Chương trình khuyến mãi: “Nhận ngay quà tặng hấp dẫn khi mở tài khoản FedEx”

Điều kiện và điều khoản

1. “Chương trình khuyến mãi” đề cập đến chương trình “Nhận ngay quà tặng hấp dẫn khi mở tài khoản FedEx”.
2. “Thời gian khuyến mãi” từ ngày 3/12/2018 đến hết ngày 31/5/2019.
3. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho những khách hàng doanh nghiệp hiện chưa có tài khoản FedEx và tham gia đăng ký mở tài khoản với FedEx trong thời gian của chương trình khuyến mãi này từ 3/12/2018 đến hết ngày 31/5/2019.
4. Phần thưởng: Khách hàng mở thành công tài khoản FedEx mới trong thời gian khuyến mãi sẽ nhận được quà chào mừng là pin sạc dự phòng FedEx xinh xắn. Tặng một phiếu mua hàng Esteem trị giá 300,000 VNĐ cho khách hàng tiến hành gửi hàng xuất/nhập đầu tiên trong vòng 30 ngày sau khi mở tài khoản và thanh toán cước bằng tài khoản mới. Tặng thêm một phiếu mua hàng Esteem trị giá 300,000 VNĐ cho khách hàng khi gửi lô hàng thứ hai trong vòng 30 ngày ngay sau khi mở tài khoản và thanh toán cước bằng tài khoản mới.
5. Chương trình khuyến mãi này không được kết hợp với bất cứ hình thức chiết khấu hay chương trình khuyến mãi nào khác của FedEx.
6. FedEx có quyền thay thế phần thưởng được quy định trong tài liệu này bằng các hình thức khác có giá trị tương đương mà không cần thông báo. Tất cả các giải thưởng đều không có giá trị quy đổi thành tiền mặt trong bất kì hình thức nào.
7. FedEx không chịu trách nhiệm với bất cứ mất mát hoặc thiệt hại nào (bao gồm những mất mát gián tiếp hoặc trực tiếp) về tổn thương, về con người hoặc về các vấn đề lien quan đến các loại thuế có thể phát sinh từ việc nhận các phần thưởng, ngoại trừ những trách nhiệm theo pháp luật hiện hành.
8. Giám đốc, quản lý và nhân viên và gia đình thuộc Công ty FedEx, Công ty quản cáo, các đơn vị in ấn, nhà cung ứng, nhà cung cấp và các cơ quan có liên quan, các đơn vị chính phủ, pháp nhân thuộc sở hữu của chính phủ hoặc bất cứ pháp nhân nào được tài trợ từ cơ quan chính phủ đều không được tham gia chương trình khuyến mãi này
9. FedEX có quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của người tham gia chương trình khuyến mãi vào các hoạt động quảng cáo
10. Khách hàng gửi lô hàng vào ngày nào sẽ được áp dụng theo các điều khoản và điều kiện chuyên chở trong “Chuyển phát nhanh Hàng không và Thỏa thuận Dịch vụ Khách hàng FedEx” hiện hành. Nếu có phát sinh mâu thuẫn với các Điều khoản và Điều kiện của chương trình quảng cáo thì sẽ ưu tiên áp dụng theo các điều khoản của “Chuyển phát nhanh Hàng không và Thỏa thuận Dịch vụ Khách hàng FedEx”.
11. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa các Điều khoản và Điều kiện này với bất kỳ tài liệu quảng cáo, tiếp thị nào liên quan đến chương trình khuyến mãi thì sẽ ưu tiên áp dụng theo các Điều khoản và Điều kiện này.
12. Nếu chương trình khuyến mãi này không thể thực hiện theo kế hoạch đã lập vì bất cứ lý do gì, kể cả việc can thiệp, ngăn cản trái phép, gian dối, sự cố kỹ thuật hoặc bất cứ nguyên nhân nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của FedEx mà làm hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến tính bảo mật của công tác quản trị, sự công bằng, tính liêm chính hoặc việc tổ chức triển khai đúng đắn của chương trình thì FedEx có quyền đơn phương hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi hoặc hoãn chương trình khuyến mãi này.
13. Trong trường hợp có bất cứ sự không thống nhất nào liên quan đến chương trình khuyến mãi này thì quyết định của FedEd là quyết định cuối cùng và FedEx sẽ không chấp nhận các thư từ trao đổi khác.
14. FedEx có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo