แจ้งรับพัสดุ

FedEx - Schedule a Pickup

เพื่อดำเนินการต่อ กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ด้านล่างนี้


ถ้ามี กรุณาระบุหมายเลขบัญชี


โปรดทราบว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงในการเข้ารับพัสดุ

กรณีให้เรียกเก็บที่บัญชีผู้รับหรือบุคคลที่สาม เราจะติดต่อคุณโดยเร็วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม