A couple working at a table

โปรโมชั่น
สำหรับลูกค้าใหม่

โปรโมชั่น
สำหรับลูกค้าใหม่

สมัครตอนนี้เพื่อรับส่วนลดเริ่มต้น 40%
พร้อมโอกาสรับของและบัตรกำนัล

สมัครตอนนี้เพื่อรับส่วนลดเริ่มต้น 40%
พร้อมโอกาสรับของและบัตรกำนัล

สมัครตอนนี้เพื่อรับส่วนลดเริ่มต้น 40%
พร้อมโอกาสรับของและบัตรกำนัล

สมัครตอนนี้เพื่อรับส่วนลดเริ่มต้น 40%
พร้อมโอกาสรับของและบัตรกำนัล

เข้าร่วมโปรโมชั่นเปิดบัญชีกับ FedEx และโอกาสรับของและบัตรกำนัลทันที

หากคุณเปิดบัญชีใหม่กับเราก่อน 31 ตุลาคม 2564 คุณจะได้รับส่วนลดการจัดส่งเริ่มต้นทันที 40%** พร้อมโอกาสในการรับของ และบัตรกำนัลเซ็นทรัล*

สำหรับลูกค้าบริษัท

User icon

รับส่วนลดการจัดส่งเริ่มต้น
ทันที 40% และรับ
กระบอกน้ำFedEx
รุ่น Limited Edition เพิ่ม
หากจัดส่งภายใน 7 วัน 

rewards icon

จัดส่งครบ 3 ครั้ง ใน 30 วัน
รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า 800 บาท

rewards icon

จัดส่งครบ 3 ครั้ง ใน 31-60 วัน
รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า 800 บาท

สำหรับลูกค้าบุคคล

User icon

รับส่วนลดการจัดส่ง

เริ่มต้นทันที 40%

rewards icon

จัดส่งครบ 3 ครั้ง ใน 30 วัน
รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า 500 บาท และรับ
กระบอกน้ำ FedEx รุ่น Limited Edition
เพิ่มหากจัดส่งภายใน 7 วัน 

rewards icon

จัดส่งครบ 3 ครั้ง ใน 31-60 วัน
รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า 500 บาท

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข►

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับส่วนลดการจัดส่ง จะระบุใน Rate agreement