การรับฝากพัสดุ

ค้นหาสถานที่ตั้ง FedEx ไทย

ค้นหาสถานที่ตั้ง FedEx ไทย

FedEx เปิดให้บริการในหลายพื้นที่ และมีจุดรับฝากพัสดุภัณฑ์ที่สะดวกซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย กรุณาเลือกตำแหน่งของจุดรับฝากพัสดุภัณฑ์ของ FedEx ที่คุณต้องการ

FedEx เปิดให้บริการในหลายพื้นที่ และมีจุดรับฝากพัสดุภัณฑ์ที่สะดวกซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย กรุณาเลือกตำแหน่งของจุดรับฝากพัสดุภัณฑ์ของ FedEx ที่คุณต้องการ

สถานที่

ที่อยู่

เวลาทำการ

1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
ชั้นที่ 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

09:00 - 17:00 น. (จ.-ศ.)
ปิดทำการ (ส.-อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

* พัสดุที่ฝากก่อน 16.00 น. (จ-ศ) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

ห้อง 112 ชั้น 1
45/1 ซอยสีลม 19 สีลม
บางรัก กรุงเทพฯ 10500

10:00 - 17:00 น. (จ.-ศ.)
10:00 - 15:00 น. (ส.)
ปิดทำการ (อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
พักกลางวัน 12:00 - 13:00 น.

* พัสดุที่ฝากก่อน 17:00 น. (จ.-ศ.) หรือก่อน 15:00 น. (ส.) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

99/348 แจ้งวัฒนะ
ซอย 10 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

09:00 - 18:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 17:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 17.00 น. (จันทร์ - เสาร์และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

39 หมู่ 16 ซ. คลองหลวง 21
ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

09:00 - 18:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 17:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 17.00 น. (จ.-ศ.) และ ก่อน 15.00 น. (ส. และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

109/8 ถนนพระราม 3
ยานนาวา ช่องนนทรี กรุงเทพฯ 10120

9.00 น. - 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์ และวันหยุดราชการ)
ปิด (อาทิตย์)

* พัสดุที่ฝากก่อน 17:00 น. (จ.-ส. และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุอื่นๆ จะได้รับการจัดตารางเพื่อการจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

8/3 ซ.ราษฎร์บูรณะ 29 ราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

09:00 - 18:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 17:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 16.00 น. (จ-ศ) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

3/12 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

09:00 - 18:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 17:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 18:00 น. (จ.-ศ.) หรือก่อน 17:00 น. (ส.และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

1/10 หมู่ 2 ถ.พัฒนาชนบท 3 คลองสอง
ต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

09:00 - 18:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 17:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 16.30 น. (จ.-ศ.) และ ก่อน 15.00 น. (ส. และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

789/30 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1
เฟส 4 โรง A3 หมู่ 1,
ตำบลหนองแขม อำเภอศรีราชา
ชลบุรี 20230

09:00 - 17:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 15:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 16:00 น. (จ.-ศ.) หรือก่อน 14:00 น. (ส.และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

วินด์มิลล์ พลาซา 665 หมู่ 5,
ถนนพัทยา-นาเกลือ
นาเกลือ บางละมุง
ชลบุรี 20260

10:00 - 19:00 น. (จ.-ศ.)
10.00 น. - 15.00 น.
ปิดทำการ (อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

* พัสดุที่ฝากก่อน 15:00 น. จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

ไฮ-เทค เรสซิเดนท์
ห้องหมายเลข 10 ชั้น 1
อยุธยา 13160

10:30 - 17:00 น. (จ.-ศ.)
10:30 - 15:00 น. (ส.)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 15:00 น. จะจัดส่งในวันเดียวกัน

(*ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของกรมศุลกากร)

ที่อยู่

เวลาทำการ

2 หมู่ 5 ต.หนองจะบก
อ.เมือง
นครราชสีมา 30000

09:00 - 18:00 น. (จ.-ศ.)
09:30 - 15:00 น. (ส.)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 15:00 น. (จ.-ศ.) หรือก่อน 12:00 น. (ส.) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

58/33 หมู่ 6 ถ.เทพกษัตรี
ต.รัษฎา อ.เมือง
ภูเก็ต 83000

09:30 - 18:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 15:00 น. (ส.)
ปิดทำการ (อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

* พัสดุที่ฝากก่อน 12:00 น. (จ.-ส.) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

33/5 หมู่ 4
ถ. สมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
ต. ท่าศาลา อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50000

09:00 - 17:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 15:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 11:00 น. (จ.-ส. และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ตามระเบียบมาตรการด้านความปลอดภัยของเรา ทุกครั้งที่ท่านจัดส่งพัสดุที่สำนักงาน FedEx กรุณาแสดงเอกสารต่อไปนี้:

ประเภทลูกค้า

เอกสารที่จำเป็น

ไทย

บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่

ชาวต่างชาติ (ไม่ใช่พลเมืองไทย)

หนังสือเดินทาง

บริษัทไทย / เจ้าหน้าที่สายการบิน

บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวพนักงาน (หากเรียกเก็บค่าบริการจากบัญชีบริษัท)

เจ้าหน้าที่สายการบินชาวต่างชาติ

หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวพนักงาน

ที่อยู่

เวลาทำการ

99/348 แจ้งวัฒนะ
ซอย 10 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

09:00 - 18:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 17:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 17.00 น. (จันทร์ - เสาร์และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

109/8 ถนนพระราม 3
ยานนาวา ช่องนนทรี กรุงเทพฯ 10120

9.00 น. - 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์ และวันหยุดราชการ)
ปิด (อาทิตย์)

* พัสดุที่ฝากก่อน 17:00 น. (จ.-ส. และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

3/12 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

09:00 - 18:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 17:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 18:00 น. (จ.-ศ.) หรือก่อน 17:00 น. (ส. และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

789/30 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1
เฟส 4 โรง A3 หมู่ 1,
ตำบลหนองแขม อำเภอศรีราชา
ชลบุรี 20230

09:00 - 17:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 15:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 16:00 น. (จ.-ศ.) หรือก่อน 14:00 น. (ส.และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

2 หมู่ 5 ต.หนองจะบก
อ.เมือง
นครราชสีมา 30000

09:00 - 18:00 น. (จ.-ศ.)
09:30 - 15:00 น. (ส.)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 15:00 น. (จ.-ศ.) หรือก่อน 12:00 น. (ส.) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

58/33 หมู่ 6 ถ.เทพกษัตรี
ต.รัษฎา อ.เมือง
ภูเก็ต 83000

09:30 - 18:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 15:00 น. (ส.)
ปิดทำการ (อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

* พัสดุที่ฝากก่อน 12:00 น. (จ.-ส.) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

33/5 หมู่ 4
ถ. สมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
ต. ท่าศาลา อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50000

09:00 - 17:00 น. (จ.-ศ.)
09:00 - 15:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 11:00 น. (จ.-ส. และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป

ที่อยู่

เวลาทำการ

193/16-17 หมู่ 6
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง
ลำพูน 51000

 

09:00 - 17:30 น. (จ.-ส.)
09:30 - 15:00 น. (ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการ (อา.)

* พัสดุที่ฝากก่อน 11:00 น. (จ.-ส. และวันหยุด) จะจัดส่งในวันเดียวกัน พัสดุที่ฝากหลังเวลานี้จะจัดส่งในวันถัดไป