Giá của bên thứ ba toàn cầu
(Cho Người thanh toán tại Việt Nam)

Để xem Giá cước bên thứ ba toàn cầu của FedEx (áp dụng từ 04/01/2021), vui lòng nhấp vào tiêu đề dịch vụ FedEx được yêu cầu để tải xuống tệp PDF tương ứng. Để tìm giá cước niêm yết cho lô hàng cụ thể của bạn, vui lòng nhấp vào đây.