Yêu Cầu Báo Giá cho Lô Hàng Nặng của Bạn

form_99
Loading data, please wait

Điền vào các trường dưới đây để nhận báo giá cước cạnh tranh ngay hôm nay.
Quan trọng: nếu lô hàng của bạn chứa bất kỳ hàng hóa nguy hiểm nào, vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.


 

Lô hàng của bạn sẽ bị tính phụ phí nếu FedEx cho rằng đó là lô hàng không thể xếp chồng. Không thể xếp chồng nghĩa là không thể xếp chồng kiện hàng, tấm nâng hàng hoặc pallet thẳng đứng một cách an toàn và đảm bảo.

Loading data, please wait

Bằng cách hoàn thành biểu mẫu này, bạn đồng ý cho phép Federal Express Corporation (“FedEx Express”), công ty mẹ và các chi nhánh (gọi chung là “FedEx”) và các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh/tiếp thị được ủy quyền của họ thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và chia sẻ dữ liệu này (bao gồm cả các khu vực pháp lý) cho các mục đích quản lý mối quan hệ, tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi. Những mục đích này bao gồm bất kỳ mục đích nào khác khi được bạn cho phép, hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật cho phép. Bạn cũng đồng ý rằng: (a) sự chấp thuận ở đây làm mất hiệu lực bất kỳ việc rút lại sự chấp thuận nào trước đó của bạn; (b) sự chấp thuận ở đây không bỏ hoặc thay thế bất kỳ sự chấp thuận nào khác mà bạn có thể đã cung cấp cho FedEx, các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc đối tác kinh doanh/tiếp thị được ủy quyền của họ; và (c) FedEx, các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc đối tác kinh doanh/tiếp thị được ủy quyền của họ có thể liên hệ với bạn qua bất kỳ phương thức và phương tiện truyền thông nào về các sản phẩm và dịch vụ do FedEx cung cấp bất kể (các) đăng ký của bạn với bất kỳ cơ quan đăng ký không liên hệ/gọi điện nào. Đồng thời, vui lòng xem Tuyên bố về quyền riêng tư và Chính sách quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi. Ngoài ra, theo đây bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là người dùng và/hoặc người đăng ký của thông tin liên hệ do bạn cung cấp trong biểu mẫu này.