Danh sách Brexit

Danh sách kiểm tra của bạn cho Brexit

Bạn đã sẵn sàng cho năm 2021? Sau đây là những gì doanh nghiệp của bạn cần làm để chuẩn bị.

Câu hỏi thường gặp về Brexit

Câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi? Kiểm tra các câu hỏi thường gặp nhất về Brexit và cách nó có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.

Thỏa thuận thương mại

Thỏa thuận thương mại toàn cầu

Tìm hiểu thêm về các thỏa thuận thương mại mà Vương quốc Anh đang đàm phán trên thế giới. (Chỉ bằng tiếng Anh)

Biểu thuế

Biểu thuế

Tìm hiểu thêm về Biểu thuế Toàn cầu của Vương quốc Anh sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. (Chỉ bằng tiếng Anh)

Xem thêm về Brexit

Xem thêm về Brexit

Tìm hiểu thêm về tin tức Brexit mới nhất từ trang web của FedEx Vương quốc Anh. (Chỉ bằng tiếng Anh)