka på Ta bort. Klicka på Ja för att bekräfta borttagningen.

Ändra och skicka en försändelseprofil

Markera profilen och klicka på Ändra och skicka om du vill ändra informationen och behandla din försändelse.

Granska försändelseprofiler

Markera en eller flera profiler och klicka på Granska försändelse om du vill visa informationen på skärmen Granska försändelseprofilen.

Behandla en försändelseprofil

Välj en profil i den nedrullningsbara menyn och klicka på Skicka om du vill behandla försändelsen och skriva ut en leveransetikett.

Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx automatiseringsavtal, under vilket du har fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager® på fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier FÖRNEKAS, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i fallande ordning. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Stäng